Potpora Foruma sindikata trgovine JI Europe Inicijativi 67 je previše

Bar, 10. svibnja 2019. - Forum sindikata trgovine jugoistočne Europe podržao je sindikalne središnice okupljene u Inicijativi 67 je previše u aktivnosti prikupljanja potpisa radi raspisivanja referenduma o promjenama uvjeta za mirovinu.

- Vjerujemo u uspjeh sindikalne aktivnosti, jer ona štiti interese radnika, a osigurava pravednije uvjete odlaska u mirovinu, poručuje se u pismu potpore, što su ga potpisali članovi Foruma - Sindikat radnika Crne Gore, Samostalni sindikat trgovine Srbije, Sindikat trgovine, ugostiteljstva, turizma i uslužniih djelatnosti Republike Srpske, Samostalni sindikat radnika u proizvodno-prerađivačkoj industriji FBiH, Sindikat trgovine Rumunjske, Nezavisni albanski sindikat prehrambene industrije, poljoprivrede, trgovine i turizma, Unija nezavisnih albanskih sindikata, Konfederacija sindikata Albanije i Sindikat trgovine Hrvatske.