I u Splitu radionica o bipartizmu

Split, 21. svibnja 2015. (mreza.tv ) - Dan nakon Zadra, i u Splitu je oodržana radionica za predstavnike poslodavaca i sindikata u okviru projekta BATOS – „Bipartizam kao alat uspjeha“. Radionice provodi Hrvatska udruga poslodavaca, Savez samostalnih sindikata Hrvatske, Udruga poslodavaca Slovenije, Konfederacija njemačkih poslodavaca, granski sindikati udruženi u Savez samostalnih sindikata te Nezavisni hrvatski sindikati i Međunarodna organizacija poslodavaca, uz potporu Europske unije.

Socijalni partneri u Republici Hrvatskoj svjesni su potrebe jačanja bipartitnih odnosa, suradnje i daljnjeg obrazovanja u području europskog socijalnog dijaloga i Okvirnih sporazuma koje su potpisali europski socijalni partneri, te su u okviru projekta „BATOS“, dogovorene edukacije u gradovima diljem Hrvatske na kojima sudjeluju lokalni predstavnici poslodavaca i sindikata.

Tijekom radionice predstavljaju se rezultati analize stanja bipartitnog socijalnog dijaloga u Hrvatskoj, kao i primjeri dobre prakse u području bipartizma, a svoja su iskustva dijelili predstavnici Konfederacije njemačkih poslodavaca i Udruženja poslodavaca Slovenije.