Priručnik za sindikalnu edukaciju – Socijalni dijalog

Zagreb, 8. veljače 2013. – U sklopu projekta Međunarodne organizacije rada (ILO-EU) o industrijskim odnosima i socijalnom dijalogu za EFFAT i EMCEF, u kojemu su sudjelovali i STUH i Sindikat EKN Hrvatske,  Ured za radničke aktivnosti Centra za edukaciju ILO-a(ACTRAV-ITC-ILO) tiskao je priručnik naziva Socijalni dijalog - priručnik za sindikalnu edukaciju.
Tijekom 2013. godine priručnik će se koristiti i u projektu za sindikate članice industriALL europskog sindikata, dakle ponajprije SMH-IS-a, Sindikata EKN-a, SGH i STUH, no priručnik je po svojemu sadržaju i pristupu općenit i može se koristiti za potrebe svih sindikata.

Napomena:
EFFAT- Europska federacija sindikata prehrambene industrije,poljoprivrede i turizma
EMCEF – Europska federacija radnika u rudarstvu, kemijskoj industriji i energetici