SSSH

PočetnaSSSHTeritorijalni uredi Ured SSSH Karlovac

Ured SSSH Karlovac

Sjedište ureda:
Šebetićeva 2/I, 47000 Karlovac
Tel: 047/615-410; 615-418
Fax: 047/615-410
E-mail: ured.karlovac@sssh.hr

Sindikalni organizator:
Nikola Badovinac, 098/277 255


View Larger Map

Hoćete li potpisati za raspisivanje referenduma o promjenama uvjeta za umirovljenje?

DA
NE
RAZMIŠLJAM