SSSH

PočetnaKampanje

Kampanje

Inicijativa 67 je previše – Potpiši za referendum - Promijenimo uvjete za mirovinu!

Tri sindikalne središnjice Savez samostalnih sindikata Hrvatske ( SSSH), Nezavisni hrvatski sindikati (NHS), i Matica hrvatskih sindikata (MHS), organizirane u inicijativu 67 je previše, zajednički su pokrenuli akciju prikupljanja potpisa za raspisivanje referenduma o izmjenama Zakona o mirovinskom osiguranju.

Potpisi su se prikupljali od 27. travnja do 11. svibnja 2019.

Mirovinski sustav pitanje je koje se izravno tiče svih nas, radnica i radnika, umirovljenika, naših roditelja, djece, supružnika, partnera, rođaka i prijatelja. Ovo je bila akcija svih onih koji smatraju da hrvatski građani zaslužuju dostojanstvenu starost, i spremni su se za to boriti.

Zašto smo tražili referendum?

Kao sindikati, pokušali smo razgovarati i pregovarati s Vladom o mirovinskoj reformi. Nisu htjeli saslušati naše argumente, niti na njih odgovoriti. Nisu nam htjeli dati čak ni argumente za mjere koje su proveli.

Kad nije išlo za stolom, organizirali smo prosvjed (Doživi mirovinu – I tebe se tiče, 20. listopada 2018.). Tisuće građana su nas podržale, ali nas vlasti još jednom nisu shvatile ozbiljno. Pokazali su da su vlada koja ne sluša svoje građane, i ne mari za to što misle radnici.

Nakon svega, nije nam preostalo drugo nego pokušati ovim putem – omogućiti svim građanima da se njihov glas čuje i da sami sudjeluju u donošenju odluka koje određuju kako će provesti svoju starost.

Referendumsko pitanje

Pitanje je bilo napisano u obliku prijedloga zakona. Napominjali smo da će građani, ako referendum bude uspješan, izravno svojim glasanjem donijeti zakon kojim će se:

 • stjecanje prava na starosnu mirovinu postaviti na 65 godina, odnosno poništiti podizanje uvjeta dobi na 67 godina starosti,
 • stjecanje prava na prijevremenu mirovinu postaviti na 60 godina, odnosno poništiti podizanje uvjeta dobi na 62 godine,
 • stjecanje prava na starosnu mirovinu za dugogodišnjeg osiguranika postaviti na 60 godina života i 41 godinu staža, odnosno onemogućiti podizanje uvjeta dobi na 61 godinu starosti,
 • smanjiti postotak trajnog umanjenja (penalizacije) prijevremenih starosnih mirovina s 0,3 na 0,2 posto po mjesecu ranijeg odlaska u mirovinu, odnosno smanjiti najveće umanjenje prijevremene mirovine s 18 na 12 posto,
 • produljiti prijelazno razdoblje za izjednačavanje žena i muškaraca u pogledu uvjeta za stjecanje prava na starosnu mirovinu i prijevremenu starosnu mirovinu.

Napominjali smo i kako stjecanje prava na mirovinu ne znači nužno obavezu odlaska u mirovinu!

Uspjeh akcije?

Bili smo sigurni da možemo uspjeti. Iza sebe smo imali iskustvo tri uspješne referendumske inicijative - 2010. g. protiv izmjena Zakona o radu, te 2014. g. protiv tzv. outsourcinga u javnim službama i protiv monetizacije autocesta („Ne damo naše autoceste“).

Svakog puta uspjeli smo prikupiti više od dovoljnog broja potpisa. Svakog puta Vlada je odustala od svojih namjera, što znači da su sve tri akcije ostvarile svoj cilj.

U akciji smo trebamo pomoć svih sindikalnih povjerenika i članova sindikata.

Svatko je mogao dati osoban i važan doprinos akciji, na jedan ili više od ovih načina:

 • informirati članove sindikata u svojoj podružnici, ali i radnike koji nisu članovi sindikata, članove obitelji, prijatelje i poznanike,
 • motivirati članove i druge radnike da daju svoj potpis – objasniti im važnost ove, i podsjetiti ih na ranije uspješne akcije,
 • pratiti i dijeliti sadržaje Inicijative na internetu i društvenim mrežama,
 • prijaviti se za prikupljanje potpisa na štandovima,
 • pronaći dodatne volontere za prikupljanje potpisa na štandovima.

Detaljnije na:

#67jepreviše: Prikupljeno 748.624 važećih potpisa građana _sssh.hr

Članovi sindikata, radnici, građani - hvala! _sssh.hr

Sljedeći korak je referendum _sssh.hr

 

Rad po mjeri čovjeka

Rad po mjeri čovjeka odgovor je Saveza samostalnih sindikata Hrvatske na ubrzani pad kvalitete radnih mjesta u Hrvatskoj, degradaciju radničkih prava i demografsku krizu. On je prvi korak nove etape borbe za dostojanstvo rada i radnika – putokaz svima nama koji tu borbu već vodimo, i poziv svima onima koji nam se žele pridružiti.

Rad po mjeri čovjeka je realan cilj i temeljno pravo svakog čovjeka, ali se neće ostvariti sam od sebe. Do njega možemo doći samo ako znamo što ga čini i ako imamo jasnu strategiju kako ga ostvariti. Za Rad po mjeri čovjeka moramo se izboriti, zajedno.

Rad po mjeri čovjeka je cjelovit koncept, odnosno zaokružena definicija različitih elemenata koji čine kvalitetno radno mjesto. 

Svatko ima pravo biti čovjekom i na radnom mjestu.

Snimku konferencije na kojoj je predstavljen koncept Rada po mjeri čovjeka, kao i rezultati istraživanja o percepciji kvalitete radnih mjesta, koje je za SSSH provela agencija Hendal, možete pogledati OVDJE.

Više informacija o samoj konferenciji, koju je SSSH organizirao 9. svibnja 2018. u suradnji sa Zakladom Friedrich Ebert, pročitajte na poveznici: http://www.sssh.hr/hr/vise/nacionalne-aktivnosti-72/rad-po-mjeri-covjeka-3446

Brošuru Rad po mjeri čovjeka možete preuzeti OVDJE.


 


Rad po mjeri čovjeka znači dobru plaću koja omogućuje zadovoljavanje egzistencijalnih, ali i drugih ljudskih potreba radnika i njegove obitelji. Osim toga, visina plaće mora biti temeljena na pravednoj raspodjeli novostvorene vrijednosti između radnika i poslodavca. To podrazumijeva, među ostalim, da je usporediva s plaćama za isto zanimanje u djelatnosti u kojoj djeluje poslodavac, ali i da odražava rezultate poslovanja poslodavca. Dobra plaća podrazumijeva uredno evidentiran i plaćen prekovremeni rad, kao i primjerene dodatke na rad u posebnim i otežanim uvjetima rada.


Rad po mjeri čovjeka znači sigurno radno mjesto na kojem se primjenjuju odgovarajuće mjere zaštite na radu, ali i radno opterećenje koje ne ugrožava fizičko i psihičko zdravlje te poštovanje i pravedno postupanje, uz provedbu mjera za prevenciju stresa i nultu stopu tolerancije na svaki oblik diskriminacije i mobinga.

 

 


Rad po mjeri čovjeka podrazumijeva radno mjesto koje radniku omogućuje kontinuirano obrazovanje i osposobljavanje, posebno, ali ne isključivo, za znanja i vještine koje su neophodne za obavljanje zadataka radnog mjesta. Svaki radnik, u okvirima koji su primjereni radnom mjestu i djelatnosti u kojoj radi, mora imati mogućnost profesionalnog razvoja i napredovanja.


 


Rad po mjeri čovjeka znači rad putem ugovora o radu na neodređeno vrijeme, osim ako je drugi oblik ugovora izričit izbor samog radnika. Ovo također uključuje pokrivenost sustavom socijalne sigurnosti, odnosno mirovinskog, zdravstvenog i osiguranja od nezaposlenosti, što podrazumijeva isplatu punog iznosa plaće na zakonit način, s uplaćenim porezima i doprinosima. Sigurnost radnog mjesta podrazumijeva i zaštitu od neopravdanog i neobrazloženog otkaza.

 


Rad po mjeri čovjeka znači radnu okolinu u kojoj se njeguje kultura pravednog postupanja i međusobnog poštivanja, radnicima se omogućuje sudjelovanje u donošenju odluka koje utječu na radnu okolinu i procese rada, a poslodavci poštuju slobodu sindikalnog organiziranja i uvažavaju pravo na kolektivno pregovaranje. Radnicima mora biti omogućeno da svoja mišljenja, prijedloge i zahtjeve izraze individualno, ali i kolektivno, odnosno putem svojih izabranih predstavnika.
 


Rad po mjeri čovjeka znači organizaciju radnog vremena koje ostavlja prostora radniku za privatni život i obiteljske obaveze. Pritom raspored radnog vremena mora biti najavljen radniku dovoljno unaprijed kako bi bilo moguće planirati i uskladiti poslovne i privatne planove i obaveze.

Radnici privatnog i javnog sektora: Vrijeme je za NAŠ oporavak – Hrvatska treba veće plaće i kvalitetna radna mjesta

Predsjedništvo Vijeća SSSH jednoglasno je podržalo kampanju Europske konfederacije sindikata (ETUC) „Europa treba veće plaće – vrijeme je za NAŠ oporavak“, a SSSH  je svoje aktivnosti i zahtjeve za povećanjem minimalne plaće u RH, kao i plaća općenito, temeljio na načelima i zahtjevima ETUC-ove strategije.

2017. - GODINA VEĆIH PLAĆA ZA SVE

Povećanje plaća radnicima u Europi je pitanje socijalne pravednosti. Razlike u bogatstvu i plaćama rastu. Pregovori socijalnih partnera na odgovarajućoj razini najbolji su alat za osiguranje dobrih plaća i uvjeta rada. U tom smislu nužno je jačanje socijalnog dijaloga na svim razinama kao i njegovo političko priznanje u svim državama članicama EU.

POKRETANJE KAMPANJE

PROMICANJE I JAČANJE KOLEKTIVNOG PREGOVARANJA

 

RADNICI PRIVATNOG I JAVNOG SEKTORA: VRIJEME JE ZA NAŠ OPORAVAK – HRVATSKA TREBA VEĆE PLAĆE I KVALITETNA RADNA MJESTA

 


OBILAZAK TERENA:

Čakovec

Pula

Zagreb

Split

Vukovar

Slavonski Brod                                                                                                                                          

PRAZNIK RADA U TVORNICI

PISMO PREDSJEDNIKA SSSH ČLANOVIMA I POVJERENICIMA UDRUŽENIH SINDIKATA

PRVOMAJSKI LETAK I PLAKAT

POVEĆANJE PLAĆA ZNAČI I POVEĆANJE MIROVINA _ prvomajska press konferencija

FOTO-REPORTAŽA PROSVJEDNOG OBILJEŽAVANJA PRAZNIKA RADA U SLAVONSKOM BRODU

 

Vrijedim više

Inicijativa Vrijedim više, koju su u svibnju 2017. g. pokrenuli Savez samostalnih sindikata Hrvatske, Mreža mladih Hrvatske i Matica hrvatskih sindikata, zalaže se za mijenjanje politika koje utječu na zapošljavanje i uvjete rada, s ciljem povratka dostojanstva i perspektive mladima.

Smatramo da Hrvatska mora biti društvo u kojem si mlada zaposlena osoba može priuštiti samostalan život i da takav ishod ne smije biti iznimka, nego pravilo. Želimo društvo u kojem ulazak na tržište rada nije proces koji traje nekoliko godina, društvo koje cijeni mlade više od minimalca, društvo gdje radno mjesto nije samo za privilegirane, društvo koje ne tjera mlade u inozemstvo, društvo gdje je ugovor o radu na neodređeno standard i, napokon, društvo u kojem mladi mogu planirati budućnost.

Zalažemo se za hitno poduzimanje mjera koje poboljšavaju položaj mladih na tržištu rada, pri čemu je ključno ukidanje mjere stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa (SOR), koja je posve istisnula pripravništvo i mnogima postala jedini način ulaska u svijet rada. SOR je loše zamišljena i loše provedena mjera koja je, osim što je obezvrijedila rad i dostojanstvo mladih ljudi, stvorila i ozbiljne poremećaje na tržištu rada.

Nužno je pristupiti novom modelu potpore zapošljavanja koje će biti uključivo, održivo, transparentno i pošteno, a u čijem će središtu biti mladi čovjek koji zaslužuje da se njegov/njezin rad prepoznaje, ohrabruje i adekvatno plati. Takav model ga pratiti i druge politike koje će omogućiti mladima da se što prije osamostale, ravnopravno uključe u društvo i doprinesu njegovom razvitku i demografskoj obnovi.

Više informacija o aktivnostima Inicijative Vrijedim više potražite na www.facebook.com/vrijedimvise.

Inicijativa Vrijedim više otvorena je svima koji dijele naše ciljeve. Bez obzira jeste li pojedinac ili organizacija, možete se pridružiti inicijativi, uključiti se u aktivnosti i doprinijeti zajedničkoj borbi za pravedniji svijet rada za mlade. Samo zajedničkim radom i aktivizmom MOŽEMO MIJENJATI STVARI!

Više informacija o tome kako se uključiti u naše aktivnosti potražite ovdje.

Odgovore na najčešća pitanja o SOR-u potražite ovdje.

Kolektivni ugovori kao instrument stabilnosti i održivog razvoja

Svjedočimo sve većim napadima na sindikat i njegov najjači instrument – kolektivni ugovor. Kolektivni se ugovor u Hrvatskoj, u javnosti ali i u nizu državnih institucija,  ne doživljava kao izvor prava  (osim na sudu!). „Neovisni hrvatski stručnjaci“ sve češće ga napadaju kao zastario instrument, sadržajno loš, kao instrument  koji je nefleksibilan, dapače, sprječava poslodavca u brzoj prilagodbi promjenama što, kako kažu, često vodi propasti i zatvaranju tvrtki.

Poslodavci i njihove udruge vrše stalni pritisak na javne vlasti da mijenjaju zakone i snižavaju minimalnu razinu prava radnika jer se oni (zakoni) primjenjuju na sve poslodavce a oni se ne moraju se posebno „baviti“ sindikatima. (istovremeno, HUP traži analizu utjecaja čestih izmjena zakona u RH na pad konkurentnosti hrvatskog gospodarstva!). HUP i njegove granske udruge ne percipiraju kolektivni ugovor instrumentom koji je također samo njima na raspolaganju (a ne, primjerice i komorama) i koji bi trebao biti bolje iskorišten za njihovo privlačenje članova (dakle, KU kao instrument i poslodavaca i sindikata).

U javnosti se nedovoljno percipira kako je kolektivni ugovor dvostrani akt koji s poslodavcem/ima mogu potpisati samo sindikati,  te kako je niz posebice materijalnih prava rezultat sindikalnih aktivnosti i proizlazi iz kolektivnih ugovora, a ne iz zakona.

Kroz kampanju pojačano se djeluje prema svim navedenim dionicima/smjerovima, pri čemu se u značajnoj mjeri koristi EU Projekt SSSHJačanje bipartitnog partnerstva kroz zajednički rad na kolektivnom pregovaranju“ (nositelj SSSH, partneri: HUP, SMH-IS, SGH i STUH, te pridruženi partneri ETUC i ETUI), odnosno njegovi rezultati.

EKSKLUZIVA SSSH:
BAZA KOLEKTIVNIH UGOVORA - http://www.kolektivni-ugovori.info/

 

 

SSSH protiv rada bez plaće i isplate plaća bez uplate doprinosa

Predsjedništvo Vijeća SSSH je 18. siječnja 2011. godine pokrenulo kampanju „ SSSH protiv neisplate plaća i isplate plaća bez uplate doprinosa“ s krajnjim ciljem iskorjenjivanja neplaćenog rada u Hrvatskoj. Neovisno o određenim pozitivnim rezultatima kampanja nije polučila svoj krajnji cilj, pa se nastavlja i dalje.


Vezano:

Mišljenje Gospodarsko-socijalnog vijeća _ 15. ožujka 2011.

Pismo članicama i članovima udruženih sindikata _4. travnja 2011.

Mišljenje Gospodarsko.socijalnog vijeća _ 21. travnja 2011.

Pismo članicama i članovima udruženih sindikata _ 28. travnja 2011.

Informacija o tijeku kampanje _ 16. lipnja 2011.

Pismo povjerenicima sindikata udruženim u SSSH _ 30. svibnja 2012.


 

SSSH protiv zloupotrebe atipičnih oblika rada „Rad nije roba!“

Među zaposlenima u Hrvatskoj sve je više zaposlenih po tzv. atipičnim oblicima ugovora o radu (u odnosu na relativno siguran oblik rada: ugovor o radu na određeno vrijeme, koji bi trebao biti pravilo). Ovakav je oblik rada dijelom opravdan (povremene potrebe poslodavca), ali velikim dijelom  neopravdan odnosno uočeno je da se ovi instituti sve više zlorabe (o ovome posebno treba voditi računa, i pomno pratiti primjenu,  s obzirom na novi Zakon o radu, 2014.).

Napominjemo da postoji niz društveno neprihvatljivih posljedica  rastućeg udjela zaposlenih po atipičnim oblicima ugovora o radu, primjerice povećanje društvene nejednakosti te rast siromaštva, a u novije vrijeme uočen je zabrinjavajući trend rasta siromaštva među zaposlenima (među ostalim, vidjeti studije Zaposlenost i socijalni razvoj u Europi (za 2013. i za 2014.) koje je objavila Europska komisija; u studiju za 2014. godinu uključena je i Hrvatska).

Planirane aktivnosti, primjerice:

 • Praćenje primjene odgovarajućih zakona - Zakona o radu ali i drugih, primjerice Zakona o poticanju zapošljavanja, 2012. (posebice mladih radno angažiranih kroz stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa te vaučera za sezonske poslove u poljoprivredi) i dr.;
 • Zajednički rad SSSH i udruženih sindikata, u kontaktu sa sindikalnim povjerenicima i radničkim vijećima – posebice educiranje ovih radničkih predstavnika da prikupljaju i prate podatke, te da budu od pomoći tim radnicima kako bi uspješno realizirali prve prilike za napredovanje ka sigurnijim oblicima rada (primjerice agencijski radnik prema zapošljavanju kod korisnika i sl.);
 • Poziv zaposlenima po atipičnim oblicima ugovora o radu da nas kontaktiraju;
 • Prema Vladi ići sa zahtjevom uspostave efikasnog sustava praćenja kako bi se mogao pratiti trend (posebice o tome uspijevaju li ti radnici napredovati ka sigurnijim oblicima rada),  te razviti odgovarajuće mjere koje će olakšati i/ili omogućiti takav prijelaz;
 • Postizanje vidljivosti kroz medije, podizanje razine svijesti o položaju zaposlenih po atipičnim oblicima ugovora o radu i društveno neprihvatljivim posljedicama, poseban fokus je na zlorabljenju takva zapošljavanja…

Veza:  Donekle poveznica s Prijedlogom MRMS o  prioritetnim područjima tripartitnog rada za 2015. godinu u dijelu koji se odnosi na suzbijanje nezakonitog rada.

Naziv kampanje „Rad nije roba!“ preuzet je iz prvog članka Filadelfijske deklaracije MOR-a, gdje se to izrijekom kaže, a ovo je jedan vid podsjećanja na taj dokument koji potječe iz davne iz 1944. godine i još je važeći.

Istraživanje o položaju prekarnih radnika u tvrtkama i ustanovama u kojima djeluju sindikati udruženi u SSSH _ za medije

Konferencija o prekarnom radu u Hrvatskoj _ sssh.hr

SMJERNICE SSSH ZA SINDIKALNO ORGANIZIRANJE I  ZAŠTITU PRAVA PREKARNIH RADNIKA

Nagradni foto-natječaj: „Rad nije roba“ Promicanje dostojanstvenog rada za prekarne radnike


 

Uštekaj se u sindikat_kampanja Sekcije mladih SSSH

Tema kampanje: Učlanjivanje mladih (i ostalih koji nisu članovi sindikata)

Cilj kampanje: Povećati broj mladih članova sindikata u nekoliko izabranih poduzeća u kojima već postoje podružnice sindikata udruženih u SSSH

Start: Kampanju učlanjivanja provest će aktivisti Sekcije mladih SSSH u nekoliko poduzeća izabranih u dogovoru i uz pomoć udruženih sindikata (u prvoj fazi predviđeno: SGH, STUH, SMH-IS, PPDIV). Cilj je izabrati poduzeća u kojima  je sindikat već prisutan, u kojima postoje aktivisti Sekcije mladih te u kojima je sindikalni povjerenik spreman pružiti potporu provedbi kampanje. Uz mlade aktiviste u izabranim poduzećima, u provedbi kampanje sudjelovat će i članovi IO Sekcije mladih SSSH.

Aktivnosti će se bazirati na individualnom pristupu zaposlenima koji nisu članovi sindikata (mladima, ali i ostalima), uz pomoć letka i drugih promotivnih materijala izrađenih za potrebe kampanje. Po potrebi, bit će izrađena i kratka brošura o najvažnijim razlozima članstva u sindikatu, na temelju dobrih iskustava i postojećih materijala (npr. STUH-ova knjižica „Član učlanjuje člana“). Temeljna poruka kampanje, uz informiranje o funkcijama sindikata i uslugama koje nudi članovima, bit će isticanje važnosti aktivnog angažmana mladih u borbi za radna prava i bolje uvjete rada.

Nakon odabira ciljanih poduzeća, za aktiviste Sekcije mladih i sindikalne povjerenike koji će sudjelovati u provedbi kampanje organiziran je dvodnevni seminar koji je uključivao trening iz komunikacijskih vještina, te detaljniji dogovor i planiranje provedbe kampanje u svakom poduzeću.

Za svako poduzeće bit će izrađen detaljan plan aktivnosti (broj ne-članova koje treba osobno kontaktirati, analiza problema i stavova u poduzeću prema sindikatu, vremenski plan, zaduženja itd.), te definiran tim koji će sudjelovati u provedbi kampanje, s točno navedenim zaduženjima. Rok za razradu plana prve faze kampanje  (definiranje ciljnih skupina, organiziranje tima aktivista, vremenski plan sa zaduženjima, definiranje promotivnih materijala i oblika komunikacije) je do 24. prosinca 2014.; o istome je potrebno izvijestiti koordinatore kampanje iz Sekcije mladih (Sandra Bahunek, izvršna tajnica Sekcije mladih SSSH i članovi Izvršnog odbora Sekcije mladih) te Darka Šeperića i Dijanu Šobotu, koji pružaju pomoć u provedbi kampanje.

Tijekom provedbe kampanje, pažljivo će se prikupljati informacije o rezultatima svih pojedinačnih aktivnosti, uključujući reakciju svih kontaktiranih osoba, kako bi se po završetku mogla napraviti analiza o tome što je funkcioniralo, a što nije. U tu svrhu pripremljen je i obrazac kako bi se olakšalo sustavno praćenje i analiza. Stečena iskustva koristit će se u daljnim aktivnostima, odnosno mogućem proširenju kampanje na veći broj poduzeća u idućoj fazi.

Sudionici seminara – sindikalni predstavnici iz podružnica u kojima će se provoditi kampanja – identificirali su glavne probleme radnika u svojim poduzećima (preraspodjela radnog vremena, neplaćeni prekovremeni rad, nelojalna konkurencija kooperanata koji ne poštuju ZOR), prepreke učlanjivanju novih članova (nedostatak informacija, nepovjerenje u sindikat, nelojalna konkurencija drugih sindikata i strah od odmazde poslodavca), kao i kategorije radnika koje  je najteže učlaniti (sezonski radnici, visokoobrazovani/inženjeri).;

Na temelju provedene analize stanja u podružnicama te evaluacije kampanje (tijekom i nakon), SSSH će otvoriti raspravu o tim problemima s ciljem pronalaska sistemskih rješenja, te provesti edukativne i ostale skupove radi razmjene iskustava i primjera najboljih praksi.

Potrebna sredstva
Za potrebe provedbe kampanje već postoje sredstva osigurana od strane Međunarodne konfederacije sindikata (ITUC), koja će se prvenstveno koristiti za izradu letka i ostalih promotivnih materijala, kao i od strane Zaklade Friedrich Ebert, koja je financirala pripremni seminar uz mogućnost osiguravanja dodatnih sredstava za nastavak edukacije.

Priprema akcijskog plana kampanje:
Tema i plan kampanje proistekli su iz rasprava na Izvršnom odboru Sekcije mladih SSSH, te rada predstavnika Sekcije na seminaru za mlade organiziranom uz podršku ITUC-a i FES-a u Zagrebu u travnju 2014. g. te na 3. ljetnom kampu mladih RSV „Solidarnost“ održanom u rujnu 2014. g. u Mariji Bistrici.

ZAŠTO BITI ČLANOM SINDIKATA I KAKO TO OBJASNITI DRUGIMA _ brošura

UŠTEKAJ SE U SINDIKAT _ letak

I onda je krenulo... i nastavlja se...

PREZENTACIJA O KAMPANJI

Daljnje akcije - video poruke poznatih osoba:

S obzirom na pozitivne rezultate, taktiku primijenjenu tijekom ove kampanje Sekcije mladih SSSH u svojem daljnjem radu preuzeli su i udruženi sindikati SSSH.

Povodom Dana SSSH, 13. svibnja, i Međunarodnog praznika rada 2016. godine, a, također, u sklopu kampanje "Uštekaj se u sindikat" i "Rad nije roba", SSSH je proizveo tri kratka spota koja tematiziraju probleme i kršenja prava koja članovi prijavljuju njihovoj pravnoj službi i sindikalnim povjerenicima, te važnost sindikalnog organiziranja radnika u svrhu zaštite i unapređenja njihovih prava i uvjeta rada na radnome mjestu. Pogledajte!


Samo mali kotačić u stroju? - Preokreni stvari!


Izađi iz sjene

Uštekaj se u sindikat

Koncert: “Uštekaj se u sindikat” - POSTOLAR TRIPPER & ST!LLNESS _ sssh.hr 

 

Predizborna platforma SSSH 2016. „Za Hrvatsku zadovoljnih ljudi“

Savez samostalnih sindikata Hrvatske  je i uoči ovih (prvih izvanrednih) parlamentarnih izbora izradio svoj pozicijski dokument: Predizbornu platformu SSSH 2016. „Za Hrvatsku zadovoljnih ljudi“. Predizborna platforma SSSH 2016. temelji se na prošlogodišnjoj, jer su zahtjevi i dalje aktualni. Izvorni je tekst, ipak, dorađen konkretizacijom pojedinih  stajališta,  jer su neke Vladine reforme (mirovinska, zdravstvena, obrazovna) pokrenute na štetu radnika, a da to nitko nije najavljivao tijekom kampanje 2015.!

Cilj dokumenta, danas prezentiranog na konferenciji za novinare u Radničkom domu, je potaknuti predizbornu raspravu o temama od interesa za radno ovisno stanovništvo: o uvjetima života i rada radnica i radnika, o dobrobiti građana, o smjeru društveno-ekonomskog razvoja Hrvatske i dr. jer o tome ovise buduće reforme, javne politike i provedbene mjere. Dakle, imaju li stranke programe, što u njima stoji, kako to misle provesti i što od toga imaju radnici.

Platforma SSSH ne sadrži samo zahtjeve, nego i rješenja. SSSH zagovara koncept razvoja Hrvatske koji se podjednako temelji na ekonomskom i socijalnom razvoju. Dobro upravljanje javnim sektorom, efikasno regulirano tržište (u sklopu socijalnog tržišnog gospodarstva) te socijalni dijalog, tri su stupa  novog modela društveno-ekonomskog razvoja kojeg zagovaramo, jer samo na tim načelima Hrvatska može postići razvojni ekonomski  skok, s više  konkurentnosti i više socijalne pravednosti. Pritom je važna preraspodjela društvenog bogatstva i pravednija podjela dobiti poduzeća (uključujući i nova zakonska rješenja, ako je potrebno).

Pitanja poput reforme javne uprave i pravosuđa, depolitizacije upravljanja javnim poduzećima, utvrđivanja kriterija nastavka privatizacije, suzbijanja nelikvidnosti, stabilnog i pravednog poreznog sustava te obrazovanja,  ne smiju ovisiti o mandatu ove ili one vlade već je o njima potrebno postići društveni konsenzus, između i stranaka na vlasti i onih u opoziciji, kako ne bismo stalno kretali ispočetka. To je jedini put do stabilnog okruženja koje će omogućiti uvjete za održivi društveni i ekonomski razvoj te privući investicije.

U nizu javnih politika, SSSH izražava konkretna stajališta, zahtjeve i rješenja od posebnog interesa za radnu populaciju te posebno ističemo ekonomsku politiku, tržište rada i održivi sustav socijalne sigurnosti. Javne vlasti moraju osigurati poticajno okruženje za sindikalno organiziranje radnika, posebice u privatnom sektoru (koji su najslabija karika sustava radnih odnosa odnosno kao pojedinci su najizloženiji samovolji, zlostavljanju i nepoštivanju zakona od strane pojedinih poslodavaca) i za kolektivno pregovaranje te efikasni sustav nadzora provedbe zakona i drugih propisa kao i kolektivnih ugovora, posebice onih proširenih, kako bi država doista jamčila zaštitu prava radnika.  Javne vlasti, također, moraju prepoznati i cijeniti doprinos kolektivnih ugovora makroekonomskoj stabilnosti i smanjivanju društvene nejednakosti i siromaštva. Ovom prigodom SSSH podsjeća da su (niske) plaće prvim razlogom odlaska mladih (i ne samo mladih) iz Hrvatske, na drugom su mjestu uvjeti rada, a tek na trećem nezaposlenost.

Na kraju, SSSH podsjeća da su radni odnosi temeljni društveni odnosi. Tržište rada je zajedničko područje interesa i radnika i poduzeća, i sindikata i udruga poslodavaca, te stoga mora biti razvijano vrlo pažljivo i harmonično, kako bi djelovalo u korist obje strane. Stoga je nužno potaknuti ubrzani gospodarski razvoj, ali uz ravnotežu između rada i kapitala.

Predizborna platforma SSSH 2016. upućena je svim političkim opcijama koje izlaze na izbore, a u tjednu prije izbora o Platformi će predstavnici SSSH razgovarati s predstavnicima najjačih političkih opcija. Kako reče predsjednik SSSH Mladen Novosel, SSSH sindikalnom članstvu neće davati preporuke za koga trebaju glasovati, ali ih je pozvao da izađu na izbore.

- Tijekom izborne kampanje obratite pozornost na teme koje se tiču uvjeta  života i rada, na teme od interesa za vas i vašu djecu, imaju li ona šansu ostati u Hrvatskoj, pronaći pristojno plaćen posao ili pokrenuti vlastiti, te živjeti od svoga rada. Osluhnite što o tome kažu stranke i kandidati te procijenite vjerodostojnost obećanja, poruka je SSSH članovima udruženih sindikata.

Mladen Novosel, predsjednik SSSH:

Konferenciji za novinare prisustvovali su i potpredsjednici SSSH Eduard Andrić (sektor usluga) i Božica Žilić (sektor javnih službi), te predsjednici udruženih sindikata Zlatica Štulić (STH) i Šimo Orešković (PPDIV) koji su govorili o specifičnim područjima Platforme, odnosno konkretnim sektorskim problemima.

Eduard Andrić, potpredsjednik SSSH za sektor usluga i predsjednik Sindikata turizma i usluga Hrvatske (STUH):

Božica Žilić, potpredsjednica SSSH za sektor javnih službi i predsjednica Sindikata obrazovanja, medija i kulture Hrvatske (SOMK):

Zlatica Štulić, predsjednica Sindikata trgovine Hrvatske:

Šimo Orešković, predsjednik Sindikata PPDIV-a Hrvatske:

U sklopu predizbornih aktivnosti, SSSH je organizirao i sastanke s dvije vodeće političke stranke - HDZ-om i SDP-om:

Sastanak SSSH i HDZ-a _sssh.hr

Sastanak SSSH i SDP-a _sssh.hr

Zašto ste potpisali za referendum #67jepreviše?

Zato što smatram da je to pitanje o kojem moramo imati pravo izjasniti se na referendumu.
Zato što mislim da rad do 67 nije moguć.
Zato što je penalizacija previsoka i nepravedna, posebno s obzirom da uglavnom nije izbor radnika.