SSSH

PočetnaVijestiKampanjeIstraživanje o stanju i obilježjima prekarnog rada u Hrvatskoj

Savez samostalnih sindikata Hrvatske

Trg kralja Petra Krešimira IV. 2,
10 000 Zagreb

tel: + 385 1 46 55 616
tel:+ 385 1 46 55 013
fax: + 385 1 46 55 040
email: sssh@sssh.hr

Opširnije

Istraživanje o stanju i obilježjima prekarnog rada u Hrvatskoj

Zagreb, 18. lipnja 2015. - Savez samostalnih sindikata Hrvatske provodi istraživanje o stanju i obilježjima prekarnog rada u Hrvatskoj, a u sklopu provedbe kampanje SSSH protiv zloupotrebe atipčnih oblika rada "Rad nije roba".

Istraživanje se provodi pomoću anketnog upitnika, posredstvom sindikalnih povjerenika u sindikatima udruženim u SSSH, a svi zainteresirani mogu ispuniti i on-line upitnik.

Ciljevi planiranog istraživanja su prikazati glavne trendove prekarnog rada u Hrvatskoj, detektirati obilježja prekarnih radnika, stvoriti poticaje za usvajanje cjelovitih sindikalnih strategija prema prekarnom radu i prekarnim radnicima, te formirati zahtjeve za kreatore nacionalnih politika vezano uz daljnju regulaciju prekarnog rada.

Izrađena analiza trebala bi pomoći sindikatima u kreiranju alata kojima bi se približili prekarnim radnicima, kvalitetnije zastupali i štitili njihova prava i interese te utjecali na sprečavanje daljnjeg smanjenja radničkih prava.

Prekarni rad predstavlja način zapošljavanja koji u značajnoj mjeri odstupa od tradicionalnih, odnosno standardnih oblika rada kao što je rad na neodređeno vrijeme. Prekarnim radnicima smatraju se oni koji su zaposleni na određeno vrijeme, sezonski radnici, agencijski radnici, samozaposleni, radnici koji rade u nepunom radnom vremenu (a koje nije dobrovoljno), i drugi. Glavne karakteristike prekarnih radnika su nesigurnost te ostvarenje niskih ili nikakvih radnih prava i zaštite. Drugim riječima, prekarni rad najčešće rezultira smanjenom sigurnošću zapošljavanja, povećanje rizika od nastanka nezaposlenosti te vodi nižim plaćama, nižim socijalnim davanjima i mirovinama te pogoršanju radnih uvjeta.

Prekarni rad predstavlja globalni problem i kao takav prisutan je u Hrvatskoj u značajnoj mjeri. U skladu s time, Savez samostalnih sindikata Hrvatske odlučio je provesti istraživanje o stanju prekarnog rada u Hrvatskoj te najznačajnijim karakteristikama prekarnih radnika.

Pri pisanju analize SSSH će surađivati s Institutom za razvoj i međunarodne odnose (IRMO), koji za Dublinsko sveučilište provodi projekt pod nazivom „Porast dualnog tržišta rada: borba protiv prekarnog rada u novim državama članicama putem industrijskih odnosa“, kao i Europskim sindikalnim institutom (ETUI), Međunarodnom konfederacijom sindikata (ITUC) i ostalim partnerskim organizacijama. Rezultati istraživanja od strane SSSH, kao i rezultati na projektu koji provodi IRMO, bit će predstavljeni na okruglom stolu koji SSSH organizira u suradnji s FES-om povodom obilježavanja Svjetskog dana Dostojanstvenog rada koji se obilježava 7. listopada.

Što je najveći problem na području radnoga vremena?

Neplaćeni prekovremeni rad
Nemogućnost utjecaja na radno vrijeme
Rad nedjeljom