Gdje je prostor za socijalne partnere i građane u europskim poslovima?

Zagreb, 13. lipnja 2013. – SSSH, NHS i koalicija udruga okupljenih u Platformu 112 uputili su otvoreno pismo Vladi RH u kojem izražavaju zabrinutost i prijedloge vezane uz predviđeni postupak definiranja hrvatskih nacionalnih stajališta o politikama i propisima EU.
Organizacije potpisnice otvorenog pisma zahtijevaju da se postupak definiranja stajališta RH o politikama i propisima EU definira tako da u njega budu uključeni socijalni partneri, civilno društvo i javnost, te da se, u skladu s Ustavom RH, rad Vlade RH u institucijama EU podvrgne učinkovitom nadzoru Sabora, što se odnosi i na parlamentarni nadzor nad provedbom svih obaveza iz pristupnog razdoblja i primjenom pravne stečevine EU.
Otvoreno pismo, kao i detaljne primjedbe koje su spomenute organizacije uputile Odboru za europske integracije Hrvatskog sabora u sklopu javnog savjetovanja o Prijedlogu Zakona o suradnji Hrvatskog sabora i Vlade RH u europskim poslovama, donosimo u cjelosti.