Europska konferencija o socijalnoj sigurnosti

Zagreb, 23. rujna 2019. – U Zagrebu je počela dvodnevna europska konferencija Europske konfederacije sindikata (ETUC) „SociAll – socijalna zaštita za sve“ na visokoj razini o socijalnoj sigurnosti koja je okupila predstavnike sindikata, stručnjake i ustanove, kako na nacionalnoj tako i na europskoj razini.

Sudionici će se fokusirati na europske izazove u odnosu na primjerenost mirovina, s naglaskom na referentne okvire EU-a i trendove nedavnih reformi mirovinskog sustava, te na osmišljavanje sustava i mogućnosti financijske politike u ostvarivanju učinkovitih i primjerenih mirovina za sve.

Hrvatske članice ETUC-a - SSSH i NHS shvaćaju organizaciju tako važne konferencije u Hrvatskoj kao priznanje Inicijativi 67 je previše i rezultatima koje je ona dosad postigla, a koju su, upravo tijekom prvoga dana konferencije, predstavili Darko Šeperić (SSSH), Mirela Bojić (MHS) i Marija Hanževački (NHS).

U svojemu uvodnome govoru, konfederalna tajnica ETUC-a Liina Carr, podsjetila je na Europski stup socijalnih prava, u sklopu kojeg je utvrđeno 20 ključnih načela i prava kojima će se podupirati pravedna tržišta rada i sustavi socijalne skrbi i njihovo dobro funkcioniranje. Stup je, ponajprije, usmjeren na europodručje, ali primjenjuje se na sve države članice EU-a koje u njemu žele sudjelovati. Ostvarivanje načela i prava definiranih u Europskom stupu socijalnih prava zajednička je odgovornost država članica, institucija EU-a, socijalnih partnera i ostalih dionika.

Liina Carr je posebnu pozornost skrenula na važnost načela vezana uz socijalnu zaštitu, te dohodak u starosti i starosnu mirovinu. Sukladno njima, bez obzira na vrstu i trajanje radnog odnosa radnici, a u usporedivim uvjetima i samozaposlene osobe, imaju pravo na primjerenu socijalnu zaštitu. Isto tako, umirovljeni radnici i samozaposlene osobe imaju pravo na mirovinu koja odgovara njihovim doprinosima i čini primjeren dohodak. Žene i muškarci imaju jednake mogućnosti za ostvarivanje prava na mirovinu. Sve starije osobe imaju pravo na resurse koji im osiguravaju dostojanstven život.

Obraćajući se prisutnima, predsjednik SSSH Mladen Novosel napomenuo je kako je naša Vlada prisustvovala proglašenju Europskog stupa socijalnih prava u studenome 2017. u Geteborgu, te kaže kako mu je pristupila – međutim, uskoro će biti dvije godine od toga događaja, a da socijalni partneri u Hrvatskoj o tome od Vlade nisu dobili nikakvu informaciju.

Osvrnuo se i na činjenicu da će Hrvatska u prvom polugodištu sljedeće godine po prvi puta predsjedati Vijećem Europske unije i to u ključnom trenutku, jer je riječ o prvom predsjedanju u vremenu nove Europske komisije. Ni oko ovog važnog pitanja Vlada RH nije smatrala potrebnim ne samo dogovoriti suradnju sa socijalnim partnerima tijekom predsjedanja i iskoristiti naše kapacitete za organizaciju nekih događanja, već se nije niti konzultirala apsolutno ni o čemu, pa tako ni samo par mjeseci prije početka predsjedanja mi još uvijek ne znamo koji su hrvatski prioriteti.

- Nas, sindikaliste, posebice zanima budućnost socijalne Europe. Tu posebice ističem implementaciju nekih novih direktiva u nacionalna zakonodavstva - poput izmjena Direktive o upućenim radnicima i Direktive o ravnoteži između poslovnog i privatnog života roditelja i staratelja, početak funkcioniranja nedavno uspostavljenog Europskog nadzornog tijela za rad. Pred nama je i usvajanje još nekih značajnih direktiva poput Direktive o transparentnim i predvidivim radnim uvjetima, o kojoj je zasad postignut okvirni sporazum i dr. Sve su to instrumenti u provedbi Europskog stupa socijalnih prava koji bi, oživotvorenjem svojih 20 načela, trebao osigurati pristup socijalnoj sigurnosti svim društvenim skupinama i jamčiti nova djelotvorna prava građanima Europske unije, rekao je predsjednik SSSH, dodajući kako SSSH podržava zahtjeve Europske konfederacije sindikata za reformama koje će izgraditi inkluzivne mirovinske sustave, temeljene na solidarnosti, pravedne, učinkovite, adekvatne i održive. U takvom pristupu potrebno je nastaviti inzistirati na definiciji i utvrđivanju minimalnih standarda socijalne zaštite.


Drugi dan konferencije