SSSH

PočetnaPodručja radaZaštita na radu

Zaštita na radu

Poboljšanje uvjeta rada, uključujući i promicanje zaštite na radu predstavlja jedan od prioriteta sindikalnog pokreta, a rad u sigurnim uvjetima i na način koji ne ugrožava zdravlje jedno je od temeljnih prava radnika. Zaštita na radu je skup tehničkih, zdravstvenih, pravnih, psiholoških, pedagoških i drugih djelatnosti pomoću kojih se otkrivaju i otklanjaju opasnosti koje ugrožavaju život i zdravlje radnika na radnome mjestu, te utvrđuju mjere, postupci i pravila radi otklanjanja ili smanjivanja te opasnosti.

Savez samostalnih sindikata Hrvatske zalaže se za konstantno unapređenje sigurnosti radnih mjesta za fizičko i psihičko zdravlje radnika, kroz unapređenje zakonodavnog okvira na području zaštite na radu, savjetovanje i suodlučivanje na području zaštite na radu putem povjerenika i odbora zaštite na radu, koordinirano djelovanje sindikata udruženih u SSSH na području zaštite na radu, edukacijske aktivnosti i promicanje dobrih praksi.

Aktivnosti SSSH na području zaštite na radu odvijaju se ponajprije putem Koordinacije za zaštitu na radu, koja okuplja predstavnike sindikata udruženih u SSSH koji putem ovog tijela usklađuju i provode zajedničke aktivnosti na području zaštite na radu.

SSSH sudjeluje u radu Nacionalnog vijeća za zaštitu na radu, savjetodavnog tijela Vlade RH koje prati i analizira provedbu politike zaštite zdravlja i sigurnosti na radu, te daje mišljenja i predlaže mjere i zakonska rješenja za unapređenje sustava sigurnosti i zaštite zdravlja na radu. Na inicijativu SSSH, Hrvatski je sabor 2007. godine proglasio 28. travnja Nacionalnim danom zaštite na radu.

Što, osim plaće, najviše utječe na vaše zadovoljstvo radnim mjestom:

Radno opterećenje koje ne ugrožava fizičko i psihičko zdravlje
Mogućnost učenja i napredovanja
Sigurnost radnog mjesta (vrsta ugovora)
Pravedno postupanje, poštivanje i mogućnost sudjelovanja u donošenju odluka
Razumno i predvidljivo radno vrijeme