Južnokorejska sindikalna delegacija u posjeti SSSH

Zagreb, 5. rujna 2019. – U posjetu SSSH danas je stigla delegacija južnokorejskog sindikata KGEU, koji je dio druge najveće Korejske konfederacije sindikata, koja ima više od milijun članova.

Zanimalo ih je stanje na sindikalnoj sceni u Hrvatskoj, prava radnika, povezanost sindikata s političkim strankama u zemlji, djelovanje SSSH na međunarodnoj sceni, a upoznati su i s radom i načinom organizacije na terenu Sindikata graditeljstva Hrvatske.

Pokazalo se kako Hrvatska i Južna Koreja imaju zajedničkih točaka po pitanju postotaka sindikalne organiziranosti radnika, ograničavanja radnika na sindikalno organiziranje, postojanja „žutih sindikata“…

S korejskim kolegama razgovarali su predsjednik SSSH Mladen Novosel, izvršna tajnica SSSH Dijana Šobota, predsjednica SGH Jasenka Vukšić i glavni tajnik SGH Domagoj Ferdebar.