O materijalnim i drugim pravima radnika Hrvatskih voda – Odjela za hidrotehničke objekte i o provođenju Odluke Vlade RH o pripajanju Vodoprivredne uslužne djelatnosti Hrvatskim vodama

Zagreb, 7. veljače 2020. - Na inicijativu SSSH i Sindikata poljoprivrede, prehrambene industrije i vodoprivrede Hrvatske u sjedištu Hrvatskih voda u Zagrebu održan je sastanak o materijalnim i drugim pravima radnika Hrvatskih voda – Odjela za hidrotehničke objekte i o provođenju Odluke Vlade RH o pripajanju Vodoprivredne uslužne djelatnosti d.o.o. (VUD) Hrvatskim vodama.

Vezano uz materijalna i druga prava radnika vođeni su razgovori o već određenoj stimulaciji za prethodna tri mjeseca, nedavno sklopljenom Prvom dodatku Kolektivnom ugovoru za radnike Hrvatskih voda, plaćanju prekovremenih sati, isplati naknade za pripravnost, upotrebi GPS-a u vozilima i u vezi s time o potrebi zaštite osobnih podataka radnika, te stvarnim putnim troškovima radnika na određenim radnim mjestima (strojar, rukovatelj).

Dogovoreno je da će poslodavac dostaviti sindikalnoj strani presliku Dodatka Kolektivnom ugovoru čiji je sadržaj usmeno iznesen (usklađivanje materijalnih prava s propisanim neoporezivim iznosima Odlukom vlade RH i ugovorena mogućnost isplate neoporezivih 5.000  kuna godišnje kao nagrade radnicima, povećanje osnovice plaće za dva posto od 1. siječnja 2020. godine, promjene u plaćenom dopustu, dnevnica 200 kuna, uskrsnica 600 kuna i preraspodjela radnog vremena).

Dogovoreno je da će se u roku dva tjedna radnicima Odjela hidrotehničkih objekata ponuditi sklapanje ugovora o radu s Hrvatskim vodama (HV), s time da će zadržati dosadašnje koeficijente, te je najavljeno skoro donošenje Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji na što su predstavnici SSSH i SPIV-a upozorili na potrebu provođenja postupka propisanog Zakonom o radu (savjetovanje s radničkim vijećem Odjela za hidrotehničke objekate kao i sve druge promjene vezano za radnike).

Budući da su iz 2019. godine ostala 2.662 neplaćena prekovremena sata, dogovoreno je njihovo plaćanje kroz nekoliko mjeseci, počevši od plaće za siječanj 2020. godine.

Sindikati su upozorili da se radnicima određuje pripravnost, a da za to ne primaju naknadu, te je dogovoreno da će to pitanje biti riješeno odlukom poslodavca.

Na prigovore sindikata vezano uz upotrebu GPS uređaja u vozilima kojima upravljaju radnici Odjela hidrotehničkih objekata, poslodavac je odgovorio da će se uočene nepravilnosti ispraviti na način da će sustav GPS-a pratiti vozilo, a ne radnika, te su sindikati obaviješteni da je u planu javne nabave HV-a nabava GPS uređaja za sva vozila tijekom 2020. godine.

Na upit o pravnoj sudbini Vodoprivredne uslužne djelatnosti d.o.o. u odnosu na Odluku Vlade RH o pripojenju HV-u, predstavnici poslodavca nisu mogli određeno se izjasniti niti o obliku niti o vremenskom okviru provođenja pripojenja budući postoje pravne nedoumice (radi se o pripojenju trgovačkog društva koje tržišno posluje javnoj ustanovi) i tehničke poteškoće, te su predstavnici HV-a izrazili spremnost da sindikate obavijeste o planovima i aktivnostima odmah kad se o istom donesu poslovne odluke.

Istaknut je stav predstavnika sindikata da Društvo posluje profitabilno, te da je potpuno opravdano da se zadrži organizacijska cjelina VUD-a, unutar Hrvatskih voda.

U tome cilju SSSH je spreman ponuditi pomoć za pronalazak rješenja sa resornim ministarstvom kao i upravom Hrvatskih voda.