Statičari procijenili da je Radnički dom siguran

Zagreb, 25. ožujka 2020. - Nastavno na obavijest o izmijenjenom radnom vremenu u zgradi Radničkog doma na Krešimirovu trgu i informaciji u vezi stanja zgrade nakon potresa, obavještavamo vas da su tijekom današnjeg dana stručnjaci za statiku pregledali zgradu i procijenili da je, unatoč određenim oštećenjima, sigurna za korištenje, te joj dodijelili zelenu oznaku (crvena oznaka je za zgrade koje su neupotrebljive, a žuta za djelomično upotrebljive).