SSSH

PočetnaSSSHTeritorijalni uredi Teritorijalni Ured SSSH Rijeka

Teritorijalni Ured SSSH Rijeka

Središte ureda:
Krešimirova 4/I, 51000 Rijeka, a djeluje na području Primorsko-goranske i Ličko-senjske županije
Tel: 051/ 330-733
Fax: 051/213-357

Pravna povjerenica:
Petra Vaci, 099 / 60 89 030
E-mail: ured.rijeka@sssh.hr


View Larger Map

Hoćete li potpisati za raspisivanje referenduma o promjenama uvjeta za umirovljenje?

DA
NE
RAZMIŠLJAM