SSSH

PočetnaProjekti

Projekti

EDUCA - Novi sustav sindikalnog osposobljavanja

Cilj projekta EDUCA – Novi sustav sindikalnog osposobljavanje je uspostava novog jedinstvenog sustava edukacije sindikalnih i radničkih predstavnika na razini SSSH u svrhu povećanja kapaciteta sindikata za socijalni dijalog. Uspostava novog sustava značajno će pridonijeti kvaliteti sindikalnog osposobljavanja, uključujući pomicanje težišta s prenošenja informacija prema razvoju vještina potrebnih za učinkovito obavljanje funkcija sindikalnih i radničkih predstavnika (sindikalni povjerenici, članovi sindikalnih povjereništava, članovi radničkih vijeća, povjerenici radnika za zaštitu na radu, predstavnici radnika u organu poslodavca).

U sklopu projektnih aktivnosti bit će definirana struktura i model funkcioniranja novog jedinstvenog sustava sindikalne edukacije te izrađen katalog seminara koji će svojim temama pokriti sva ključna područja na kojima je edukacija potrebna. U drugoj fazi projekata, grupa od 20 izabranih predavača iz redova SSSH i udruženih sindikata (po 2 za svaki od pripremljenih seminara) proći će intenzivnu obuku iz metodologije obrazovanja odraslih, odnosno tzv. trening trenera te će svaki predavački par provesti po jedan od pripremljenih seminara (ukupno 10 seminara s po 20 sudionika). Za izvedbu 10 seminara iz najvažnijih tema bit će pripremljen i priručnik o metodologiji sindikalnog osposobljavanja kao i materijali za predavače i polaznike.

U svrhu osiguranja infrastrukture za kasnije funkcioniranje novog sustava edukacije bit će renovirana i opremljena dvorana za seminare u Radničkom domu, izrađen novi dio na postojećoj internetskoj stranici SSSH posvećen edukaciji te napravljena kompjutorska baza podataka za praćenje funkcioniranja sustava sindikalne edukacije (evidencija rada trenera, provedenih seminara, polaznika i rezultata evaluacije). Projekt će završiti međunarodnom konferencijom o društvenoj ulozi sindikalnog osposobljavanja na kojoj će javnosti i zainteresiranim dionicima biti predstavljeni svi rezultati projekta.

Nositelj projektnih aktivnosti je Savez samostalnih sindikata Hrvatske ( SSSH) dok su partneri u provedbi projekta Sindikat metalaca Hrvatske – Industrijski sindikat (SMH-IS), Sindikat graditeljstva Hrvatske (SGH), Sindikat turizma i usluga Hrvatske (STUH), Samostalni sindikat energetike, kemije i nemetala Hrvatske (EKN) i Sindikat trgovine Hrvatske (STH). Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.797.282,11 kn te je u potpunosti financirana od strane Europske unije iz Europskog socijalnog fonda. Projekt traje 12 mjeseci, a provodi se u razdoblju od 27. srpnja 2015. do 26. srpnja 2016. godine.

Više informacija o EU fondovima možete pronaći na internetskoj stranici www.strukturnifondovi.hr, kao i stranici Operativnog programa „Razvoja ljudskih potencijala“, www.ljudskipotencijali.hr.

Kontakt:
Darko Šeperić, voditelj projekta
darko.seperic@sssh.hr, 01 46 55 024

Jačanje bipartitnog partnerstva kroz zajednički rad na kolektivnom pregovaranju

Cilj projekta „Jačanje bipartitnog partnerstva kroz zajednički rad na kolektivnom pregovaranju“ jest pridonijeti učinkovitosti i održivosti socijalnog dijaloga u Hrvatskoj. Specifični cilj projekta je povećati kapacitete socijalnih partnera za bipartitni (i tripartitni) socijalni dijalog kroz uspostavu sustava praćenja i analize sadržaja kolektivnih ugovora, kao i unapređenje partnerstva između sindikata i organizacija poslodavaca.

U sklopu projektnih aktivnosti, bit će izrađena baza kolektivnih ugovora, u koju će biti uneseno najmanje 300 kolektivnih ugovora čiji su potpisnici sindikati udruženi u SSSH i/ili poslodavci članovi HUP-a. Baza će omogućiti praćenje i analizu sadržaja kolektivnih ugovora, te će predstavljati osnovu za ostale projektne aktivnosti, koje uključuju komparativnu analizu trendova u kolektivnom pregovaranju u Hrvatskoj i drugim zemljama članicama EU, izradu praktičnog priručnika za sudionike kolektivnog pregovaranja, edukaciju sindikalnih i poslodavačkih stručnjaka za ažuriranje i korištenje baze, tri bipartitne radionice o trendovima u kolektivnom pregovaranju u sektorima turizma, graditeljstva i metalne industrije, te četiri regionalne radionice o trendovima u kolektivnom pregovaranju za sindikalne povjerenike i predstavnike individualnih poslodavaca. Projekt će završiti finalnom konferencijom posvećenom kolektivnom pregovaranju. Bit će izrađena i internetska stranica projekta, putem koje će se pristupati bazi kolektivnih ugovora, te na kojoj će biti javno dostupni svi ostali materijali izrađeni u sklopu projekta, kao i drugi prikupljeni materijali na temu kolektivnog pregovaranja.

Nositelj projektnih aktivnosti je Savez samostalnih sindikata Hrvatske ( SSSH), dok su partneri u provedbi projekta Hrvatska udruga poslodavaca (HUP) te tri granska sindikata udružena u SSSH, Sindikat graditeljstva Hrvatske (SGH), Sindikat turizma i usluga Hrvatske (STUH) i Sindikat metalaca Hrvatske – Industrijski sindikat (SMH-IS). Ukupna vrijednost projekta iznosi 110.996,45 EUR, a 90% navedene vrijednosti bit će sufinancirano od strane Europske unije iz Europskog socijalnog fonda. Projekt traje 12 mjeseci, a provodi se u razdoblju od 1. studenog 2014. do 31. listopada 2015. godine.

Više podataka o projektu, kao i samu bazu kolektivnih ugovora, možete pronaći na www.kolektivni-ugovori.info.

Više informacija o EU fondovima možete pronaći na internetskoj stranici www.strukturnifondovi.hr, kao i stranici Operativnog programa „Razvoja ljudskih potencijala“, www.ljudskipotencijali.hr.

Kontakt:
Darko Šeperić, koordinator projekta
darko.seperic@sssh.hr, 01 46 55 024

Jačanje tripartitnog socijalnog dijaloga u Republici Hrvatskoj

Glavni cilj projekta je jačanje i promicanje tripartitnog socijalnog dijaloga na svim razinama, te jačanje njegove učinkovitosti i održivosti kroz, među ostalim, jačanje kapaciteta socijalnih partnera.

Planirane aktivnosti projekta uključuju uvodnu konferenciju na visokoj razini s ciljem analize sadašnjeg tripartitnog socijalnog dijaloga, identifikacije problema, utvrđivanja prioriteta i novih pravila i načina rada te predstavljanja norveških iskustva; studijski posjet Norveškoj s ciljem upoznavanja s norveškim modelom i učincima tripartitnih odnosa na gospodarsku i socijalnu situaciju; nacionalnu tripartitnu konferenciju i radionicu s ciljem analize rada nacionalnog i županijskih GSV-ova i utvrđivanje prioriteta, te trening o ključnim kompetencijama za aktivno i učinkovito sudjelovanje u tripartitnom dijalogu i donošenju odluka. Projekt završava održavanjem završne konferencije na kojoj će biti predstavljeni rezultati projekta kao i izrađene publikacije, provedena evaluacija i definirani prioriteti za daljnji rad i suradnju. U okviru projekta bit će izrađena posebna internetska stranica za potrebe GSV-a, praktični priručnik o tripartitnom socijalnom dijalogu i finalna publikacija, kao i drugi promotivni materijali.

Nositelj projekta je hrvatsko Ministarstvo rada i mirovinskog sustava (MRMS), a partneri u provedbi su Savez samostalnih sindikata Hrvatske ( SSSH), Hrvatska udruga poslodavaca (HUP), te Norveška konfederacija sindikata (LO), Norveška udruga poslodavaca (NHO), uz sudjelovanje norveškog Ministarstva rada i Instituta za tržište rada Fafo.

Projekt ukupne vrijednosti 110.000 eura provodi se uz potporu norveških darovnica, a rezultat je provedbe Memoranduma o razumijevanju između Vlade Republike Hrvatske i Kraljevine Norveške o provedbi financijskog mehanizma za razdoblje 2009.-2014., potpisanog 24. travnja 2014. godine, te financiranog u okviru programskog područja „Dostojanstveni rad i tripartitni dijalog“. Projekt je osmišljen i odobren zahvaljujući angažmanu SSSH, koji je bio inicijator i idejni začetnik projekta.

Provedba je započela u rujnu 2014. a završetak se planira na jesen 2015. godine.

 

 

 

 

Kontakt:
Dijana Šobota, koordinatorica projekta za SSSH
dijana.sobota@sssh.hr, 01 46 55 128

BATOS – Bipartizam kao alat uspjeha

Cilj projekta „BATOS – Bipartizam kao alat uspjeha“ jest pridonijeti jačanju kvalitete autonomnog bipartitnog dijaloga u Republici Hrvatskoj, kroz omogućavanje stalnih bipartitnih konzultacija između socijalnih partnera, te jačanje znanja i kapaciteta socijalnih partnera za učinkoviti bipartitni dijalog, s posebnim naglaskom na socijalni dijalog na europskoj razini i proces provedbe europskih autonomnih okvirnih sporazuma.

U sklopu projektnih aktivnosti bit će razvijen novi model bipartitnog socijalnog partnerstva, uključujući potpisivanje sporazuma o bipartitnoj suradnji između HUP-a i SSSH, formiranje stalnog bipartitnog tijela i uspostavljanje prakse redovnih konzultacija i suradnje na operativnoj razini. Također, bit će održan niz treninga za predstavnike socijalnih partnera na regionalnoj razini o temama vezanim uz europski socijalni dijalog i provedbu europskih okvirnih sporazuma, dok će u svrhu podizanja svijest o učincima i mehanizmima socijalnog dijaloga biti proveden niz diseminacijskih aktivnosti, uključujući dvije nacionalne konferencije, održavanje konferencija za medije, te objavljivanje niza drugih informativnih i promotivnih materijala.

Nositelj projekta je Hrvatska udruga poslodavaca (HUP), a partneri u provedbi su Savez samostalnih sindikata Hrvatske ( SSSH) i Udruženje poslodavaca Slovenije (ZDS). Pridruženi partneri projekta su Međunarodna organizacija poslodavaca (IOE), Nezavisni hrvatski sindikati (NHS), te tri granska sindikata udružena u SSSH, Sindikat metalaca Hrvatske – Industrijski sindikat (SMH-IS), Sindikat turizma i usluga Hrvatske (STUH) i Sindikat graditeljstva Hrvatske (SGH). Ukupna vrijednost projekta iznosi 111.101,19 eura, a 90% navedenog iznosa financirano je sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda. Projekt se provodi tijekom 12 mjeseci, od 28. listopada 2014. do 27. listopada 2015. g.

Više informacija o EU fondovima možete pronaći na internetskoj stranici www.strukturnifondovi.hr, kao i stranici Operativnog programa „Razvoja ljudskih potencijala“, www.ljudskipotencijali.hr.

Kontakt:
Darko Šeperić, koordinator projekta za SSSH
darko.seperic@sssh.hr, 01 46 55 024