SGH u slovenskome projektu SUSODCO

Zagreb, 10. listopada 2020. – Sindikat graditeljstva Hrvatske (SGH) jedan je od desetero partnera projekta „SUSODCO – potpora socijalnom dijalogu za učinkoviti sektor graditeljstva u budućnosti", što ga provodi Komora za graditeljstvo i industriju građevinskog materijala Slovenije (CCIS CCBMIS).

Svrha je projekta osigurati socijalnim partnerima na nacionalnoj sektorskoj razini izgradnju ključnih kapaciteta koji će im omogućiti da budu više uključeni u sektorski socijalni dijalog i koji će ojačati njihove sposobnosti (kapacitete) djelovanja na nacionalnoj razini, omogućiti njihov rast, razvoj i aktivno uključenje u djelovanje europskog socijalnog dijaloga na sektorskoj razini.

Nakon proljetnog uvodnog sastanka, do sredine 2021. planirano je organiziranje četiriju zajedničkih događanja. SGH će biti organizator događanja u prosincu 2020.
U sklopu projekta provest će se i istraživanja o kapacitetima nacionalnog socijalnog dijaloga, o trenutnim problemima i trendovima u sektorskom socijalnom dijalogu u usporedbi s višegodišnjim akcijskim planom za sektorski socijalni dijalog nakon kojih će uslijediti i tematska izvješća.
Planirano je i kreiranje nove, besplatne platforme prilagođene za socijalni dijalog u sektoru graditeljstva.

Više na: https://susodco.gzs.si/vsebina/HR