SSSH

PočetnaPodručja radaSocijalna politikaSocijalna uključenost i jednake mogućnosti

Socijalna uključenost i jednake mogućnosti

Socijalna kohezija (uključenost) je proces kojim se nastoji osigurati da svatko, neovisno o okolnostima, može ostvariti svoj puni potencijal, pri čemu su zaposlenost i dohodak važni, premda ne isključivi kriteriji. Suprotan je pojam socijalna isključenost koja slabi odnos između pojedinca i zajednice te ga izolira. Često se pojednostavljeno uzrok socijalne isključenosti svodi na slabosti pojedinca i njegove promašaje, premda je uzrok mnogo složeniji – riječ je o strukturalnim problemima društva.

SSSH se zalaže za javne politike koje će smanjiti prisutne nejednakosti: dohodovnu nejednakost, nejednakost u pristupu obrazovanju, zdravstvenim i drugim socijalnim uslugama; politike koje će omogućiti punu zaposlenost, iskorijeniti siromaštvo, afirmirati društvene vrijednosti rada i solidarnosti i time potaći građane na puno sudjelovanje u životu zajednice

Radi zaustavljanja rasipanja društvenih sredstava i boljeg ciljanja socijalnih naknada i pomoći onima kojima su zaista potrebni, zalažemo se za uspostavu transparentnog sustava socijalnih pomoći ugroženim kategorijama građana i jačanje neovisnih institucija nadzora, kao i usklađivanje (indeksaciju) socijalnih naknada sukladno objektivnom, a ne arbitrarnom kriteriju (kao kriterij za usklađivanje uvesti npr. prosječnu plaću, umjesto arbitrarno određene osnovice).

Zašto ste potpisali za referendum #67jepreviše?

Zato što smatram da je to pitanje o kojem moramo imati pravo izjasniti se na referendumu.
Zato što mislim da rad do 67 nije moguć.
Zato što je penalizacija previsoka i nepravedna, posebno s obzirom da uglavnom nije izbor radnika.