SSSH

PočetnaVijestiAktivnostiNacionalne aktivnostiKoordinacija SSSH za zaštitu na radu

Savez samostalnih sindikata Hrvatske

Trg kralja Petra Krešimira IV. 2,
10 000 Zagreb

tel: + 385 1 46 55 616
tel:+ 385 1 46 55 013
fax: + 385 1 46 55 040
email: sssh@sssh.hr

Opširnije

Koordinacija SSSH za zaštitu na radu

Zagreb, 14. studenoga 2019. - Održana je sjednica Koordinacije SSSH za zaštitu na radu na kojoj je Ljubomir Pintarić (SGH) upoznao članove Koordinacije s radom Nacionalnog vijeća za zaštitu na radu u kojemu sudjeluje kao član Vijeća i predstavnik SSSH.

Koordinacija je upoznata i sa nacionalnim aktivnostima u području zaštite na radu predstavnika SSSH, posebice u vezi prijedloga Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o procjeni rizika kojim se predlaže osloboditi poslodavce obveze izrade procjene rizika za obavljanje povremenih administrativnih, uredskih  i srodnih poslova na izdvojenom mjestu rada, a kojeg SSSH nije podržao jer:

  • u zemljama članicama EU nema iznimaka od obveze izrade procjene rizika kako se predlaže izmjenama i dopunama Pravilnika;
  • budući da je pojam „izdvojenog mjesta rada“ definiran Zakonom o zaštiti na radu mišljenja smo da se pojam ne može Pravilnikom sužavati odnosno ograničavati samo na rad kod kuće;
  • Prilogom II. važećeg Pravilnika vrlo opsežno su definirani administrativni, uredski i slični poslovi;
  • smatramo da se izmjenama Pravilnika ne mogu umanjivati obveze procjene rizika u odnosu na to kako su one određene Direktivom Vijeća 89/391/EEZ i Zakonom o ZNR;
  • iz procjene rizika proizlazi plan mjere zaštite na radu, pa nije jasno kako će se u pogledu poslova koji se obavljaju na izdvojenom mjestu rada osigurati primjera pravila zaštite na radu i osigurati osobna zaštitna sredstva, te ispravna sredstva rada ako za ta mjesta rada nema procjene;
  • i  radnici koji rade na izdvojenim mjestima rada izloženi su rizicima koji mogu dovesti do ozljede na radu, profesionalne bolesti ili bolesti u vezi s radom, pa bi se ovakvim dereguliranjem moglo dovesti u pitanje ostvarivanje njihovih prava koja proizlaze iz ozljede na radu, porfesionalne bolesti ili bolesti u vezi s radom.

Koordinacija je raspravljala o aktivnostima udruženih sindikata u području zaštite na radu, te raspravljalo o mogućim oblicima i temama obilježavanja Dana zaštite na radu u 2020. godini.

 

 

Što je najveći problem na području radnoga vremena?

Neplaćeni prekovremeni rad
Nemogućnost utjecaja na radno vrijeme
Rad nedjeljom