SSSH

PočetnaVijestiAktivnostiMeđunarodne aktivnostiLjetna škola Paneuropskog regionalnog vijeća

Savez samostalnih sindikata Hrvatske

Trg kralja Petra Krešimira IV. 2,
10 000 Zagreb

tel: + 385 1 46 55 616
tel:+ 385 1 46 55 013
fax: + 385 1 46 55 040
email: sssh@sssh.hr

Opširnije

Ljetna škola Paneuropskog regionalnog vijeća

Budimpešta, 9.-11. srpnja 2019. – U glavnome gradu Mađarske Budimpešti s radom je počela trodnevna Ljetna škola Paneuropskog regionalnog vijeća (PERC), koji obuhvaća 89 nacionalnih središnjica udruženih u Međunarodnu konfederaciju sindikata (ITUC) s ukupno više od 85 milijuna članova.

U sklopu središnje teme Ljetne škole PERC-a  Demokracija i slobode u Europi i središnjoj Aziji, raspravljat će se o izazovima, trendovima i sindikalnim akcijama u EU-orijentiranim i EU-neorijentiranim zemljama, kampanji o plaćama i kolektivnom pregovaranju, planovima za budućnost, te zauzeti određeni stavovi, a osvrnut će se i na nedavno održanu Međunarodnu konferenciju rada, najviše tijelo odlučivanja Međunarodne organizacije rada (ILO).

Kako je glavni tajnik Europske konfederacije sindikata ujedno i glavni tajnik PERC-a, u radu Ljetne škole sudjeluje i Luca Visentini, a među sedamdesetak polaznika je i predsjednik SSSH Mladen Novosel.
 

 

 

Što je najveći problem na području radnoga vremena?

Neplaćeni prekovremeni rad
Nemogućnost utjecaja na radno vrijeme
Rad nedjeljom