SSSH

PočetnaVijestiAktivnostiNacionalne aktivnostiJedna od temeljnih obveza poslodavca je i poštovanje zabrane diskriminacije na području rada i uvjeta rada

Savez samostalnih sindikata Hrvatske

Trg kralja Petra Krešimira IV. 2,
10 000 Zagreb

tel: + 385 1 46 55 616
tel:+ 385 1 46 55 013
fax: + 385 1 46 55 040
email: sssh@sssh.hr

Opširnije

Jedna od temeljnih obveza poslodavca je i poštovanje zabrane diskriminacije na području rada i uvjeta rada

Zagreb, 10. siječnja 2020. – Nakon što je SSSH od Ministarstva rada i mirovinskog sustava zatražio mišljenje vezano uz postupanje poslodavca kojega kolektivni ugovor obvezuje na isplatu određenog materijalnog prava radnicima, stigao je odgovor u kojemu se, među ostalim, ističe:

- Mišljenja smo da je poslodavac kojega obvezuje kolektivni ugovor, obvezan zaposlenim radnicima osigurati ostvarivanje materijalnih prava utvrđenih normativnim odredbama toga kolektivnog ugovora, odnosno osigurati ostvarivanje tih prava pod uvjetima i na način koji su za ostvarivanje istih njime utvrđena i to, u odnosu na sve radnike na koje se taj kolektivni ugovor primjenjuje, sukladno zakonskim odredbama o zabrani diskriminacije.

Naime, jedna od temeljnih obveza poslodavca je i poštovanje zabrane diskriminacije na području rada i uvjeta rada po bilo kojoj od diskriminacijskih osnova, pa tako i po osnovi zdravstvenog stanja ili obiteljskog statusa.

Poslodavac je dužan SVAKOME radniku kojeg zapošljava i kojemu obračunava i isplaćuje plaću ili naknadu plaće, isplatiti ili nadoknaditi i iznose na ime onih materijalnih prava koja su prethodno propisana ili ugovorena onim izvorima prava koji toga poslodavca obvezuju, a na način i pod uvjetima, koji su za ostvarivanje tih prava njima propisani.


 

Što je najveći problem na području radnoga vremena?

Neplaćeni prekovremeni rad
Nemogućnost utjecaja na radno vrijeme
Rad nedjeljom