SSSH

PočetnaVijestiGranski sindikatiVeće plaće radnicima Našicecementa

Savez samostalnih sindikata Hrvatske

Trg kralja Petra Krešimira IV. 2,
10 000 Zagreb

tel: + 385 1 46 55 616
tel:+ 385 1 46 55 013
fax: + 385 1 46 55 040
email: sssh@sssh.hr

Opširnije

Veće plaće radnicima Našicecementa

Našice, 28. prosinca 2017. - Temeljem danas potpisanog Kolektivnog ugovora, radnicima Našicecementa d.d. Našice osnovica za obračun plaće raste s 2.700 na 2.800 kuna bruto, što će, u konačnici, značiti veće plaće svima.

U novi kolektivni ugovor ugrađena su i već postojeća prava radnika na dodatke na plaću i to za minuli rad - 0,5 posto po godini staža (kompletni minuli rad, a ne samo kod aktualnog poslodavca), za prekovremeni rad i rad blagdanom - 50 posto, za rad nedjeljom i noćni rad– 40 posto, te za redovan rad – rad u drugoj smjeni – 10 posto. Dogovorena je i isplata jubilarnih nagrada, dara u naravi, naknade za stvarne troškove javnog prijevoza, te isplata božićnice i regresa u neoporezivim iznosima (obveza), kao i varijabilni dio stimulacije. Radnik kojemu poslodavac otkazuje ugovor o radu ima pravo na otpremninu u iznosu 1/2 prosječne mjesečne plaće (zakonski je 1/3) koju je ostvario u tri mjeseca prije prestanka ugovora o radu, za svaku navršenu godinu rada kod poslodavca. A u slučaju smrti radnika obitelji pripada 5.000 kuna za troškove pogreba.

U ime Sindikata graditeljstva Hrvatske – sindikalne podružnice Našicecement, kolektivni je potpisao sindikalni povjerenik Mile Serdar, a ispred Uprave Našicecementa predsjednik Oto Ostović.

- Mislim da je  postignut korektan dogovor, jer smo  uz zadržavanje dosadašnje  razine prava ugovorili povećanja osnovnih plaća, kao i stimulativnog dijela. Ovaj kolektivni ugovor je dobar temelj za buduću suradnju i dijalog, rekao je Mile Serdar.

- Novosklopljeni kolektivni ugovor nastavak je tradicije konstruktivnog kolektivnog pregovaranja i istinskog socijalnog dijaloga Sindikata graditeljstva Hrvatske i Uprave  Našicecementa, dodala je predsjednica SGH Jasenka Vukšić.

Jeste li za vraćanje dobi za starosnu mirovinu na 65 godina:

DA
NE
NE ZNAM