SSSH

PočetnaVijestiAktivnostiMeđunarodne aktivnosti„Pravednija Europa za radnike“ - ETUC utvrdio prioritete i izabrao novo vodstvo

Savez samostalnih sindikata Hrvatske

Trg kralja Petra Krešimira IV. 2,
10 000 Zagreb

tel: + 385 1 46 55 616
tel:+ 385 1 46 55 013
fax: + 385 1 46 55 040
email: sssh@sssh.hr

Opširnije

„Pravednija Europa za radnike“ - ETUC utvrdio prioritete i izabrao novo vodstvo

Beč, 24. svibnja 2019. – U Beču je završio s radom 14. kongres Europske konfederacije sindikata, koji se od 21. do 24. svibnja održavao pod motom „Pravednija Europa za radnike!“. U radu Kongresa sudjelovalo je 700 sindikalnih zastupnika iz 90 nacionalnih sindikalnih središnjica iz 38 zemalja sa europskoga područja te 10 europskih sektorskih sindikalnih federacija. Tročlanu delegaciju SSSH činili su predsjednik Mladen Novosel, izvršna tajnica za međunarodnu suradnju i razvoj organizacije Dijana Šobota i savjetnica za radno i socijalno pravo Sunčica Brnardić.

Kongres Europske konfederacije sindikata završio je usvajanjem Bečkoga manifesta i Programa rada za razdoblje 2019.-2033. „Pravednija Europa za radnike“, izmjenama Statuta te izborom novoga vodstva.

Luca Visentini ponovno je izabran za glavnog tajnika, a predsjedničku ulogu preuzima Laurent Berger, glavni tajnik francuskoga CFDT-a.

Za zamjenike glavnog tajnika izabrani su Esther Lynch i Per Hilmersson; troje konfederalnih tajnika su Liina Carr, Isabelle Schömann i Ludovic Voet, dok su novi potpredsjednici ETUC-a José María (Pepe) Álvarez, Miranda Ulens, Bente Sorgenfrey i Josef Středula.

Tijekom Kongresa vodile su se plenarne rasprave o alternativnoj viziji za globalne i europske ekonomije, oblikovanju novog i naprednog ekonomskog modela zasnovanog na pravednijem ekonomskom i socijalnom upravljanju, izgradnji sindikata za bolje poslove i plaće, borbi za veće plaće, snažnijem kolektivnom pregovaranju i primjeni prava na sve, Europskom stupu socijalnih prava i društvenom ugovoru za Europu, europskim vrijednostima - ljudskom dostojanstvo i demokraciji i dr.

Sudionicima Kongresa obratili su se posebni gosti iz Europe i drugih dijelova svijeta uključujući Antonia Costu, premijera Portugala, Alexandra Van der Bellena, predsjednika Austrije, Jean Claude Junckera, predsjednika Europske komisije, Guya Rydera, glavnog direktora Međunarodne organizacije rada, Sharan Burrow, glavne tajnice Međunarodne konfederacije sindikata, Josepha Stiglitza, dobitnika Nobelove nagrade za ekonomiju i dr.

Politike koje je usvojio Kongres ETUC-a, kao dio Manifesta i Programa rada, na kojima će ETUC temeljiti svoj rad u odnosu na Europski parlament i Komisiju, uključuju: reformu ekonomskog odlučivanja EU-a, proračunske i monetarne unije u cilju promicanja socijalne pravde, investicija usmjerenih na otvaranje radnih mjesta, održivi rast, progresivno oporezivanje kao ciljevi europske ekonomske politike. ETUC će se u svome radu usredotočiti i na punu provedbu 20 načela iz Europskoga stupa socijalnih prava, usvojenoga koncem 2017., uključujući rodnu jednakost, jednake mogućnosti, pravo na pravedne plaće i pravo na obrazovanje, osposobljavanje i cjeloživotno učenje. Posebna pozornost bit će posvećena jačanju kolektivnoga pregovaranja u svim članicama EU-a, kao i pravednoj tranziciji ka nisko-ugljičnoj, digitalnoj ekonomiji, uz inzistiranje na osiguravanju zakonodavstva, politika i sredstava koji će osigurati da nitko ne bude ostavljen po strani. U središtu djelovanja ETUC-a bit će i oblikovanje budućnosti rada i utjecaj na zakonodavstvo EU-a u cilju smanjenja prekarnog zapošljavanja, jačanja prava radnika kod novih oblika rada, borba protiv dampinga plaća i socijalnog dampinga te borba za pravednu mobilnost rada i jednaki tretman. Među prioritetima je i reforma europskoga zakonodavstva kako bi se osnažila prava radnika na obavješćivanje i savjetovanje kao i zastupljenost radnika u organima poslodavca te u europskim radničkim vijećima.

 

Što je najveći problem na području radnoga vremena?

Neplaćeni prekovremeni rad
Nemogućnost utjecaja na radno vrijeme
Rad nedjeljom