SSSH

PočetnaKampanje

Kampanje

Inicijativa 67 je previše – Potpiši za referendum - Promijenimo uvjete za mirovinu!

Tri sindikalne središnjice Savez samostalnih sindikata Hrvatske ( SSSH), Nezavisni hrvatski sindikati (NHS), i Matica hrvatskih sindikata (MHS), organizirane u inicijativu 67 je previše, zajednički su pokrenuli akciju prikupljanja potpisa za raspisivanje referenduma o izmjenama Zakona o mirovinskom osiguranju.

Potpisi su se prikupljali od 27. travnja do 11. svibnja 2019.

Mirovinski sustav pitanje je koje se izravno tiče svih nas, radnica i radnika, umirovljenika, naših roditelja, djece, supružnika, partnera, rođaka i prijatelja. Ovo je bila akcija svih onih koji smatraju da hrvatski građani zaslužuju dostojanstvenu starost, i spremni su se za to boriti.

Zašto smo tražili referendum?

Kao sindikati, pokušali smo razgovarati i pregovarati s Vladom o mirovinskoj reformi. Nisu htjeli saslušati naše argumente, niti na njih odgovoriti. Nisu nam htjeli dati čak ni argumente za mjere koje su proveli.

Kad nije išlo za stolom, organizirali smo prosvjed (Doživi mirovinu – I tebe se tiče, 20. listopada 2018.). Tisuće građana su nas podržale, ali nas vlasti još jednom nisu shvatile ozbiljno. Pokazali su da su vlada koja ne sluša svoje građane, i ne mari za to što misle radnici.

Nakon svega, nije nam preostalo drugo nego pokušati ovim putem – omogućiti svim građanima da se njihov glas čuje i da sami sudjeluju u donošenju odluka koje određuju kako će provesti svoju starost.

Referendumsko pitanje

Pitanje je bilo napisano u obliku prijedloga zakona. Napominjali smo da će građani, ako referendum bude uspješan, izravno svojim glasanjem donijeti zakon kojim će se:

 • stjecanje prava na starosnu mirovinu postaviti na 65 godina, odnosno poništiti podizanje uvjeta dobi na 67 godina starosti,
 • stjecanje prava na prijevremenu mirovinu postaviti na 60 godina, odnosno poništiti podizanje uvjeta dobi na 62 godine,
 • stjecanje prava na starosnu mirovinu za dugogodišnjeg osiguranika postaviti na 60 godina života i 41 godinu staža, odnosno onemogućiti podizanje uvjeta dobi na 61 godinu starosti,
 • smanjiti postotak trajnog umanjenja (penalizacije) prijevremenih starosnih mirovina s 0,3 na 0,2 posto po mjesecu ranijeg odlaska u mirovinu, odnosno smanjiti najveće umanjenje prijevremene mirovine s 18 na 12 posto,
 • produljiti prijelazno razdoblje za izjednačavanje žena i muškaraca u pogledu uvjeta za stjecanje prava na starosnu mirovinu i prijevremenu starosnu mirovinu.

Napominjali smo i kako stjecanje prava na mirovinu ne znači nužno obavezu odlaska u mirovinu!

Uspjeh akcije?

Bili smo sigurni da možemo uspjeti. Iza sebe smo imali iskustvo tri uspješne referendumske inicijative - 2010. g. protiv izmjena Zakona o radu, te 2014. g. protiv tzv. outsourcinga u javnim službama i protiv monetizacije autocesta („Ne damo naše autoceste“).

Svakog puta uspjeli smo prikupiti više od dovoljnog broja potpisa. Svakog puta Vlada je odustala od svojih namjera, što znači da su sve tri akcije ostvarile svoj cilj.

U akciji smo trebamo pomoć svih sindikalnih povjerenika i članova sindikata.

Svatko je mogao dati osoban i važan doprinos akciji, na jedan ili više od ovih načina:

 • informirati članove sindikata u svojoj podružnici, ali i radnike koji nisu članovi sindikata, članove obitelji, prijatelje i poznanike,
 • motivirati članove i druge radnike da daju svoj potpis – objasniti im važnost ove, i podsjetiti ih na ranije uspješne akcije,
 • pratiti i dijeliti sadržaje Inicijative na internetu i društvenim mrežama,
 • prijaviti se za prikupljanje potpisa na štandovima,
 • pronaći dodatne volontere za prikupljanje potpisa na štandovima.
   

67je previse.hr

Detaljnije na:

#67jepreviše: Prikupljeno 748.624 važećih potpisa građana _sssh.hr

Članovi sindikata, radnici, građani - hvala! _sssh.hr

Sljedeći korak je referendum _sssh.hr

 

Rad po mjeri čovjeka

Rad po mjeri čovjeka odgovor je Saveza samostalnih sindikata Hrvatske na ubrzani pad kvalitete radnih mjesta u Hrvatskoj, degradaciju radničkih prava i demografsku krizu. On je prvi korak nove etape borbe za dostojanstvo rada i radnika – putokaz svima nama koji tu borbu već vodimo, i poziv svima onima koji nam se žele pridružiti.

Rad po mjeri čovjeka je realan cilj i temeljno pravo svakog čovjeka, ali se neće ostvariti sam od sebe. Do njega možemo doći samo ako znamo što ga čini i ako imamo jasnu strategiju kako ga ostvariti. Za Rad po mjeri čovjeka moramo se izboriti, zajedno.

Rad po mjeri čovjeka je cjelovit koncept, odnosno zaokružena definicija različitih elemenata koji čine kvalitetno radno mjesto. 

Svatko ima pravo biti čovjekom i na radnom mjestu.

Snimku konferencije na kojoj je predstavljen koncept Rada po mjeri čovjeka, kao i rezultati istraživanja o percepciji kvalitete radnih mjesta, koje je za SSSH provela agencija Hendal, možete pogledati OVDJE.

Više informacija o samoj konferenciji, koju je SSSH organizirao 9. svibnja 2018. u suradnji sa Zakladom Friedrich Ebert, pročitajte na poveznici: http://www.sssh.hr/hr/vise/nacionalne-aktivnosti-72/rad-po-mjeri-covjeka-3446

Brošuru Rad po mjeri čovjeka možete preuzeti OVDJE.


 


Rad po mjeri čovjeka znači dobru plaću koja omogućuje zadovoljavanje egzistencijalnih, ali i drugih ljudskih potreba radnika i njegove obitelji. Osim toga, visina plaće mora biti temeljena na pravednoj raspodjeli novostvorene vrijednosti između radnika i poslodavca. To podrazumijeva, među ostalim, da je usporediva s plaćama za isto zanimanje u djelatnosti u kojoj djeluje poslodavac, ali i da odražava rezultate poslovanja poslodavca. Dobra plaća podrazumijeva uredno evidentiran i plaćen prekovremeni rad, kao i primjerene dodatke na rad u posebnim i otežanim uvjetima rada.


Rad po mjeri čovjeka znači sigurno radno mjesto na kojem se primjenjuju odgovarajuće mjere zaštite na radu, ali i radno opterećenje koje ne ugrožava fizičko i psihičko zdravlje te poštovanje i pravedno postupanje, uz provedbu mjera za prevenciju stresa i nultu stopu tolerancije na svaki oblik diskriminacije i mobinga.

 

 


Rad po mjeri čovjeka podrazumijeva radno mjesto koje radniku omogućuje kontinuirano obrazovanje i osposobljavanje, posebno, ali ne isključivo, za znanja i vještine koje su neophodne za obavljanje zadataka radnog mjesta. Svaki radnik, u okvirima koji su primjereni radnom mjestu i djelatnosti u kojoj radi, mora imati mogućnost profesionalnog razvoja i napredovanja.


 


Rad po mjeri čovjeka znači rad putem ugovora o radu na neodređeno vrijeme, osim ako je drugi oblik ugovora izričit izbor samog radnika. Ovo također uključuje pokrivenost sustavom socijalne sigurnosti, odnosno mirovinskog, zdravstvenog i osiguranja od nezaposlenosti, što podrazumijeva isplatu punog iznosa plaće na zakonit način, s uplaćenim porezima i doprinosima. Sigurnost radnog mjesta podrazumijeva i zaštitu od neopravdanog i neobrazloženog otkaza.

 


Rad po mjeri čovjeka znači radnu okolinu u kojoj se njeguje kultura pravednog postupanja i međusobnog poštivanja, radnicima se omogućuje sudjelovanje u donošenju odluka koje utječu na radnu okolinu i procese rada, a poslodavci poštuju slobodu sindikalnog organiziranja i uvažavaju pravo na kolektivno pregovaranje. Radnicima mora biti omogućeno da svoja mišljenja, prijedloge i zahtjeve izraze individualno, ali i kolektivno, odnosno putem svojih izabranih predstavnika.
 


Rad po mjeri čovjeka znači organizaciju radnog vremena koje ostavlja prostora radniku za privatni život i obiteljske obaveze. Pritom raspored radnog vremena mora biti najavljen radniku dovoljno unaprijed kako bi bilo moguće planirati i uskladiti poslovne i privatne planove i obaveze.

Radnici privatnog i javnog sektora: Vrijeme je za NAŠ oporavak – Hrvatska treba veće plaće i kvalitetna radna mjesta

Predsjedništvo Vijeća SSSH jednoglasno je podržalo kampanju Europske konfederacije sindikata (ETUC) „Europa treba veće plaće – vrijeme je za NAŠ oporavak“, a SSSH  je svoje aktivnosti i zahtjeve za povećanjem minimalne plaće u RH, kao i plaća općenito, temeljio na načelima i zahtjevima ETUC-ove strategije.

2017. - GODINA VEĆIH PLAĆA ZA SVE

Povećanje plaća radnicima u Europi je pitanje socijalne pravednosti. Razlike u bogatstvu i plaćama rastu. Pregovori socijalnih partnera na odgovarajućoj razini najbolji su alat za osiguranje dobrih plaća i uvjeta rada. U tom smislu nužno je jačanje socijalnog dijaloga na svim razinama kao i njegovo političko priznanje u svim državama članicama EU.

POKRETANJE KAMPANJE

PROMICANJE I JAČANJE KOLEKTIVNOG PREGOVARANJA

 

RADNICI PRIVATNOG I JAVNOG SEKTORA: VRIJEME JE ZA NAŠ OPORAVAK – HRVATSKA TREBA VEĆE PLAĆE I KVALITETNA RADNA MJESTA

 


OBILAZAK TERENA:

Čakovec

Pula

Zagreb

Split

Vukovar

Slavonski Brod                                                                                                                                          

PRAZNIK RADA U TVORNICI

PISMO PREDSJEDNIKA SSSH ČLANOVIMA I POVJERENICIMA UDRUŽENIH SINDIKATA

PRVOMAJSKI LETAK I PLAKAT

POVEĆANJE PLAĆA ZNAČI I POVEĆANJE MIROVINA _ prvomajska press konferencija

FOTO-REPORTAŽA PROSVJEDNOG OBILJEŽAVANJA PRAZNIKA RADA U SLAVONSKOM BRODU

 

Vrijedim više

Inicijativa Vrijedim više, koju su u svibnju 2017. g. pokrenuli Savez samostalnih sindikata Hrvatske, Mreža mladih Hrvatske i Matica hrvatskih sindikata, zalaže se za mijenjanje politika koje utječu na zapošljavanje i uvjete rada, s ciljem povratka dostojanstva i perspektive mladima.

Smatramo da Hrvatska mora biti društvo u kojem si mlada zaposlena osoba može priuštiti samostalan život i da takav ishod ne smije biti iznimka, nego pravilo. Želimo društvo u kojem ulazak na tržište rada nije proces koji traje nekoliko godina, društvo koje cijeni mlade više od minimalca, društvo gdje radno mjesto nije samo za privilegirane, društvo koje ne tjera mlade u inozemstvo, društvo gdje je ugovor o radu na neodređeno standard i, napokon, društvo u kojem mladi mogu planirati budućnost.

Zalažemo se za hitno poduzimanje mjera koje poboljšavaju položaj mladih na tržištu rada, pri čemu je ključno ukidanje mjere stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa (SOR), koja je posve istisnula pripravništvo i mnogima postala jedini način ulaska u svijet rada. SOR je loše zamišljena i loše provedena mjera koja je, osim što je obezvrijedila rad i dostojanstvo mladih ljudi, stvorila i ozbiljne poremećaje na tržištu rada.

Nužno je pristupiti novom modelu potpore zapošljavanja koje će biti uključivo, održivo, transparentno i pošteno, a u čijem će središtu biti mladi čovjek koji zaslužuje da se njegov/njezin rad prepoznaje, ohrabruje i adekvatno plati. Takav model ga pratiti i druge politike koje će omogućiti mladima da se što prije osamostale, ravnopravno uključe u društvo i doprinesu njegovom razvitku i demografskoj obnovi.

Više informacija o aktivnostima Inicijative Vrijedim više potražite na www.facebook.com/vrijedimvise.

Inicijativa Vrijedim više otvorena je svima koji dijele naše ciljeve. Bez obzira jeste li pojedinac ili organizacija, možete se pridružiti inicijativi, uključiti se u aktivnosti i doprinijeti zajedničkoj borbi za pravedniji svijet rada za mlade. Samo zajedničkim radom i aktivizmom MOŽEMO MIJENJATI STVARI!

Više informacija o tome kako se uključiti u naše aktivnosti potražite ovdje.

Odgovore na najčešća pitanja o SOR-u potražite ovdje.

Što je najveći problem na području radnoga vremena?

Neplaćeni prekovremeni rad
Nemogućnost utjecaja na radno vrijeme
Rad nedjeljom