Ista plaća za jednakovrijedan posao

Zagreb, 15. studenoga 2013. -  Nema niti jedne zemlje u Europi u kojoj nema nejednakosti u plaćama muškaraca i žena za jednakovrijedan posao. U Sloveniji razlike rastu i to je zabrinjavajuće… rekle su, među ostalim, Metka Roksandić i Andreja Poje iz Saveza slobodnih sindikata Slovenije  tijekom završnog sastanka projekta „Razlika u plaći između muškaraca i žena – od struke do prakse“ što se održava u zagrebačkome hotelu Dubrovnik. Nositelj projekta, koji je uz potporu Europske komisije, započeo u prosincu 2012. godine, je Savez slobodnih sindikata Slovenije, a SSSH je,  uz sindikalne kolege iz Austrije, Srbije i Crne Gore, te slovensku udrugu poslodavaca, partner u projektu. Cilj je projekta poboljšati saznanja svih socijalnih partnera o razlikama u plaći između muškaraca i žena na nacionalnoj razini i razini poduzeća radi podizanja njihove motivacije za smanjivanje nejednakosti.

Koliko su u Sloveniji plaće muškaraca više od plaća žena ?

Tijekom istraživanja promatrala se osnovna plaća radnica i radnika. Sudionici rasprave problematizirali su sve prisutnije kategoriziranje plaće kao poslovne tajne, ali i vjerodostojnost  statističkih podataka EUROSTAT-a.

Skrenuta je pozornost na važnost Direktive 2006/54  o provedbi načela jednakih mogućnosti tretiranja muškaraca i žena u pitanjima zapošljavanja i obavljanja zanimanja.