SSSH

PočetnaDokumentiZakoni i propisiRadno zakonodavstvo

Radno zakonodavstvo

 • Zakon o radu
  NN 93/2014
 • Zakon o reprezentativnosti udruga poslodavaca i sindikata
  NN 93/14, NN 26/15
 • Zakon o minimalnoj plaći
  pročišćeni tekst by zakon.hr
 • Uredba o visini minimalne plaće _za 2018. godinu
  NN 122/2017
 • Zakon o inspektoratu rada
  NN 19/2014
 • Zakon o poticanju zapošljavanja
  pročišćeni tekst by zakon.hr
 • Zakon o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti
  NN 16/2017
 • Zakon o osiguranju radničkih tražbina
  NN, 70/2017
 • Zakon o osiguranju potraživanja radnika u slučaju stečaja poslodavca
  NN 86/08, NN 80/2013, NN 82/2015
 • Zakon o radnom vremenu, obveznim odnosima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prometu
  pročišćeni tekst by zakon.hr
 • Zakon o europskim radničkim vijećima
  NN 93/2014
 • Zakon o sudjelovanju radnika u odlučivanju u europskom društvu (SE) i u europskoj zadruzi (SCE)
  NN 93/2014
 • Pravilnik o postupku izbora radničkog vijeća
  NN 3/2016, NN 52/2017
 • Pravilnik o načinu izbora miritelja i provođenju postupka mirenja u kolektivnim radnim sporovima
  NN 130/2015
 • Pravilnik o postupku izbora predstavnika radnika iz Republike Hrvatske u pregovarački odbor i europsko radničko vijeće
  NN 89/2015, NN 52/2017
 • Pravilnik o postupku izbora predstavnika radnika iz Republike Hrvatske u pregovarački odbor i u vijeće radnika europskog društva i europske zadruge
  NN 89/2015, NN 52/2017
 • Pravilnik o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće ili otpremnine
  NN 32/2015, NN 102/2015
 • Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima
  NN 32/2015, NN 97/15
 • Pravilnik o poslovima na kojima se ne smije zaposliti maloljetnik
  NN 89/2015, NN 94/2016
 • Pravilnik o poslovima na kojima maloljetnik može raditi i o aktivnostima u kojima smije sudjelovati
  NN 62/10
 • Pravilnik o radnoj knjižici
  NN 14/96

Jeste li za vraćanje dobi za starosnu mirovinu na 65 godina:

DA
NE
NE ZNAM