Javna rasprava o prijedlogu Nacionalnog akcijskog plana za poticanje energetske učinkovitosti u kućanstvima

Zagreb, 23. listopada 2012. (zelenaenergija.org) - Na temelju konzultacijskog procesa sa zainteresiranom javnošću donesen je Prijedlog mjera za poticanje energetske učinkovitosti u kućanstvima u razdoblju 2014. do 2016. godine, objavljen na internetskim stranicama projekta CENEP u listopadu. Pri tome su korišteni rezultati provedene ankete među građanima, organizirano je pet regionalnih fokus grupa, niz okruglih stolova i radionica, kao i bilateralnih kontakata članova projektnog tima i relevantnih dionika.

Kako bi se izradio prijedlog socijalno osjetljive nacionalne politike na polju energetske učinkovitosti uz sudjelovanje što šireg kruga zainteresiranih građana, u razdoblju od 24. listopada do 15. studenog održat će se niz od pet regionalnih fokus grupa s ciljem uključivanja lokalnih dionika (predstavnici sindikata, poslodavaca, lokalne uprave, udruga...) u raspravu o predloženim mjerama, mogućnostima korištenja predloženih mjera kao socijalnog amortizera za rastuće cijene energije i energenata te za identifikaciju regionalnih prioriteta i njihovo uključivanje u provedbu mjera energetske učinkovitosti.
Cilj događanja je raspraviti sadašnji Prijedlog te od lokalnih dionika dobiti povratne informacije i komentare koji će biti uvršteni u konačni prijedlog Nacionalnog akcijskog plana za poticanje energetske učinkovitosti u kućanstvima u razdoblju 2014. do 2016.

Fokus grupe će biti održane u Rijeci (24.10.2012.), Splitu (30.10.2012.), Osijeku (6.11.2012.), Čakovcu (9.11.2012.) i Zagrebu (15.11.2012.).

Projekt CENEP zajednički provode DOOR, SSSH, IMO i FER.
 

Više na:
http://www.zelenaenergija.org/hrvatska/dogadjanje/javna-rasprava-o-prijedlogu-nacionalnog-akcijskog-plana-za-poticanje-energetske-ucinkovitosti-u-kucanstvima/4575