Sjednica Sektorskog nadzornog odbora IV. komponente IPA-e

Trakošćan,  28. studenoga 2012. - U Trakošćanu se danas održava 11. sjednica Sektorskog nadzornog odbora IV. komponente IPA-e (Razvoj ljudskih potencijala) i u nastavku 1. sjednica Nadzornog odbora „u sjeni“ Operativnog programa Razvoj ljudskih potencijala u okviru prve generacije strukturnih fondova.  Dakle, ovaj drugi odbor će zamijeniti stari, paralelno s prelaskom s pretpristupnih na strukturne fondove. U oba odbora SSSH predstavlja sindikalne središnjice.