SSSH

PočetnaVijestiAktivnostiMeđunarodne aktivnostiPočinju Europski izbori

Savez samostalnih sindikata Hrvatske

Trg kralja Petra Krešimira IV. 2,
10 000 Zagreb

tel: + 385 1 46 55 616
tel:+ 385 1 46 55 013
fax: + 385 1 46 55 040
email: sssh@sssh.hr

Opširnije

Počinju Europski izbori

Zagreb, 23. svibnja 2019. - Europski izbori održavaju se od 23. do 26. svibnja 2019. Svi punoljetni građani EU-a imaju priliku odabrati svoje zastupnike u Europskom parlamentu.

Na europskim izborima biramo zastupnike za koje želite da nas predstavljaju i štite naše interese u EU-u. Ne samo da zastupnici rade na novim zakonima i odlučuju o njima, u njihovoj je nadležnosti glasati o novim trgovinskim sporazumima, nadzirati institucije EU-a i potrošnju novca poreznih obveznika, kao i pokretati istrage o konkretnim pitanjima.

Broj mjesta utvrđen je europskim ugovorima. Pritom se uzima u obzir broj stanovnika svake zemlje, ali manje zemlje dobivaju više mjesta no što bi dobile strogom primjenom proporcionalnosti. Trenutačno se broj zastupnika kreće od šest zastupnika za Maltu, Luksemburg i Cipar do 96 zastupnika za Njemačku.

Na izborima sudjeluju nacionalne političke stranke, no nakon izbora većina se zastupnika učlanjuje u transnacionalne klubove zastupnika. Većina nacionalnih stranaka povezana je u europske političke stranke, pa je jedno od najvažnijih pitanja na dan izbora koja će od tih europskih skupina imati veći utjecaj u sljedećem zakonodavnom razdoblju.

Više na: Europski izbori

Odlukom predsjednice RH izbori za članove u Europski parlament iz Republike Hrvatske održat će se u nedjelju, 26. svibnja.

Članovi u Europski parlament iz Republike Hrvatske biraju se na temelju općeg, slobodnog i jednakog biračkog prava, neposredno na izborima tajnim glasovanjem na mandat od pet godina.

Pravo birati na ovim izborima imaju hrvatski državljani s navršenih 18 godina, te državljani drugih država članica Europske unije koji imaju prebivalište ili privremeni boravak u Republici Hrvatskoj prema Zakonu o strancima, ako nadležnom tijelu koji vodi registar birača podnesu zahtjev za upis u registar birača najkasnije 30 dana prije dana izbora.

Izbori se provode na biračkim mjestima na području Republike Hrvatske i u sjedištima diplomatsko-konzularnih predstavništava Republike Hrvatske. Birači koji imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj, a na dan održavanja izbora zateknu se na službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske, birači koji se na dan izbora nalaze u mirovnim operacijama i misijama, birači koji se kao članovi posade pomorskih i riječnih brodova pod hrvatskom zastavom zateknu izvan granica, na plutajućim objektima u unutrašnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske, birači koji su smješteni u ustanovama socijalne skrbi te birači lišeni slobode, glasuju na posebnim biračkim mjestima određenima u skladu s odredbama Zakona o izboru članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske.

Teritorij Republike Hrvatske, uključujući biračka mjesta izvan granica Republike Hrvatske, čine jednu izbornu jedinicu.

 

Detaljnije na: Izbori članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske

 

Odluka o raspisivanju izbora za članove u Europski parlament iz Republike Hrvatske

Odluka Europskog vijeća o utvrđivanju sastava Europskog parlamenta
 

Što je najveći problem na području radnoga vremena?

Neplaćeni prekovremeni rad
Nemogućnost utjecaja na radno vrijeme
Rad nedjeljom