SSSH

PočetnaVijestiAktivnostiMeđunarodni dan žena – Razbijmo staklene stropove i zidove! Jednaka plaća za rad jednake vrijednosti!

Savez samostalnih sindikata Hrvatske

Trg kralja Petra Krešimira IV. 2,
10 000 Zagreb

tel: + 385 1 46 55 616
tel:+ 385 1 46 55 013
fax: + 385 1 46 55 040
email: sssh@sssh.hr

Opširnije

Međunarodni dan žena – Razbijmo staklene stropove i zidove! Jednaka plaća za rad jednake vrijednosti!

Zagreb, 8. ožujka 2016.  – Povodom Međunarodnog dana žena, 8. ožujka, SSSH je uputio čestitku prigodnog sadržaja u kojemu, među ostalim, skreće pozornost na prisutnu rodnu segregaciju radnih mjesta, te poziva na poduzimanje odgovarajućih mjera radi postizanja veće rodne jednakosti na tržištu rada.

- Danas, više od stoljeća od početka obilježavanja Međunarodnoga dana žena, žene imaju mogućnost školovanja, pravo na rad, pravo glasa, pravo odlučivanja o svojim reproduktivnim pravima, imaju svoj život u svojim rukama u puno većoj mjeri. Međutim, i dalje su spriječene u dostizanju pune ravnopravnosti na tržištu rada: zaustavljaju ih stakleni stropovi koji im ne dopuštaju napredovanje, ali i stakleni zidovi koji ih segregiraju u posebne poslove i odjeljuju od ostalih. Rodna segregacija radnih mjesta u čitavoj je Europi u porastu, što potkrepljuju i podaci koje je objavila Europska konfederacija sindikata (ETUC): 4% vozača, građevinara i mehaničara su žene; 18% inženjera i računalnih profesionalaca su žene; 80% učitelja i profesora te zdravstvenih profesionalaca su žene; žene nadmašuju brojem muškarce u sektoru ugostiteljstva, čišćenja, skrbi, administrativnih i blagajničkih poslova; 4% izvršnih direktora tvrtki na burzi su žene, a samo 22% članova nadzornih odbora su žene.

Feninizacijom profesija smanjuju se plaće u pojedinim sektorima. Razlike u plaćama između žena i muškaraca već su i kratkoročno nepravedne, neopravdane i neprihvatljive. Na razini Europske unije prosječne razlike u plaći između spolova iznose 16,3 posto. U Hrvatskoj su te razlike 7,4 posto.
Dugoročno, razlike se tijekom ženine karijere akumuliraju, te rezultiraju još većom razlikom u mirovinama. Žene su stoga veće žrtve siromaštva u starosti od muškaraca.
SSSH, kao članica ETUC-a, poziva na razbijanje staklenih zidova i stropova koji segregiraju muškarce i žene u različite profesije, te na postizanje veće rodne jednakosti na tržištu rada.

SSSH naglašava potrebu za većim naporima na nacionalnoj razini u pogledu borbe protiv daljnjeg postojanja stereotipa provođenjem kampanja za podizanje razine svijesti namijenjenih svim dijelovima društva, većom uključenošću medija, strategijom za poticanje žena na odabir karijera i profesija u kojima su manje zastupljene te uvođenjem rodnih pitanja u obrazovanje i strukovno osposobljavanje.

SSSH ističe kako su potrebne mjere za poticanje slabije zastupljenog spola na zapošljavanje u određenim profesijama u kojima postoji jasna horizontalna rodna segregacija.

SSSH naglašava i da se samo djelotvornom provedbom načela jednakog postupanja može istinski poboljšati položaj žena na tržištu rada, te da to iziskuje istinsku političku volju i stratešku suradnju različitih sudionika.

SSSH poziva na razmatranje čimbenika koji dovode do razlika u mirovinama i procjenu potrebe za konkretnim mjerama za smanjenje tih razlika.

SSSH poziva i na poduzimanje odgovarajućih mjera za smanjenje razlike u mirovinama među spolovima, koja je izravna posljedica razlike u plaćama, te ocjenjivanje utjecaja novih mirovinskih sustava na različite skupine žena, s posebnim naglaskom na ugovorima na nepuno radno vrijeme i netipične oblike zapošljavanja.

Vodeći računa o zloupotrebi netipičnih vrsta ugovora, te povećanju broja žena koje su siromašne unatoč zaposlenju, SSSH poziva na ulaganje truda u borbu protiv neprijavljenog rada i nesigurnih radnih mjesta, jer visok postotak neprijavljenog rada obavljaju upravo žene, što negativno utječe na njihove prihode, njihovo socijalno osiguranje i zaštitu. Posebnu posvetiti poslovima u kućanstvu, koji uglavnom obavljaju žene i koji su poseban izazov, jer su dio neformalnog sektora.

Zabrinjava drastičan pad broja žena u tijelima zakonodavne i izvršne vlasti. Stoga SSSH poziva nacionalnu izvršnu i zakonodavnu vlast na poduzimanje aktivnosti u cilju smanjenja razlike u plaćama između žena i muškaraca, povećanja ekonomske neovisnosti žena, olakšavanja pristupa žena tržištu rada i njihova napretka u karijeri, temeljnog povećanja jednakosti pri donošenju odluka i otklanjanja diskriminacijskih struktura i praksi u pogledu spola, te omogućavanje ženama stvarne participacije u političkom životu zemlje.

Sretan Dan žena, 8. ožujka.


Iz medija:

slobodnadalmacija.hr

narod.hr


 

Što je najveći problem na području radnoga vremena?

Neplaćeni prekovremeni rad
Nemogućnost utjecaja na radno vrijeme
Rad nedjeljom