SSSH

PočetnaVijestiKolektivni ugovor za radnike članica Gospodarsko interesnog udruženja trgovačkih društava za održavanje cesta Hrvatski cestar

Savez samostalnih sindikata Hrvatske

Trg kralja Petra Krešimira IV. 2,
10 000 Zagreb

tel: + 385 1 46 55 616
tel:+ 385 1 46 55 013
fax: + 385 1 46 55 040
email: sssh@sssh.hr

Opširnije

Kolektivni ugovor za radnike članica Gospodarsko interesnog udruženja trgovačkih društava za održavanje cesta Hrvatski cestar

Zagreb, 14. studenoga 2019. – Sindikat prometa i veza Hrvatske, zastupan po predsjedniku Stjepanu Lisičaku, i direktori društava članica Gospodarsko interesnog udruženja trgovačkih društava za održavanje cesta Hrvatski cestar (Županijske ceste Zagrebačke županije d.o.o., Ceste Karlovac d.d., Ceste d.d., Ceste Rijeka d.o.o., Ceste Šibenik d.o.o., Istarske ceste d.o.o., Ceste Zadarske županije d.o.o., Cesting d.o.o., Ceste Sisak d.o.o., Dubrovnik ceste d.d. i PZC Varaždin d.d.) sklopili su ovih dana Kolektivni ugovor na razdoblje od četiri godine, s primjenom od 1. studenoga 2019. godine, dok će se odredbe tarifnog dijela primjenjivati od 1. siječnja 2020. godine.

Najniža osnovna plaća za najjednostavnije poslove ne može biti manja od 3.750 kuna bruto, a izračunava se tako da se pomnoži osnovica od 3.750 kuna s najnižim koeficijentom složenosti poslova (jedan). Svaka strana može podnijeti prijedlog za korekciju najniže osnovne plaće koju je druga strana dužna razmotriti i ocijeniti njezinu opravdanost te se na prijedlog pismeno očitovati. Postupak pregovaranja o korekciji najniže osnovne plaće mora biti okončan u roku 30 dana od dana dostavljanja prijedloga.

Osnovna plaća radnika povećava se za svaku navršenu godinu radnoga staža kod poslodavca i pravnih prednika poslodavca za 0,5 posto. Pravo na povećanje osnove plaće pripada radniku za ukupno evidentirani radni staž. Osnovna plaća radnika povećat će se i kada radnik radi u uvjetima rada težim od normalnih.

Ako se statusnom promjenom ili pravnim poslom na novog poslodavca prenese poduzeće ili dio poduzeća, na novog poslodavca prenose se i svi ugovori o radu radnika koji rade u poduzeću ili dijelu poduzeća koje je predmet prenošenja, kao i prava iz Kolektivnog ugovora sve do isteka vremena njegova važenja.

Poslodavac se obvezao sindikalnog povjerenika u Društvu osloboditi obavljanja redovnog rada uz naknadu plaće u visini prosječne satnice ostvarene za sate rada u mjesecu za koji mu pripada naknada zbog pohađanja sindikalnih sastanaka, tečajeva, osposobljavanja, seminara i sjednica tijela sindikata.

Sindikat i poslodavci imenovali su Povjerenstvo za tumačenje odredbi Kolektivnog ugovora i praćenje njegove primjene.

 

Što je najveći problem na području radnoga vremena?

Neplaćeni prekovremeni rad
Nemogućnost utjecaja na radno vrijeme
Rad nedjeljom