SSSH

PočetnaVijestiAktivnostiMeđunarodne aktivnostiO potrebi uključivanja mladih i žena u proces donošenja odluka u metalskom sektoru

Savez samostalnih sindikata Hrvatske

Trg kralja Petra Krešimira IV. 2,
10 000 Zagreb

tel: + 385 1 46 55 616
tel:+ 385 1 46 55 013
fax: + 385 1 46 55 040
email: sssh@sssh.hr

Opširnije

O potrebi uključivanja mladih i žena u proces donošenja odluka u metalskom sektoru

Zagreb, 24. svibnja 2019. - U sklopu nacionalne kampanje podizanja svijesti o potrebi uključivanja mladih i žena u proces donošenja odluka u metalskom sektoru Sindikat metalaca Hrvatske – Industrijski sindikat (SMH-IS) održao je 23. svibnja u Radničkom domu u Zagrebu sastanak sindikalnih povjerenika koji su razmijenili iskustva u smjeru promjene postojeće nezadovoljavajuće situacije.

Kako se moglo čuti, distanciranost i nezainteresiranost za bilo kakav angažman, te općenito slab interes za zapošljavanje u metalskom sektoru, jer je riječ o poslovima koji su fizički zahtjevniji, s nižim plaćama i manjom mogućnošću napredovanja, osnovni su razlozi neuključivanja mladih u procese odlučivanja. Tu je još i problem iseljavanja, pa se mladi ne uključuju, jer se ne misle još dugo zadržavati u Hrvatskoj. Kada su žene u pitanju, tome treba dodati i, još uvijek, prisutnu tradicionalnu svijest i zapošljavanje žena u „tipičnim ženskim zanimanjima“, dok je metalski sektor dominantno „muški“.

U vrlo inspirativnoj raspravi čuli su se brojni problemi, ali i prijedlozi rješavanja problema. Kako, na žalost, neki muškarci, još uvijek, smatraju da se žene nemaju što angažirati bilo gdje osim u kući i oko djece, predloženo je održavanje zajedničke edukacije, kolegica i kolega iz iste radne sredine, pa, moguće, i bračnih partnera kako bi im se obrazložilo i „dozvolilo“  uključivanje.

- Moramo krenuti sami od sebe i napraviti korake koji će omogućiti određene promjene. Pokažimo mladima da se stvari mogu mijenjati, ali, pritom, moramo ići zajedno, u skladu s mladima, okrenuti se njihovu načinu razmišljanja i prilagoditi svoju komunikaciju komunikaciji mladih, čulo se na sastanku.

Posebice je potrebno mlade ljude, srednjoškolce u završnim razredima, ali i studente na fakultetima educirati o sindikatu i benefitima koje donosi članstvo u sindikatu. U sklopu toga, važna je edukacija o kolektivnome ugovoru kao izvoru prava radnika, a kojega samo sindikat može sklopiti s poslodavcem. Što je članova u sindikalnoj podružnici više, jača je snaga sindikata i u mogućnosti je ispregovarati bolji kolektivni ugovor. Stoga je izražena potreba formiranja timova koji će kontinuirano obilaziti škole i fakultete, te prezentirati sindikalni rad, informirati ih o njihovim zakonskim mogućnostima i pravima na tržištu rada. Naglasak je na kontinuirano, a ne samo povremeno ili u sklopu projekta. Akciju provoditi u suradnji sa SSSH.

Poslodavci se predstavljaju na određenim fakultetima, pa je predloženo i te prilike iskoristiti za predstavljanje sindikata. Uz štandove poslodavaca, staviti i sindikalni štand.

Mladi ljudi trebaju imati samopouzdanje i energije, trebaju se boriti za sebe, a potom i za svoje kolegice i kolege, ne odustati kada se naiđe na prvu prepreku. Stajališta trebaju iznositi argumentirano, razgovarati sa sugovornikom s poštovanjem, međusobno se uvažavati i uvažavati tuđe mišljenje. A u tome trebaju imati potporu starijih kolega.

Starije kolege trebaju ih potaknuti na kandidiranje za sindikalne funkcije. U nekim situacijama potrebno je stvoriti kritičnu masu mladih koja je voljna nešto promijeniti, ali ne, pritom, ići kontra starijih kolega, već zajedno, spojiti mladost i iskustvo.

Sindikat i poslodavac trebaju biti partneri i nakon uspostave partnerskog odnosa, a kad i mladi ozbiljno shvate kako se moraju sami izboriti za sebe, neće biti problema ni s izostajanjem s posla radi održavanja sjednica Sekcije mladih i Sekcije žena. A izostanak s posla se može definirati i s kolektivnim ugovorom.

Potrebno je koristiti i sve zakonske mogućnosti vezane uz izbor radničkih vijeća, povjerenika radnika za zaštitu na radu, predstavnika radnika u organu poslodavca.

Po pitanju ravnopravnosti spolova u sektoru metala, rečeno je kako nema klasične diskriminacije, ali je situacija nešto složenija kada je u pitanju napredovanje. Uglavnom su žene zaposlene na niže rangiranim radnim mjestima, a nadređeni su im muškarci. Kolektivni ugovori, sistematizacija i  koeficijenti složenosti poslova su moćno oruđe regulacije da se jednaki rad jednako vrednuje. Bitna je i kontrola primjene kolektivnog ugovora.

Žene se, ipak, rjeđe, javljaju na natječaje za posao koji podrazumijeva rad u smjenama, posebice u trećoj, noćnoj smjeni, jer, u većini slučajeva, moraju  brinuti o drugima.

Zakonski je uvedena jednaka mogućnost zapošljavanja žena i muškaraca, no iskustvo pokazuje drukčije. Zakonski poslodavci na razgovorima za posao ne smiju pitati kandidatkinje o obiteljskim planovima, no oni to čine. Iako je zapošljavanje na određeno vrijeme izuzetak i zakonski je propisano u kojem je slučaju dozvoljeno, mlade žene zapošljavaju se učestalo na određeno vrijeme i u slučaju da ostanu trudne ne produžuje im se ugovor o radu. Događa se i da se u vrijeme porodiljnog dopusta ukine radno mjestu na kojemu je žena radila, pa kada se vrati na posao njezinog radnog mjesta više nema. Na žalost, zakonski su stvari lijepo posložene, no praksa ih opovrgava. Ljudima na vlasti puna su usta demografije, a ništa se ne poduzima kako bi se mladim ljudima stvorili uvjeti da, uistinu, i porade na porastu nataliteta.

Sastanak je održan u sklopu projekta WISE - šira integracija i razmjena iskustava o informiranju, savjetovanju i sudjelovanju predstavnika poduzeća, čiji je SMH-IS nositelj.

Više informacija o projektu pročitajte na:

http://www.projectwise.eu/news/


 

Što je najveći problem na području radnoga vremena?

Neplaćeni prekovremeni rad
Nemogućnost utjecaja na radno vrijeme
Rad nedjeljom