Jačanje politike i kapaciteta za suzbijanje neprijavljenog rada

Zagreb, 6. ožujka 2017. - Sa svrhom provjere razine društvene osviještenosti o problemu rada na crno, te utvrđivanja najboljeg načina i alata za postizanje osviještenosti zaposlenih i nezaposlenih osoba u Republici Hrvatskoj o problemima koji proizlaze iz rada na crno te mogućim negativnim posljedicama u odnosu na socijalni i gospodarski položaj neprijavljenih radnika, partneri u twinning projektu “Jačanje politike i kapaciteta za suzbijanje neprijavljenog rada” pripremili su upitnik za mjerenje socijalne svijesti o neprijavljenom radu.

I vi možete doprinijeti projektu.

Popunite upitnik u elektroničkom obliku.

Upitniku se pristupa anonimno putem sljedećeg linka, a Vaši će se odgovori u postupku obrade smatrati povjerljivima:

UPITNIK ZA ZAPOSLENE I NEZAPOSLENE
 

Svi odgovori bit će automatski objedinjeni i analizirani, a rezultati prikazani u izvješću koje će dati izravan uvid u aktualnu situaciju u Republici Hrvatskoj. Na taj će se način utvrditi prioriteti osoba koje su ispunjavale anketu. Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava koristit će povratne informacije kao osnovu za uspostavljanje određenih aktivnosti u svrhu podizanja razine osviještenosti o problemu rada na crno, kako bi se identificirali mogući negativni učinci na socijalni i gospodarski položaj radnika i njihovih obitelji.

Projekt zajednički provode Republika Slovačka, Savezna Republika Njemačka i Republika Hrvatska. Financiran je sredstvima Europske unije u okviru programa IPA 2012. 

Prvi newsletter projekta

Opći cilj projekta je uspostavljanje učinkovitijeg sustava politika, mjera i kontrolnih mehanizama uz primjenu dobrih praksi koji će doprinijeti smanjenju stope neprijavljenog rada i povećanju uplata doprinosa iz rada u državni proračun.