SSSH

PočetnaSSSHO nama

O nama

Savez samostalnih sindikata Hrvatske dobrovoljna je i interesna sindikalna udruga više razine, koja sustavno radi na poboljšanju kvalitete radnih mjesta, te radnih i životnih uvjeta svojih članova, ali i svih ljudi u Hrvatskoj. SSSH, i u njega udruženi sindikati, ustrojeni su i organizirani demokratski, te su neovisni o poslodavcima, vlasti, političkim strankama i vjerskim zajednicama.

SSSH je, kao nezavisna i dobrovoljna interesna organizacija sindikata, osnovana 13. svibnja 1990. godine.

U postupku utvrđivanja reprezentativnosti udruga sindikata više razine, Povjerenstvo za utvrđivanje reprezentativnosti donijelo je početkom ožujka 2013. godine rješenje prema kojemu je SSSH reprezentativan za sudjelovanje u tripartitnim tijelima na nacionalnoj razini. Povjerenstvo je utvrdilo da je u SSSH udruženo 20 sindikata s ukupno 99.682 člana. 

Članovi Sindikata umirovljenika Hrvatske (11.433) i članovi podružnica neposredno udruženih u SSSH (713) nisu uzeti u obzir, jer u postupku utvrđivanja reprezentativnosti mogu sudjelovati samo udruge koje su utemeljene i upisane u registar udruga prema odredbama Zakona o radu, što SUH i podružnice nisu.

Osoblje SSSH čini više od 40 sindikalnih stručnjaka, koji putem središnjeg ureda u Zagrebu i mreže teritorijalnih ureda pokrivaju čitavo područje Hrvatske.

Sedamnaest potpisanih granskih kolektivnih ugovora i više od 600 potpisanih kolektivnih ugovora za radnike u tvrtkama govori o snazi SSSH kao najorganiziranije i najučinkovitije sindikalne središnjice u Hrvatskoj.

SSSH je prepoznat kao relevantan socijalni partner Vladi RH i Hrvatskoj udruzi poslodavaca, te sudjeluje u radu Gospodarsko-socijalnog vijeća, tijela koje ima zadaću usuglašavanja ili približavanja stavova o ekonomsko-socijalnim smjernicama državne politike i djeluje kao forum za socijalni dijalog. SSSH je punopravni član Europske konfederacije sindikata (ETUC/EKS), putem koje sudjeluje u socijalnom dijalogu na razini EU, te je također član Međunarodne konfederacije sindikata (ITUC/MKS).
 

Zašto ste potpisali za referendum #67jepreviše?

Zato što smatram da je to pitanje o kojem moramo imati pravo izjasniti se na referendumu.
Zato što mislim da rad do 67 nije moguć.
Zato što je penalizacija previsoka i nepravedna, posebno s obzirom da uglavnom nije izbor radnika.