SSSH

PočetnaVijestiKampanje#VRIJEDIMVIŠE

Savez samostalnih sindikata Hrvatske

Trg kralja Petra Krešimira IV. 2,
10 000 Zagreb

tel: + 385 1 46 55 616
tel:+ 385 1 46 55 013
fax: + 385 1 46 55 040
email: sssh@sssh.hr

Opširnije

#VRIJEDIMVIŠE

Zagreb, 21. kolovoza 2017. - U jeku medijske rasprave o obrazovnoj reformi i studentskim poslovima, SSSH podsjeća na Inicijativu "Vrijedim više", koju je pokrenuo s Maticom hrvatskih sindikata i Mrežom mladih Hrvatske radi ukidanja mjere stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa, i ponovno uvođenje pripravništva kao standardnog modela ulaska mladih osoba u svijet rada.

Naime, nezaposlenost i nedostatak kvalitetnih radnih mjesta, te neperspektivna budućnost, uzrokovali su veliki porast iseljavanja iz Hrvatske u proteklih nekoliko godina. Nedostatak kvalitetnih i smislenih politika, koje bi stvorile zdravu okolinu i temelje za prosperitet tržišta rada, mogao bi za posljedicu imati ne samo nezaposlenost pojedinca, već i promjenu demografske slike Hrvatske, te ugroziti razvitak cjelokupnog hrvatskog društva.

Primjer nedostatka smislenosti politika najbolje se ogleda u mjeri aktivne politike zapošljavanja – Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa (SOR), koja je, već je sada vidljivo, u potpunosti istisnula ostale oblike rada, a prvenstveno pripravništvo, te je postala jedina prilika mladima za ulazak na tržište rada. Osobe koje pristupe mjeri nemaju nikakva radna prava te dobivaju naknadu od 2.620 kn. To je mjera koja izravno utječe, kratkoročno i dugoročno, na smanjenje cijene rada, te onemogućava ionako zapošljivim osobama pristup kvalitetnom radnom mjestu. To je mjera koja ne cijeni znanja i sposobnosti mladih osoba, dok ta ista znanja i sposobnosti cijene poslodavci u inozemstvu.

Inicijativa Vrijedim više bavi se osvješćivanjem javnosti, Vlade i političkih elita o problemima mladih i svih ostalih u nepovoljnom položaju na tržištu rada. Ovo je s jedne strane apel i zahtjev za stvaranjem kvalitetnih radnih mjesta s kojima je moguće osigurati osnovni životni standard svim osobama u Hrvatskoj na tržištu rada, dok je s druge strane, ovo opaska i kritika politikama koje su vođene od strane kako bivših Vlada, tako i sadašnje Vlade.

 

Što je najveći problem na području radnoga vremena?

Neplaćeni prekovremeni rad
Nemogućnost utjecaja na radno vrijeme
Rad nedjeljom