SSSH

PočetnaDokumentiZakoni i propisiZaštita na radu

Zaštita na radu

 • Zakon o zaštiti na radu
  pročišćeni tekst by zakon.hr
 • Pravilnik o sigurnosnim znakovima
  NN 91/2015, NN 102/2015, NN 61/2016
 • Pravilnik o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti opasnim kemikalijama na radu
  NN 91/2015
 • Pravilnik o sigurnosti i zaštiti zdravlja na radu trudne radnice, radnice koja je nedavno rodila i radnice koja doji
  NN 91/2015
 • Pravilnik o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti karcinogenima i/ili mutagenima
  NN 91/2015
 • Pravilnik o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja u slučaju ozljede na radu i profesionalne bolesti
  pročišćeni tekst by propisi.hr
 • Pravilnik o obavljanju poslova zaštite na radu
  pročišćeni tekst by propisi.hr
 • Naputak o podacima koje sadrži izvješće povodom događaja koji je prouzročio smrt radnika
  NN 119/2014
 • Pravilnik o izradi procjene rizika
  NN 112/2014
 • Pravilnik o osposobljavanju iz zaštite na radu i polaganju stručnog ispita
  NN 112/2014
 • Pravilnik o ovlaštenju za poslove zaštite na radu
  NN 112/2014, NN 84/2015
 • Pravilnik o zaštiti na radu na mjestu rada
  NN 29/13
 • Pravilnik o uporabi osobnih zaštitnih sredstava
  NN 39/06
 • Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s električnom energijom
  NN 88/2012
 • Pravilnik o poslovima na kojima radnik može raditi samo nakon prethodnog i redovnog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti
  NN 70/10
 • Zakon o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti
  pročišćeni tekst by zakon.hr
 • Zakon o zaštiti od neionizirajućeg zračenja
  NN 91/10
 • Zakon o zaštiti od ionizirajućeg zračenja i sigurnosti izvora ionizirajućeg zračenja
  NN 64/06
 • Zakon o obeštećenju radnika profesionalno izloženih azbestu
  pročišćeni tekst by zakon.hr
 • Zakon o obaveznom zdravstvenom nadzoru radnika profesionalno izloženih azbestu
  NN 79/07, NN 139/10

Jeste li za vraćanje dobi za starosnu mirovinu na 65 godina:

DA
NE
NE ZNAM