SSSH

PočetnaLinkovi

Savez samostalnih sindikata Hrvatske

Trg kralja Petra Krešimira IV. 2,
10 000 Zagreb

tel: + 385 1 46 55 616
tel:+ 385 1 46 55 013
fax: + 385 1 46 55 040
email: sssh@sssh.hr

Opširnije

Linkovi

Republika Hrvatska

Hrvatski sabor                                                                      
Vlada RH                                                                 
Predsjednik RH
Vrhovni sud RH                                                       
Ustavni sud RH
Ministarstvo rada i mirovinskog sustava
Samostalna služba za socijalno partnerstvo
Hrvatski zavod za zapošljavanje
Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje
Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje
Središnji registar osiguranika (REGOS)
Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnosti na radu
Narodne novine
Državni zavod za statistiku
Državni inspektorat
Zavod za unapređivanje zaštite na radu
Pučki pravobranitelj
Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova
Pravobraniteljica za osobe s invaliditetom
Pravobranitelj za djecu
Hrvatska narodna banka

Hrvatska udruga poslodavaca
Hrvatska gospodarska komora
Hrvatska obrtnička komora

Institut za javne financije
Ekonomski institut, Zagreb
Institut za međunarodne odnose

 

Međunarodne sindikalne organizacije

Europska konfederacija sindikata                              
Međunarodna konfederacija sindikata                       
Globalni sindikati                                                       

Europski sindikalni institut   
Agencija za socijalni razvoj                          

 

Sindikati u drugim državama

Austrija                             Austrijski savez sindikata
Belgija                              Opća federacija rada Belgije
Bosna i Hercegovina          Savez samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine  
                                        Savez sindikata Republike Srpske
Bugarska                          Konfederacija nezavisnih sindikata Bugarske
                                        Konfederacija rada Podkrepa, Bugarska
Crna Gora                         Unija slobodnih sindikata Crne Gore
Francuska                         Opća konfederacija rada, Francuska
                                        Francuska demokratska konfederacija rada
                                        Force ouvriere, Francuska
Italija                                 Talijanska opća konfederacija rada
                                        Unija talijanskih radnika
                                        Talijanska konfederacija radničkih sindikata
Mađarska                          Nacionalni savez mađarskih sindikata
Makedonija                        Savez sindikata Makedonije
                                        Konfederacija slobodnih sindikata Makedonije      
Nizozemska                      Nizozemski savez sindikata
Norveška                           Norveška konfederacija sindikata
Njemačka                          Njemački savez sindikata
Poljska                              NSZZ Solidarnost, Poljska
                                        Sve-poljski savez sindikata
Slovačka                           Savez sindikata Slovačke Republike
Slovenija                           Savez slobodnih sindikata Slovenije            
Srbija                               Savez samostalnih sindikata Srbije                          
                                       UGS Nezavisnost, Srbija
Švedska                           Švedska konfederacija sindikata
Ujedinjeno Kraljevstvo        Sindikalni kongres, Ujedinjeno Kraljevstvo

 

Europska unija

Europska unija                                                            
Europski parlament
Vijeće Europske Unije
Europska komisija
Opća uprava za zapošljavanje, socijalna pitanja i uključivanje                    
Europski gospodarski i socijalni odbor
Europska zaklada za unapređenje uvjeta života i rada
Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu
Europski socijalni fond
Europski sud pravde
Predstavništvo Europske komisije
Vodič kroz informacije o Europskoj uniji    
Eurostat

 

Ostale međunarodne organizacije

Međunarodna organizacija rada                                 
Vijeće Europe                                                           
Ujedinjeni narodi                  
Svjetska zdravstvena organizacija
Svjetska trgovinska organizacija
Svjetska banka            
Međunarodni monetarni fond                                    
Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj          
Sindikalni savjetodavni odbor pri OECD-u
Vijeće za regionalnu suradnju

 

Organizacije civilnog društva

Udruga Mobbing
Mreža mladih Hrvatske                                            
Ženska mreža Hrvatske
Potrošač – društvo za zaštitu potrošača Hrvatske
Kontra
DOOR - Društvo za oblikovanje održivog razvoja  

 

Zaklade

Zaklada Friedrich Ebert
Zaklada Otto Brenner

Što je najveći problem na području radnoga vremena?

Neplaćeni prekovremeni rad
Nemogućnost utjecaja na radno vrijeme
Rad nedjeljom