SSSH

PočetnaVijestiZa jednakost u oporavku – ETUC-ov manifest europskih radnica

Savez samostalnih sindikata Hrvatske

Trg kralja Petra Krešimira IV. 2,
10 000 Zagreb

tel: + 385 1 46 55 616
tel:+ 385 1 46 55 013
fax: + 385 1 46 55 040
email: sssh@sssh.hr

Opširnije

Za jednakost u oporavku – ETUC-ov manifest europskih radnica

Bruxelles, 10. svibnja 2021. - Članice Europske konfederacije sindikata (ETUC) sastavile su Manifest kojim se traži stavljanje rodne jednakosti u srž strategije oporavka od pandemije. Manifest konstatira kako su žene izloženije negativnim posljedicama ekonomske krize uzrokovane pandemijom, te od europskih čelnika traži zaustavljanje trenda produbljivanja rodnih nejednakosti.

1. Veća podrška sindikatima kako bi mogli biti predvodnici u borbi za rodnu jednakost

Kada se žene udruže u svojim sindikatima, mogu pregovarati za bolje uvjete, veću plaću, veću sigurnost, obrazovanje, zdravlje i sigurnost, pravo glasa po pitanju radnog vremena, pravednije napredovanje, više plaćenih dopusta i pristojne mirovine.

2. Jednaka plaća diljem Europe

Bez djelotvornih akcija, razlike u plaćama između muškaraca i žena u EU neće nestati do 2104. Tražimo bolje zakonodavstvo, uključujući Direktivu o dostojanstvenoj minimalnoj plaći i EU Direktivu o transparentnosti plaća kako bi se osigurala jednakost plaća, uključujući obavezu poslodavaca da kolektivno pregovaraju o mjerama za ukidanje rodnog jaza u plaćama. Jedino snažni sindikati mogu osigurati jednaku plaću.

3. Pravedne plaće za ključne radnike/ice u središtu oporavka

Žene čine većinu ključnih radnika/ica koje su suočene s mogućnosti zaraze na radnom mjestu, poput njegovatelja/ica, čistača/ica i blagajnica/ika. Njihov rad potrebno je adekvatno vrednovati, a njihova stvarna vrijednost mora se odraziti u porastu njihovih plaća. Potrebno je provesti mjere koje jamče jednaku plaću za rad jednake vrijednosti!

4. Izdvajanje posebnih sredstava za mirovine
 

Potrebno je adresirati diskriminaciju zbog koje su starije žene posebno zakinute i pogođene rodnim jazom u plaćama koji utječe na njihove mirovine, zbog čega mnoge starije žene u EU žive u riziku od ekstremnog i ustrajnog siromaštva jednom kada dođu u dob za umirovljenje.

5. Zaustavimo stereotipe

Izdvojiti sredstva iz nacionalnih fondova za oporavak kako bi se odgovorilo na stereotipe i povećale mogućnosti za žene u novim tehnologijama (digitalizacija i zelena tranzicija). Osigurati financijsku i drugu podršku ženama za promjenu karijere i za obrazovanje djevojčica u netradicionalnim područjima.

6. Borba protiv online i offline nasilja i uznemiravanja na radnom mjestu

Prema istraživanju ETUC-a, 84% sindikalnih čelnica smatra da nacionalni zakoni nisu dovoljno snažni da bi se pozabavili nasiljem i uznemiravanjem na radnom mjestu, uključujući i online nasilje. Sve države članice moraju hitno donijeti mjere kako bi mogle ratificirati Konvenciju br. 190 Međunarodne organizacije rada!

7. Zaustaviti nasilje nad ženama i djevojčicama u svim oblicima

Pandemija COVID-a je potaknula porast obiteljskog nasilja nad ženama. Nulta tolerancija prema online i digitalnom uznemiravanju. Sve države članice moraju ratificirati Istanbulsku konvenciju, a i EU bi joj trebala pristupiti. Žene i djevojčice moraju biti zaštićene i poštovane.

8. Borba protiv napada na ženska prava

Potrebno je zaustaviti sve brojnije napade na teško izborena ženska prava potaknute lažnim narativima ekstremne desnice. Sigurnost žena, njihovo spolno i reproduktivno zdravlje i prava nisu predmet rasprave!

9. Ravnoteža između poslovnog i privatnog života mora postati realnost

Tijekom pandemije COVID-19, žene su preuzele na sebe ogroman dio rada brige o djeci i drugim zavisnim članovima obitelji. Tražimo ambiciozni prijenos Direktive o ravnoteži između rada i privatnog života, jamstvo prava na isključenje i poboljšane uvjete rada na daljinu.

10. Stvaranje prvorazredne infrastrukture skrbi

Potrebno je iskoristiti fondove za oporavak kako bi se poboljšala infrastruktura skrbi i povećao broj priuštivih i kvalitetnih ustanova za brigu o djeci koje su dostupne zaposlenim roditeljima diljem Europe, i poboljšati plaću i uvjete rada zaposlenih u tim ustanovama. Poboljšati i povećati dostupnost ustanova za brigu ostalih kategorija ovisnih članova obitelji (starije osobe, osobe s invaliditetom, osobe u potrebi), i na taj način poticati participaciju žena na tržištu rada, usklađivanjem profesionalnog i privatnog života.

Što je najveći problem na području radnoga vremena?

Neplaćeni prekovremeni rad
Nemogućnost utjecaja na radno vrijeme
Rad nedjeljom