Otvoreno pismo SOMK-a svim kandidatima za gradonačelnika/cu Grada Zagreba

Zagreb, 1. veljače 2017. - Povodom učestalih medijskih izjava i predizbornih inicijativa o mogućoj promjeni ili uvođenju rada zagrebačkih dječjih vrtića u dvije smjene, Sindikat obrazovanja, medija i kulture  Hrvatske  (SOMK), koji zastupa interese i prava zaposlenih u djelatnosti ranog predškolskog odgoja i obrazovanja u RH, pa tako i u Gradu Zagrebu, uputio je otvoreno pismo svim kandidatima za gradonačelnika/cu Grada Zagreba u kojemu se naglašava važnost predradnji koje trebaju prethoditi uvođenju promjena bilo koje vrste.

Kako sustav ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja čini prvu razinu institucionalnog obrazovanja u Hrvatskoj i ima ključnu socijalnu i odgojno obrazovnu ulogu u društvu, često zbog nepoštivanja Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi, te Državno pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe, te zbog proizvoljnih odluka jedinica lokalne uprave i samouprave svjedočimo kako ti zakoni dugi niz godina „ne stanuju“ na njihovim adresama. Rani i predškolski odgoj i obrazovanje tako se često proizvoljnim postupcima osnivača-gradova stavlja na margine društva, što smatramo nedopustivim.

U Gradu Zagrebu od 2014. godine SOMK ukazuje na probleme velikog broja djece u odgojnim grupama, na važnost donošenja plana i razvoja mreže dječjih vrtića, na bržu dinamiku gradnje novih smještajnih kapaciteta, o izdvajanju više sredstava za igračke i didaktičku opremu, o čemu je SOMK i javno progovorio i reagirao, jer „ulaganje znatnih sredstava za održavanje optimalnog stanja u predškolskom odgoju“ nije isto što i poštovanje i provođenje zakona te ulaganje dostatnih sredstava, kako bi se osigurali uvjeti rada odgojitelja, boravka djece i sigurnost i zadovoljstvo roditelja, sukladno zakonu i sukladno mogućnostima Grada Zagreba.

To bi trebale biti teme o kojima kandidati za gradonačelnika/cu Grada Zagreba, na skorašnjim lokalnim izborima, moraju voditi računa.

Zaposlenima u sustavu stalno se nameću nove obveze i odgovornosti, a bez realizacije humanijeg radnog okruženja. Prava im se mijenjaju kako se mijenja iznos sredstava osiguranih u gradskom proračunu. Odgojitelji nisu pravično plaćeni za svoj rad niti motivirani, osim svojom velikom ljubavlju i entuzijazmom za rad s djecom, te je, stoga,  SOMK svjestan kako svaka najava mogućih promjena, s pravom, izaziva burne reakcije u redovima struke.

Puno je dobroga u predškolskom odgoju Grada Zagreba, na puno toga možemo biti ponosni. Rezultat je to zajedničkog dugogodišnjeg procesa učenja, istraživanja i unapređivanja odgojno-obrazovne prakse, svih stručnih i kompetentnih ljudi u vrtiću, ponajprije odgojitelja, ali i stručnih suradnika i stručnjaka izvan vrtića.


SOMK ističe kako dječji vrtići u svakom gradu, pa tako i u Gradu Zagrebu, organiziraju svoje radno vrijeme sukladno potrebama zaposlenih roditelja i takve mjere već dugo vremena „žive“ u vrtićima Grada Zagreba. Već duži niz godina postoji poludnevni program u Dječjem vrtiću „Siget“ i smjenski u Dječjem vrtiću „Bajka“, a zagrebački roditelji već od 5 sati mogu dovesti dijete i ono može ostati i do 20 sati navečer, ako roditelj ima opravdani razlog za to. Nikako se ne smije pritom zanemariti pravo na zdravlje i zaštitu djeteta,  što znači da programi u dječjim vrtićima ne mogu trajati dulje od 20 sati navečer, jer predškolsko dijete treba imati mogućnost ostvarenja prava na odmor i san u primjereno doba. Iz toga, vrlo bitnoga razloga, nije opravdano zagovaranje prijedloga boravka djeteta u instituciji do 22 sata. Isto tako, to znači da bi se i kroz Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju i skrbi o djeci rane i predškolske dobi Grada Zagreba trebala osigurati potrebna financijska sredstava, odnosno sredstva za  nadoknade za plaće odgojitelja ovisno o broju skupina i broju djece, plaće za dodatne radnike, s obzirom na cjelodnevni rad dječjeg vrtića, sredstva za troškove prehrane djece i druge materijalne troškove, opremanje dodatnim  didaktičkim sredstvima i materijalima koji su potrebni odgojiteljima u odgojno-obrazovnom procesu, a sve planirano u proračunu Grada Zagreba.

Usklađivanje obiteljskog i poslovnog života, demografske i populacijske javne politike, bitne su u svakoj uređenoj državi, pa tako i u RH, ali to treba biti sastavni dio različitih zakona npr. Obiteljskog zakona, Zakona o radu i dr., koji bi omogućili jednom roditelju da, zbog malodobnog djeteta, radi samo jutarnju smjenu, pa i u tome smjeru treba promišljati.

Stoga, SOMK napominje kako se prije uvođenja rada vrtića u dvije smjene treba napraviti temeljita analiza stvarnih i opravdanih potreba, vodeći se pritom, ponajprije, pravima, potrebama i interesom djeteta, roditelja, ali, ništa manje važno, pravima zaposlenih u sustavu, jer i oni imaju svoje obitelji, kao i cjelovitom planiranju kadrovskih, organizacijskih i materijalnih uvjeta, kao bitnim elementima toga „pilot projekta“.

SOMK smatra kako budući gradonačelnik/ca Grada Zagreba, mora preuzeti potpunu obavezu i odgovornost nad tim sustavom u svim segmentima, kako bi briga za najmlađe bila planski osmišljena, kontinuirana, cjelovita, pedagoški i razvojno opravdana, važna i bitna svih 365 dana u godini, a nikako fragmentirana i populistička.

SOMK poziva sve kandidate za gradonačelnika Grada Zagreba da stave interese djece i radnika zaposlenih u djelatnosti ranog predškolskog odgoja i obrazovanja u fokus svojih stranačkih programa, uvažavajući, pritom, iznesene argumente SOMK-a.