Nacionalna tripartitna konferencija

Zagreb, 23. travnja 2015. – Nakon uvodne konferencije i studijskog putovanja u Norvešku, u  sklopu projekta „Jačanje tripartitnog socijalnog dijaloga u RH“, u prostorijama Hrvatske udruge poslodavaca, održana je i Nacionalna tripartitna konferencija „Dijalogom do uspjeha“, u čijem su radu sudjelovali i predsjednici i dopredsjednici županijskih Gospodarsko-socijalnih vijeća. Slijedi završna konferencija, planirana za srpanj 2015. godine, a cilj joj je analizirati i ocijeniti provedbu projekta i njegove rezultate, te odrediti prioritete.

Kako se moglo čuti u uvodnim govorima Nacionalne tripartitne konferencije,  postojanje kulture socijalnog dijaloga je prioritetno, pa će, slijedom, i prepreke u samome socijalnome dijalogu biti manje. Konstatirano je kako uspjeh nije jednostavan, a dijalog je neizostavni alat dolaska do uspjeha. A da bi rezultati bili bolji, zajedno se svi trebaju truditi, a Konferencija će doprinijeti tome.

Svoja iskustva sa socijalnim dijalogom i njegovim rezultatima s prisutnima su podijeli i kolege iz norveške poslodavačke udruge NHO i norveške sindikalne središnjice LO.

Zapažanja u dosadašnjoj provedbi projekta prezentirao je Dragan Bagić s Filozofskog fakulteta u Zagrebu, osvrćući se, među ostalim, na različita viđenja ciljeva i svrhe GSV-a Ministarstva rada i mirovinskog sustava, HUP-a i SSSH. Dok je MRMS mišljenja kako je svrha GSV-a, prije svega, informiranje i savjetovanje sa socijalnim partnerima i ne treba ga shvaćati mehanizmom suodlučivanja, SSSH je mišljenja kako je svrha GSV-a stvarno i pravodobno uključivanje socijalnih partnera u procese odlučivanja o ekonomskim i socijalnim pitanjima te težnja za postizanjem konsenzusa pri odlučivanju. HUP-ov stav vrlo je bliski stavu SSSH.

Sadašnjim stanjem tripartitnog socijalnog dijaloga nezadovoljne su sve tri strane. SSSH zamjera nepridržavanje formalnog okvira GSV-a i rokova, prekasno uključivanje i kratke rokove za odgovore, kao i neuključivanje socijalnih partnera u rad na strateškim dokumentima.

Što se tiče županijskih GSV-a, uočene su velike razlike u aktivnostima GSV-a u različitim županijama. Vrlo su aktivni: Brodsko-posavska, Karlovačka, Splitsko-dalmatinska, Međimurska, Osječko-baranjska, Vukovarsko-srijemska i Zagrebačka. Aktivni, ali bez kontinuiteta, su: Grad Zagreb, Varaždinska i Sisačko-moslavačka. Osrednja razina aktivnosti zabilježena je u Bjelovarsko-bilogorskoj, Istarskoj, Požeško-slavonskoj, Primorsko-goranskoj, Krapinsko-zagorskoj i Koprivničko-križevačkoj.  Neaktivni su: Zadarska, Virovitičko-podravska, Ličko-senjska, Šibensko-kninska i Dubrovačko-neretvanska.

Održana je i panel diskusija, u kojoj su sudjelovali predstavnici Vlade, sindikalnih središnjica i HUP-a, a nakon završetka panela radionice za predstavnike županijskih GSV-a i radnih skupina, gdje su razmijenjena iskustva u radu, kao i dogovoreni konkretni koraci za poboljšanje rada županijskih GSV-a, te jačanje njihovih kapaciteta.

O temi:

HUP