SSSH

PočetnaPristupnica

Savez samostalnih sindikata Hrvatske

Trg kralja Petra Krešimira IV. 2,
10 000 Zagreb

tel: + 385 1 46 55 616
tel:+ 385 1 46 55 013
fax: + 385 1 46 55 040
email: sssh@sssh.hr

Opširnije

Pristupnica

Podaci o članu:

Želim se učlaniti u (odaberi jedan od sindikata udruženih u SSSH):
Ovime ovlašćujem odabrani sindikat da, u skladu sa svojim Statutom određeni iznos mjesečne članarine naplati putem isplatne liste, odnosno, na drugi način reguliran Kolektivnim ugovorom ili Statutom. Eventualni opoziv članstva podnijet ću pismenim putem i o tome obavijestiti povjerenika u poduzeću ili centralu odabranog granskog sindikata.

Suglasan sam s obradom mojih osobnih podataka u isključivu svrhu članstva u sindikatu, a u skladu sa Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („NN“, br. 42/2018.) i u skladu s načelima i procedurama propisanima Uredbom EU 2016/679 o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka, te s njom usklađenim internim aktima sindikata.

Vaš Savez samostalnih sindikata Hrvatske
Mladen Novosel,
predsjednik SSSH

Hoćete li potpisati za raspisivanje referenduma o promjenama uvjeta za umirovljenje?

DA
NE
RAZMIŠLJAM