Sudjelovanje građana u javnoj politici energetske učinkovitosti

Zagreb, 7. veljače 2013. – Društvo za oblikovanje održivog razvoja (DOOR), u suradnji s partnerima iz Hrvatske i regije, organiziralo je u Novinarskome domu konferenciju „Sudjelovanje građana u javnoj politici energetske učinkovitosti“ radi predstavljanja rezultata projekta „Sudjelovanje građana u planiranju poboljšanja energetske učinkovitosti – CENEP“, a uz podršku projekta  „Javni dijalog o održivom korištenju energije u jugoistočnoj Europi – PDI“.

SSSH je u protekle dvije godine bio jedan od partnera u projektu CENEP, te je tako, među ostalim, održano nekoliko regionalnih fokus grupa, čiji je cilj bio uključivanje lokalnih dionika u planiranje mjera energetske učinkovitosti (predstavnici sindikata, poslodavaca, lokalne uprave, udruga, medija...), odnosno dobivanje povratne informacije o najprimjerenijim mjerama za pojedine regije Hrvatske, uvažavajući lokalne specifičnosti.

Na temelju konzultacijskog procesa sa zainteresiranom javnošću u sklopu projekta CENEP, u siječnju 2013. godine napravljena je konačna verzija Prijedloga mjera za poboljšanje energetske učinkovitosti u kućanstvima za razdoblje 2014. do 2016. godine, te će kao takav biti upućen nadležnim ministarstvima. Pri tome su korišteni rezultati provedene ankete među građanima, organiziranih regionalnih fokus grupa, okruglih stolova i radionica, kao i bilateralnih kontakata članova projektnog tima i relevantnih dionika.

Projekt je proveden uz financijsku podršku Europske Unije putem programa IPA 2008 uz potporu Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva, a projekt PDI provodi se uz potporu Njemačkog društva za međunarodnu suradnju.

Prisutnih stotinjak predstavnika državnog, poslovnog i civilnog sektora iz svih krajeva Hrvatske na konferenciji „Sudjelovanje građana u javnoj politici energetske učinkovitosti“ s  zakonodavnim okvirom na području energetike i socijalne skrbi upoznao je Darko Šeperić, stručni suradnik SSSH za eurointegracije.

Više o informacija o projektima možete pronaći na internetskim stranicama: www.cenep.net   i www.publicdialogue-energy.com  .