SSSH

PočetnaVijestiGranski sindikatiOsigurati bolje pravne propise, transparentnost i pristup informacijama za upućivane radnike

Savez samostalnih sindikata Hrvatske

Trg kralja Petra Krešimira IV. 2,
10 000 Zagreb

tel: + 385 1 46 55 616
tel:+ 385 1 46 55 013
fax: + 385 1 46 55 040
email: sssh@sssh.hr

Opširnije

Osigurati bolje pravne propise, transparentnost i pristup informacijama za upućivane radnike

Slavonski Brod, 18. lipnja 2019. - Sindikat metalaca Hrvatske – Industrijski sindikat (SMH-IS) organizirao je u Slavonskom Brodu posljednji nacionalni sastanak u sklopu projekta GuideForYou – suradnja socijalnih partnera u Europi u cilju osiguravanja boljih pravnih propisa, transparentnosti i pristupa informacijama za upućivane radnike, na kojemu se, uz pregled ostvarenih aktivnosti, raspravljalo i o nacionalnom zakonodavstvu, te usklađivanju s propisima Europske unije.

Panel diskusija (nacionalni sastanak) održavana u sklopu projekta GuideForYou – suradnja socijalnih partnera u Europi u cilju osiguravanja boljih pravnih propisa, transparentnosti i pristupa informacijama za upućivane radnike održana je u okviru sjednice Regionalnog povjereništva  Slavonsko-Baranjske regije na kojoj su bili prisutni, osim predsjednika SMH-IS, regionalnog povjerenika Slavonsko-Baranjske regije, i glavni sindikalni povjerenici trgovačkih društava regije koji su dali veliki obol diskusiji koja je uslijedila nakon pregleda ostvarenih aktivnosti unutar projekta i predstavljanja priručnika i web stranice projekta. Zaključak rasprave je da se poslodavci koji upućuju radnike u inozemstvo (uglavnom države članice EU) uglavnom pridržavaju propisa (nacionalnih i međunarodnih), dok postoji manji obim poslodavaca koji pokušavaju zaobići propise na način da prekidaju rad radnika u inozemstvu nakon 29 dana nakon čega ga, uglavnom nakon par dana, kao terenskog radnika šalju u inozemstvo, bez propisima utvrđenih dokumenata. 

Općenito gledajući,  propisima EU o upućenim radnicima, odnosno radnicima koje poslodavac privremeno upućuje, uglavnom, u drugu državu članicu kako bi tamo pružao određene usluge, nastoje se regulirati i ujednačiti dva načela: načelo stvaranja ravnopravnih i maksimalno neograničavajućih uvjeta za prekogranično pružanje usluga i načelo zaštite prava upućenih ranika jamčenjem zajedničkih socijalnih prava kako bi se izbjeglo nepošteno postupanje i stvaranje jeftine radne snage.

U tome je kontekstu potrebno osigurati bolju zaštitu upućenih radnika tako da dođe do smanjenja i ujednačavanja razlika u radno-pravnom i ekonomskom statusu između upućenih i lokalnih domicilnih radnika posebice ako obavljaju iste poslove za poslodavca. Kako se moglo čuti tijekom sastanka, čvrsti stav hrvatskih sindikalnih predstavnika je da je za jednaki rad potrebno ugovoriti i isplatiti jednaku plaću radnika.

Imajući u vidu dostupne podatke kako je u Europskoj uniji 2016. godine bilo 2,3 milijuna upućenih radnika, što je povećanje od 69 posto u odnosu na proteklih šest godina, potrebno je nastavili se baviti s implementacijom Direktive i izmijenjene Direktive o upućenim radnicima kako u nacionalna zakonodavstva tako i u kolektivne ugovore na svim razinama, te u ugovore o radu svakog izaslanog radnika.

Podsjetimo kako je Vijeće izmijenjenu Direktivu usvojilo 21. lipnja 2018. Konačna verzija sadrži mnoge ključne elemente koje je predložila Komisija, ali i niz izmjena:

Dugoročno  upućivanje:  Upućivanje  može  trajati  do  12  mjeseci,  uz  moguće produljenje od šest mjeseci. Nakon tog razdoblja primjenjuju se odredbe zakona o radu države članice domaćina.

Plaća: Od  prvog  dana  se  na  upućene  radnike  primjenjuju  sva  pravila  države domaćina koja se primjenjuju i na lokalne radnike, tj. primjenjuje se načelo jednake plaće za jednak rad na istom radnom  mjestu. Što se tiče ostalih  elemenata primitaka od rada, izmjena donosi jasnija pravila za naknade, dok se putni troškovi i troškovi smještaja ne odbijaju od plaće radnika. Kao što je utvrđeno u Direktivi o provedbi, obvezni elementi koji čine primitak od rada u državi članici moraju biti dostupni na jedinstvenoj nacionalnoj internetskoj stranici.

Radni   uvjeti:   Države članice mogu primjenjivati opsežne, reprezentativne regionalne ili sektorske kolektivne ugovore. To je prije vrijedilo samo za univerzalno primjenjive kolektivne ugovore u građevinskom sektoru. Što se tiče  uvjeta smještaja u državi članici domaćinu, primjenjuju se postojeća nacionalna pravila za lokalne radnike koji zbog rada izbivaju iz svojeg mjesta boravišta.

Radnici  zaposleni  preko  poduzeća  za  privremeno  zapošljavanje:  Izmijenjena Direktiva o upućenim radnicima osigurava jednako postupanje prema radnicima zaposlenim preko poduzeća za privremeno zapošljavanje. Uvjeti za nacionalna poduzeća za privremeno zapošljavanje primjenjuju se i na prekogranična poduzeća koja upućuju radnike.

Prijevoz:  Novi elementi direktive primjenjivati će se na sektor prijevoza kada se počne primjenjivati zakonodavstvo EU-a specifično za taj sektor (o kome se trenutačno raspravlja).

Podsjetimo i da je direktiva zakonodavni akt koji je obvezujući za države članice glede rezultata koje je potrebno postići, dok je izbor oblika i metoda postizanja tih rezultata prepušten nacionalnim tijelima država članica.

Više o projektu pročitajte na:
https://guideforyousmh.eu/

Što je najveći problem na području radnoga vremena?

Neplaćeni prekovremeni rad
Nemogućnost utjecaja na radno vrijeme
Rad nedjeljom