SSSH

PočetnaVijestiAktivnostiMeđunarodne aktivnostiBurrow: Globalna solidarnost bilo je našega pokreta

Savez samostalnih sindikata Hrvatske

Trg kralja Petra Krešimira IV. 2,
10 000 Zagreb

tel: + 385 1 46 55 616
tel:+ 385 1 46 55 013
fax: + 385 1 46 55 040
email: sssh@sssh.hr

Opširnije

Burrow: Globalna solidarnost bilo je našega pokreta

Zagreb, 18. veljače 2019. - Na nedavno održanome 4. svjetskome kongresu Međunarodne konfederacije sindikata (ITUC) za glavnu tajnicu ponovno je izabrana Sharan Burrow.

U najnovijem broju glasila SSSH Sindikalna akcija Dijana Šobota je razgovarala s njome o kandidaturi, izborima, predstojećim izazovima...

Intervju prenosimo u cijelosti:

Moto Kongresa bio je „Izgradnja snage radnika – promijenimo pravila“. Koja su to pravila i zašto ih moramo mijenjati?
Globalni ekonomski model iznevjerio je radnike: nejednakost je na rekordno visokim razinama, 84 posto ljudi nam poručuje kako minimalna plaća nije dovoljna za život, više od 70 posto naših kolegica i kolega nema nikakvu socijalnu zaštitu, a većina radnika radi na prekarnim, često nehumanim poslovima.  Model globalizacije mora se promijeniti. Stoga zahtijevamo novi socijalni ugovor koji jamči dostojanstveni rad. Diljem svijeta na udaru su zakoni koji štite radnike, kao što su pravo na sindikalno organiziranje, na kolektivno pregovaranje za dostojanstvene plaće i uvjete rada, zaštitu zdravlja i sigurnosti na radu i brojna druga područja. Istodobno, tvrtke, banke, poslovne platforme i krupni kapital  mogu zaobići propise koji bi ih trebali prisiliti da plate pravedan udio poreza, da poštuju radnička prava, štite okoliš, primjereno doprinose mirovinskim sustavima itd. – to su pravila koja se moraju promijeniti. Tvrtke moraju biti odgovorne, vlade moraju osigurati adekvatne propise za njihovo poslovanje, obvezno poslovanje s dužnom pažnjom, te radne sudove; k tome, sindikati moraju imati mjesto za stolom kako bi mogli predstavljati interese radnika.

Što Vas je motiviralo da se ponovno kandidirate za glavnu tajnicu ITUC-a?
Sindikati su svugdje na prvim crtama obrane protiv izrabljivačkih plaća, i previše se zemalja bori za mir i demokraciju. Ponosna sam na rad sindikata u cijelome svijetu; jedino snaga radnika može osigurati promjene. Svjedočimo rastu naše obitelji ITUC-a. Iako smo ostvarili značajne pobjede na globalnoj i nacionalnoj razini, radnička prava i dalje su izložena napadima, a rastu opresija, izrabljivanje i nejednakost. Mnogi su članovi tražili od mene da ostanem i da osnažimo naš međunarodni odgovor kako bismo mogli uzvratiti udarac. Privilegirana sam što mogu stajati uz radnike u toj borbi.
Namjeravam iskoristiti ovaj četverogodišnji mandat kako bih ITUC učinila snažnijim i učinkovitijim, radeći s našim organizacijama članicama diljem svijeta. Radnici trebaju snažne sindikate, a to je jednako važno na međunarodnoj razini kao i u svakoj zemlji i na svakome radnome mjestu.

Kada se osvrnete na proteklo razdoblje, što biste izdvojili kao najznačajnija ostvarenja međunarodnoga sindikalnoga pokreta, a što kao područja na kojima moramo unaprijediti svoj rad i rezultate na međunarodnoj razini?
ITUC danas predstavlja više od 207 milijuna članova. Unaprijedili smo naš kapacitet organiziranja, te smo započeli osiguravati održivu budućnost pokreta. Kad je riječ o ljudskim i radničkim pravima, izborili smo Konvenciju Međunarodne organizacije rada o radnicima u kućanstvima. Danas je 150.000 radnika u kućanstvima organizirano u cijelome svijetu pod okriljem Međunarodne federacije radnika u kućanstvu. Promijenili smo pravila u korist tih radnika, od kojih mnogi rade za jako niske plaće i u lošim uvjetima rada. Sindikati radnika u kućanstvu i dalje rastu, a ta će snaga donijeti još promjena na bolje. Sigurni smo kako ćemo do lipnja osigurati Konvenciju MOR-a o ukidanju nasilja i zlostavljanja u svijetu rada. Činjenica da smo izborili Protokol MOR-a o prisilnom radu omogućila nam je boriti se protiv ukidanja modernoga ropstva. Ostvarujemo pravi napredak s dosadašnjom ratifikacijom Protokola i izmjenama u radnome zakonodavstvu u 26 država. Također smo se snažno borili za reformu radnoga zakonodavstva u Kataru, jednoj od najbogatijih zemalja svijeta koja će biti domaćinom Svjetskoga nogometnoga prvenstva 2022. godine. Katar sada mijenja svoje zastarjele i neprihvatljive zakone. To se događa jedino zato što smo, zajedno s kolegama iz Međunarodne federacije graditelja i drugima, globalnom akcijom izborili te promjene. Tom smo kampanjom pokrenuli osnivanje novoga Centra za sport i ljudska prava, globalnoga tijela koje uključuje sindikate, skupine za ljudska prava, tvrtke, vlade, medijske kuće i sportske saveze i federacije kao što je FIFA. Zadaća toga novoga Centra jest očistiti svijet sporta – zaustaviti kršenja i zloupotrebe radničkih i ostalih ljudskih prava.
U protekle četiri godine ITUC je organizirao akcije solidarnosti sa sindikatima koji su bili napadnuti, u više od 50 zemalja. Naš godišnji ITUC-ov globalni indeks prava – koji ocjenjuje zemlje prema kvaliteti njihovoga radnoga zakonodavstva – također otkriva često nasilnu represiju usmjerenu protiv radnika koji pokušavaju osnovati ili učlaniti se u sindikat. Jedna od glavnih zadaća međunarodnoga sindikalnoga pokreta jest pružanje solidarnosti i podrške sindikatima gdjegod su radnička prava napadnuta. Također često koristimo pravne mehanizme Međunarodne organizacije rada, podnoseći pritužbe protiv vlada koje krše međunarodne radne standarde koje MOR utvrđuje kroz tripartitno odlučivanje u kojemu sudjeluju vlade, poslodavci i sindikati.
Znamo kako razaranje uzrokovano klimatskim promjenama također razara radna mjesta i živote ljudi, i zbog toga smo snažno posvećeni borbi protiv klimatskih promjena. Kako bismo u toj borbi uspjeli, vlade i tvrtke moraju prihvatiti naš zahtjev za pravednom tranzicijom i provesti u djelo obveze preuzete u Pariškom sporazumu kao i u smjernicama koje smo dogovorili u MOR-u. Radnici moraju imati pravo glasa o funkcioniranju industrije, proizvodnje i usluga na način koji ne zagađuje okoliš ugljičnim dioksidom. To znači da promjene moraju biti planirane, s resursima za prekvalifikaciju radnika, kako bi im se pomoglo odgovoriti na troškove prilagodbe, a radna mjesta s visokim udjelom ugljika pretvoriti u ugljično neutralna. U posljednje četiri godine osigurali smo međunarodno priznanje toga načela, a sada ubrzavamo naš rad na području pravedne tranzicije u različitim zemljama, gradovima i tvrtkama, te širimo ideju pravedne tranzicije na situacije u kojima nova tehnologija transformira rad.
Još jedan važan rezultat je rad ITUC-ove Akademije za organiziranje, koja je osposobila više od 1.000 sindikalnih organizatora iz različitih zemalja, i tako pomogla sindikatima povećati broj članova, a radnicima dala priliku upoznati se i razgovarati sa sindikalnim organizatorom, što možda ranije nisu mogli.
Pokrenuli smo internetsku stranicu namijenjenu savjetovanju radnika migranata, te pružanju informacija radnicima koji traže posao u inozemstvu kao radnici migranti. Stranica im daje informacije o njihovim zakonskim pravima, a radnicima također omogućuje „ocjenjivanje“ agencija koje koriste u pronalaženju posla u drugim zemljama. Stotine tvrtki već su ocijenjene, čime radnici iz zemalja kao što su Nepal i Indonezija, koji riskiraju teška izrabljivanja kada postanu radnici migranti, dobivaju ključne informacije.
Izradili smo niz izvještaja koji otkrivaju antiradničke aktivnosti i aktivnosti izbjegavanja plaćanja poreza velikih multinacionalnih kompanija. Pri tome smo se usredotočili na neke od najgorih primjera korporativne pohlepe kao što je Samsung, koji izrabljuje radnike u svojim tvornicama i kod dobavljača, te je negirao odgovornost za kemijsko trovanje radnika u proizvodnji. Izradili smo i važne izvještaje o socijalnim i ekonomskim prednostima ulaganja u skrb o djeci, skrb o starijima i ostalim područjima sektora skrbi, što pomaže prebaciti momentum prema zemljama koje više izdvajaju za skrb, te ubiru ekonomske koristi tog izdvajanja kroz veći ekonomski rast.
Ovo su neki od glavnih naglasaka naših postignuća u posljednje četiri godine. Kad bih pokušala navesti sve što smo postigli zajedno na međunarodnoj razini, bojim se da bi mi ponestalo prostora u ovome članku.

Ishod Kongresa ukazuje na podjelu sindikalnoga pokreta, moglo bi se reći i na različite vizije kako ga graditi i u kojem smjeru bi sindikalni pokret trebao ići. Kako bismo doista izgradili snagu radnika i uspjeli mijenjati pravila, bit će nam potrebno jedinstvo i predanost svih članica. Kako ostvariti to jedinstvo i organizaciju koja je snažna, učinkovita i relevantna?
Prije svega, rekla bih da je demokracija krvotok sindikata, i sama činjenica da smo na Kongresu imali izbore normalni je dio sindikalnoga života.
Na Kongresu su bile različite vizije, no nije bilo velikih razlika kad je riječ o politici. Naš je politički dokument usvojen jednoglasno, a bez sukoba su usuglašene i neke značajne promjene pravila ITUC-a. Organiziranje za promjene u središtu je borbe za dostojanstvene plaće i uvjete, za siguran rad i radna prava, te poštivanje zakona. Naša snaga jedini je lijek za korporativnu pohlepu i koncentraciju bogatstva. Ne vjerujem kako postoje velike podjele kad je riječ o težnjama radnika ili njihovih sindikata, ali vjerujem kako je jedini način da u toj borbi pobijedimo organiziranje i zajednička borba za novi socijalni ugovor sa zajamčenim minimalnim pravima za sve radnike, univerzalnom socijalnom zaštitom, novim standardom za radnike u ekonomiji platformi kao što je „Uber“. Svugdje trebamo osnažiti socijalni dijalog i kolektivno pregovaranje.
ITUC je najveća demokratska organizacija na svijetu, kojega čine sindikati sa svih kontinenata, različitih tradicija, različitih sindikalnih kultura i povijesti. Potrebna nam je zajednička akcija i jedinstvo svrhe jer nas upravo naša različitost i snaga našega članstva čine jakima.

Koji će biti najveći izazovi za sindikate u narednome mandatnome razdoblju, te koji su prioriteti novoga vodstva ITUC-a u nastojanju da na te izazove odgovori?
I dalje ćemo se suočavati s brojnim izazovima s kojima se i danas suočavamo, no želim posebno istaknuti dva nova. Prvi je ugroženost same demokracije. Svjedočimo porastu broja diktatorskih predsjednika i premijera u mnogim zemljama, a to je izrazito opasno za ljudska prava i mir. Sindikati više od 100 godina promiču i štite demokraciju, a ta zadaća danas postaje sve važnijom.
Drugi izazov je utjecaj tehnologije, odnosno još važnije, načina kako se kontrolira i tko je kontrolira. Goleme prednosti i potencijal poglavito digitalne tehnologije prikrivaju tamniju stranu divovskih podatkovnih korporacija koje sve više kontroliraju živote ljudi, uključujući i one na radnome mjestu. K tome, većina njihovih radnika je potplaćena, a te tvrtke često ne plaćaju nikakav porez. Svijet mora odgovoriti na taj problem, a sindikati u tome imaju važnu ulogu.

Članstvo ITUC-a čini 207 milijuna radnika , čime je ITUC najveća svjetska demokratska organizacija. No to je i dalje samo 7 posto ukupne radne snage na svijetu. Cilj postavljen na 4. kongresu je doseći 250 milijuna članova do idućega kongresa. Kako to ostvariti, uzevši u obzir posebno rast udjela prekarnih i atipičnih radnika u ukupnoj zaposlenosti, koje je iznimno teško organizirati i predstavljati? Mogu li sindikati promijeniti taj trend i kako?
Gotovo svakoga dana svjedočimo sve većem broju slučajeva gdje sindikati uspijevaju organizirati prekarne i neformalne radnike, a ti radnici sve više zahtijevaju da ih predstavlja sindikat. Moramo biti u kontaktu s njima, osigurati da su naše sindikalne strukture odgovarajuće, te spriječiti lažne aranžmane kontrolirane od strane poslodavca i osigurati da svaki radnik, bez obzira na to što poslodavac rekao, ima pravo učlaniti se u sindikat i kolektivno pregovarati.
Također sam uvjerena kako među sindikatima dolazi do zaokreta. Organiziranje postaje glavni prioritet, što je, po mojemu mišljenju, ključno kako bismo ostvarili naš ambiciozni cilj. Smatram i kako je rad koji je do sada obavila naša Akademija za organiziranje doveo do važnih promjera i taj će trend sve više rasti.

Ove godine obilježavamo 100 godina postojanja MOR-a, jedinstvene i ključne institucije u sklopu sustava UN-a. Međutim, središnja uloga MOR-a u svijetu rada, te posebno njezini mehanizmi utvrđivanja standarda i nadzorni mehanizmi posljednjih su godina pod sve većim napadima poslodavaca, ali i vlada. Kako učvrstiti ulogu MOR-a, te posebno osigurati puno poštivanje slobode udruživanja i prava na kolektivno pregovaranje? Kako osnažiti poziciju Radničke skupine u MOR-u i kako ITUC može biti utjecajniji i učinkovitiji u tom kontekstu?
U ključnim trenucima u povijesti, osobito nakon razaranja tijekom dvaju svjetskih ratova, svijet se za rješenja okrenuo prema MOR-u kako bi ljudima pružio ekonomsku sigurnost koja jamči mir. Sto godina nakon osnivanja MOR-a, suočeni smo s vrlo nesigurnim vremenima. Stoga je sada trenutak da još više osnažimo MOR, iako ga krupni kapital i financijski interesi pokušavaju oslabiti. U posljednjih nekoliko godina uspješno smo se borili kako bismo obranili pravo na štrajk kao međunarodno pravo koje ne poznaje granice, te ćemo zasigurno morati biti spremni ubuduće ponovno se boriti. Najbolji način kako bismo osnažili Radničku skupinu u MOR-u jest zaštititi i unaprijediti ulogu samoga MOR-a. Moramo ljudima pomoći razumjeti koliko je MOR važan, kako bi od svojih vlada tražili podršku za njegov rad.
Na obljetnici sto godina postojanja MOR-a, u lipnju, borit ćemo se za usvajanje Deklaracije MOR-a koja bi trebala usmjeravati budućnost rada, a svijet usmjeriti na ekonomski put koji u svome središtu ima čovjeka. Za to je ključan novi socijalni ugovor, sazdan na radničkim pravima i socijalnome dijalogu s vladama, sindikatima i poslodavcima. To mora poduprijeti Univerzalno radno jamstvo koje svakome radniku jamči pravo na sindikalno zastupanje, kolektivno pregovaranje, zaštitu od diskriminacije, od dječjega rada i prisilnoga rada, te jamči plaće od kojih se može živjeti i ograničenje radnoga vremena. Također pozivamo na donošenje međunarodnoga propisa o tvrtkama platformama ili „Uber“ tvrtkama, te propisa koji štite privatnost podataka i svijetu omogućuju nositi se sa izazovima digitalizacije.

Mnogim članovima sindikata ITUC se čini kao još jedna apstraktna međunarodna institucija za koju im nije jasno kako doprinosi njihovim radnim i životnim uvjetima. Kako našim sindikalnim povjerenicima, koji svakodnevno rade težak posao organiziranja i zaštite prava članova na njihovom radnim mjestima i s pravom to smatraju najvažnijim i najkonkretnijim sindikalnim radom, objasniti zašto je važno biti dijelom međunarodnih sindikalnih udruženja i čemu nam ona služe?
Naša je svrha ostvariti ciljeve poput onih koje sam navela. Kapital je globalan, i rad mora imati također svoju vlastitu globalnu dimenziju. Mnogo je načina za izravno uključivanje u naš rad, od jednostavnih stvari kao što je potpisivanje neke od naših globalnih peticija do sudjelovanja na javnim skupovima i prosvjedima za klimatsku pravdu, za oslobađanje zatvorenih sindikalista i mnogo drugih. Naš rad možda se čini dalekim od svakodnevne realnosti članova sindikata, no na mnoge im je načine vrlo blizak. Uvijek nas veseli mogućnost da s našim sindikatima članicama istražimo načine na koje možemo pomoći prevladati taj jaz i približiti međunarodni rad članovima.

Osim razumijevanja same uloge ITUC-a, trebamo li poduzeti dodatne napore kako bismo konkretne aktivnosti koje on poduzima približili članovima s jedne strane, a s druge im omogućili da u tim aktivnostima izravnije sudjeluju i osjete kako njihov glas dopire do samoga vrha međunarodnoga sindikalnoga pokreta?  Drugim riječima, kako razviti osjećaj pripadnosti međunarodnome sindikalnome pokretu i ponosa zbog toga, kakav sindikati često imaju na nacionalnoj razini?
Kao što sam već rekla, uvijek tražimo načine kako stupiti u bliži kontakt s članovima. Možda bismo s vašim vodstvom mogli održati dublju raspravu o područjima na kojima radimo a koja bi bila od najvećega interesa za vaše članove, te pronaći načine kako ih uključiti. Također ćemo rado brifirati skupine sindikalista ili u našemu sjedištu u Bruxellesu ili kada se za to ukaže prilika, u Hrvatskoj.

Za kapital nema granica. Kako možemo postići prekogranično jedinstvo sindikalnoga pokreta i njegovu učinkovitost u razvoju i obrani radnih, socijalnih  i sindikalnih prava?
Imamo prave alate – ITUC i njegove regionalne organizacije, ETUC, globalne sindikalne granske federacije – i moramo stalno pokušavati unaprjeđivati suradnju i učinkovitost. Najvažnije, kada se sindikalisti na jednome mjestu suočavaju s represijom – otkazima, nasiljem, pritvaranjem ili  još gore – svi moramo ustati u njihovu obranu. Globalna solidarnost – raditi zajedno bez obzira na granice – bilo je našega pokreta.

 

 

Što je najveći problem na području radnoga vremena?

Neplaćeni prekovremeni rad
Nemogućnost utjecaja na radno vrijeme
Rad nedjeljom