SSSH

PočetnaVijestiMeđunarodne aktivnostiHrvatskoj prijeti Sud EU jer je zaboravila EK obavijestiti da je izglasala zakon

Savez samostalnih sindikata Hrvatske

Trg kralja Petra Krešimira IV. 2,
10 000 Zagreb

tel: + 385 1 46 55 616
tel:+ 385 1 46 55 013
fax: + 385 1 46 55 040
email: sssh@sssh.hr

Opširnije

Hrvatskoj prijeti Sud EU jer je zaboravila EK obavijestiti da je izglasala zakon

Zagreb, 14. srpnja 2017 (novilist.hr) - Europska komisija prijavila je Hrvatsku Sudu Europske unije zbog »nepriopćavanja donesenih mjera za prenošenje u nacionalno zakonodavstvo propisa EU-a o provedbi Direktive o upućivanju radnika« iz 2014. godine. Ta direktiva koju se naziva i »Direktivom o provedbi« utvrđuje ključne alate za sprečavanje zaobilaženja i zlouporabe pravila EU-a o upućivanju radnika te za poboljšanje administrativne suradnje i razmjene informacija među državama članicama. Njene odredbe u nacionalna zakonodavstva su trebale biti ugrađene još prije godinu dana, a kako Komisija navodi, Hrvatska do danas nije službeno priopćila ni jedan propis kojim se prenosi Direktiva o provedbi.

Direktiva o upućenim radnicima, međutim, u međuvremenu je ugrađena u domaće zakonodavstvo i to u izmjene i dopune Zakona o strancima koji je trebao biti donesen u hitnom postuplu. No, završio je u redovnom te ga je Sabor izglasao 30. lipnja, ali još nije objavljen u "Narodnim novinama" što znači da se ne primjenjuje.

U taj zakon ugrađene su i odredbe Direktive o sezonskim radnicima, koja je u nacionalna zakonodavstva trebala biti prenesena do kraja rujna prošle godine. U studenom prošle godine Komisija je Hrvatskoj, ali i nizu drugih članica EU-a, uputila službenu opomenu, a u svom jučerašnjem paketu o povredama zakonodavstva upućeno je i obrazloženo mišljenje. No, zbog toga Hrvatska neće završiti na Sudu EU-a, osim ako ne zaboravi Komisiju informirati o ugradnji direktivne u nacionalno zakonodavstvo.

Što se tiče odredbi direktive o upućenim radnicima, službenu opomenu Hrvatska je dobila u rujnu prošle godine, a u veljači ove i obrazloženo mišljenje. U to vrijeme izmjene i dopune zakona o strancima u koje je direktiva ugrađena još su bile u postupku donošenja.
 

Podržavate li ubrzano podizanje dobi za umirovljenje iznad 65 godina:

da
ne