SSSH

PočetnaVijestiSlužbeno potvrđeno - idemo u Proceduru prekomjernog deficita

Savez samostalnih sindikata Hrvatske

Trg kralja Petra Krešimira IV. 2,
10 000 Zagreb

tel: + 385 1 46 55 616
tel:+ 385 1 46 55 013
fax: + 385 1 46 55 040
email: sssh@sssh.hr

Opširnije

Službeno potvrđeno - idemo u Proceduru prekomjernog deficita

Bruxelles, 15. studenoga 2013. ( liderpress.hr/sssh) - Europska komisija danas je potvrdila ono o čemu se već neko vrijeme nagađa u Hrvatskoj, da će Hrvatska ući u Proceduru prekomjernog deficita i to po oba pokazatelja, javnom dugu i deficitu.

U izvješću koje je danas objavljeno za 13 država članica eurozone (četiri preostale nisu uzete u obzir jer su u već pokrenutim programima spašavanja; riječ je o Irskoj, Cipru, Portugalu i Grčkoj) i tri ne-članice (Hrvatska, Poljska i Litva) stoji kako je hrvatski proračunski deficit dosegnuo pet posto u prošloj godini, a javni dug 55,5 posto BDP-a. Kako i prognoze hrvatske Vlade i Komisije ukazuju na porast javnog duga preko određene granice od 60 posto, s deficitom koji je već premašio maksimum od tri posto i ne pokazuje trend smanjenja u narednih dvije godine, Komisija je odlučila Vijeću poslati prijedlog pokretanja EDP-a za Hrvatsku. S takvim pokazateljima naime, Hrvatska ne zadovoljava kriterije određene Paktom o rastu i stabilnosti (maksimalno tri posto deficita i 60 posto javnog duga). Vijeće bi tijekom ovog ili sljedećeg mjeseca trebalo donijeti odluku, nakon čega će Komisija pristupiti izradi individualnog mišljenja i preporuka za Hrvatsku.

Ovo je inače prvi put da Komisija obavlja reviziju proračunskih planova (Draft Budgetary Plan, dokument šireg opsega koji se temelji na nacionalnom proračunu za sljedeću godinu) svojih članica za sljedeću godinu, a u skladu s pravilima dogovorenima u svibnju ove godine (Two-Pack legislativa koja učvršćava suradnju država članica eurozone u području fiskalne politike). Ukupni paket mišljenja danas predstavljenih stoga uključuje: mišljenja o nacrtima proračuna, procjenu poduzetih mjera u članicama koje su prije dobile preporuke te izvješća u kojima se analiziraju uzroci neusklađenosti s dogovorenim kriterijima deficita i javnog duga. Komisija je države članice složila u ukupno pet kategorija ovisno o stupnju usklađenosti, s tim da niti jedna nije u najgoroj (ozbiljno neusklađena), odnosno niti za jednu članicu Komisija nije zatražila, premda može, reviziju DBP-a. Njemačka i Estonija najbolje su učenice, te dvije zemlje nisu u EDP-u, i prema procjenama uspjele su uspostaviti srednjoročno održivu usklađenost s pravilima. Italija i Finska izašle su iz procedure, ali je kod njih utvrđen rizik od recidiva u neusklađenost. Belgija, Francuska, Slovenija i Nizozemska okarakterizirane su kao uglavnom usklađene, pri čemu je Belgija u najboljoj poziciji i prema procjenama trebala bi zadovoljiti dogovorene pokazatelje ove godine. Hrvatski susjed Slovenija dobila je prolaznu ocjenu 'usklađena bez margine', što znači da je Komisija njihov DBP ocijenila usklađenim s planovima za sljedeću godinu, ali bez prostora za bilo kakvo odstupanje. S druge strane, Komisija je izrazila rezerve glede napretka ostvarenog u okviru strukturnog dijela fiskalnih preporuka koje je Slovenija prije dobila (kraj EDP-a je predviđen za 2015.). Za Maltu i Španjolsku postoji rizik od neusklađenosti, vjeruju u Komisiji, premda su ovogodišnje mjere ocijenjene zadovoljavajuće. Od tri članice izvan eurozone, Litva je zasad izbjegla pokretanje Procedure, dok je Poljskoj dana godina dana više za usklađivanje u odnosu na prije dogovoren rok (2014.).

O Europskome semestru i postupku prekomjernog deficita - implikacijama za industrijske odnose u RH, jučer je članove Predsjedništva Vijeća SSSH informirao Darko Šeperić, stručni suradnik za europske integracije/savjetnik za socijalnu politiku

Europski semestar i postupak prekomjernog deficita – implikacije za industrijske odnose u RH –
 


 

Što je najveći problem na području radnoga vremena?

Neplaćeni prekovremeni rad
Nemogućnost utjecaja na radno vrijeme
Rad nedjeljom