SSSH

PočetnaVijestiAktivnostiNacionalne aktivnostiPrijelazom u Hrvatske vode radnici Hidrotehničkih objekata zadržavaju sva stečena prava

Savez samostalnih sindikata Hrvatske

Trg kralja Petra Krešimira IV. 2,
10 000 Zagreb

tel: + 385 1 46 55 616
tel:+ 385 1 46 55 013
fax: + 385 1 46 55 040
email: sssh@sssh.hr

Opširnije

Prijelazom u Hrvatske vode radnici Hidrotehničkih objekata zadržavaju sva stečena prava

Zagreb, 3. rujna 2019. – Statusne promjene društva Hrvatske vode – hidrotehnički objekti d.o.o. i prijenos ugovora o radu njegovih radnika na Hrvatske vode bili su tema današnjeg sastanka predstavnika SSSH i Sindikata poljoprivrede, prehrambene industrije i vodoprivrede Hrvatske (SPIV), udruženog u SSSH, s glavnom savjetnicom ministra zaštite okoliša i energetike Anjom Bagarić.

Prema njezinim riječima, svi radnici Hrvatskih voda – hidrotehnički objekti će s 1. listopadom 2019. godine prijeći u Hrvatske vode, zadržavajući, pritom, sva stečena prava. Unutar Hrvatskih voda Hidrotehnički objekti će biti organizacijska cjelina koja će imati voditelja, što znači da će sve svoje dosadašnje specifične poslove obavljati i dalje.

Sindikalna strana obavijestila je glavnu savjetnicu ministra kako je SPIV, prema svim kriterijima, reprezentativan sindikat u Hrvatskim vodama – hidrotehničkim objektima  za kolektivno pregovaranje. Stav je savjetnice da će se u budućim izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora Hrvatske vode unijeti specifičnosti poslova radnih mjesta Hidrotehničkih objekata, tj. njihova posebna prava, odnosno predstavnici SPIV-a bit će uključeni u buduće razgovore o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora Hrvatske vode.

Sastanku s glavnom savjetnicom ministra zaštite okoliša i energetike prisustvovali su predsjednik SSSH Mladen Novosel, predsjednik Koordinacije SPIV-a sindikalnih podružnica  Hrvatske vode – hidrotehnički objekti Nenad Pejnović i predsjednik Radničkog vijeća Hrvatske vode – hidrotehnički objekti Mladen Pracaić.

Tvrtka Hrvatske vode – hidrotehnički objekti d.o.o. osnovana je 2005. godine kao pravna osoba kojoj su Hrvatske vode jedini osnivač, a koja obavlja poslove vodočuvarske službe, rukovanja i održavanja strojarske i električne opreme na crpnim stanicama za obranu od poplava, rukovanja i održavanja uređaja na regulacijsko-zaštitnim vodnim građevinama (uređaji na branama i ustavama), rukovanja i održavanja vodomjernih stanica (limnigrafi, automatske vodomjerne stanice i sl.)

 

Što je najveći problem na području radnoga vremena?

Neplaćeni prekovremeni rad
Nemogućnost utjecaja na radno vrijeme
Rad nedjeljom