Sindikati zapadnog Balkana o EU integracijama

Zagreb, 17. travnja 2013. – “Sindikati zapadnog Balkana za EU integracije” naziv je regionalne radionice organizirane u sklopu programa Europske komisije “People 2 People”, a u suradnji s Europskom konfederacijom sindikata (ETUC). Četverodnevna radionica, što je danas započela u zagrebačkome hotelu Dubrovnik, prva je od četiti radionice koje će se održati tijekom 2013. i 2014. godine, a kojima je svrha pružanje potpore sindikalnim organizacijama u Srbiji, Makedoniji, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini te Kosovu za sudjelovanje u regionalnoj “udruženoj sindikalnoj komisiji za EU integracije”. Upoznavanje s EU standardima tim će organizacijama omogućiti da u procesima EU integracija budu relevantni partneri vladama i Europskoj komisiji. Cilj zagrebačke radionice je  pružiti sudionicima priliku da se upoznaju s  EU politikama i programima vezanim uz socijalni dijalog i radno zakonodavstvo te s integracijskim procesima. U tome će im pomoći stručnjaci iz Hrvatske i Slovenije, točnije Saveza samostalnih sindikata Hrvatske i Zveze svobodnih sindikatov Slovenije, koji već imaju iskustva s integracijskih procesima.