SSSH

PočetnaVijestiMeđunarodne aktivnostiSSSH: kolektivno pregovaranje i zaštita prekarnih radnika ključni za Europski stup socijalnih prava

Savez samostalnih sindikata Hrvatske

Trg kralja Petra Krešimira IV. 2,
10 000 Zagreb

tel: + 385 1 46 55 616
tel:+ 385 1 46 55 013
fax: + 385 1 46 55 040
email: sssh@sssh.hr

Opširnije

SSSH: kolektivno pregovaranje i zaštita prekarnih radnika ključni za Europski stup socijalnih prava

Zagreb, 18. lipnja 2020.  - U četvrtak, 18. lipnja 2020. održane su on-line konzultacije „Jaka socijalna Europa za pravednu tranziciju“  o Europskom stupu socijalnih prava s povjerenikom Europske komisije za radna mjesta i socijalna prava Nicolasom Schmitom. Konzultacije je organiziralo Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj, a sudjelovali su Josip Aladrović, ministar rada i mirovinskog sustava, Ivica Bošnjak, državni tajnik Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, Predrag Bejaković iz Instituta za javne financije, Danko Relić iz Savjeta za razvoj civilnog društva, a SSSH je predstavljala savjetnica SSSH za radno i socijalno pravo Sunčica Brnardić.


Početkom godine Europska komisija najavila je Akcijski plan za provedbu Europskog stupa socijalnih prava kako bi poduprla socijalno pravednu i poštenu tranziciju na klimatski neutralno i digitalno društvo te gospodarstvo. Kako bi se osigurala što šira potpora provedbi Stupa, pokrenuta je rasprava sa svim državama članicama i regijama EU-a kao i sa svim partnerima. Sudionici konzultacija govorili su o provedbi Stupa, nedostatcima njegove provedbe na nacionalnoj i EU razini kao i o mjerama koje bi plan trebao uključivati kako bi se osigurala pravedna i inkluzivna tranzicija u digitalnu i zelenu ekonomiju.
SSSH je aktivno zagovarao usvajanje Europskog stupa socijalnih prava te tražio njegovu provedbu na nacionalnoj razini, uz nužno postojanje ambicioznog i konkretnog Akcijskog plana; to je bila i tema od posebnog interesa tijekom sastanka predstavnika ETUC-a, SSSH i NHS-a s predsjednikom Vlade RH i ministrom rada i mirovinskog sustava kada smo raspravljali o prioritetima hrvatskoga predsjedanja.  Akcijski plan treba prethoditi i biti utemeljen na dubinskoj analizi europskih i nacionalnih zakonodavstava i mora uključivati varijetet policy instrumenata i konkretne mjere i rezultate koji se očekuju. Iz njega mora biti vidljivo kamo želimo doći i kako i kada ćemo tamo stići, a u njegovu izradu, praćenje i izvještavanje moraju biti uključeni socijalni partneri te provedene snažne nacionalne konzultacije. Za provođenje se također moraju osigurati sredstva koja će omogućiti učinkovitu proračunsku mobilizaciju o ciljevima na nacionalnoj razini, kao što su zdravstvo, stanovanje i skrb.
Međutim, „iako Vlada RH tvrdi kako je pristupila Stupu, dosad nismo pozvani ni na jedan sastanak i zapravo ne znamo što je Hrvatska napravila ili namjerava napraviti po pitanju njegove provedbe, niti što je napravila u svojstvu predsjedateljice“, upozorila je Sunčica Brnardić.
- Implementaciji Stupa treba pristupiti odlučno i koordinirano te ona u ovom trenutku pokazuje svoju dodatnu važnost: a to je izgradnja otpornosti  naših ekonomija i društva te više razine društvene  kohezije. No, ta se implementacija ne događa i ne može se dogoditi u vakuumu, nego mora biti komplementarna ekonomskim politikama koje u sebi integriraju i socijalne ciljeve. Potpuna horizontalnost Stupa znači da je za ostvarivanje ciljeva i načela potrebna potpuna predanost svih institucija EU-a, uključujući i Europsku centralnu banku i Sud pravde Europske Unije, dodala je Brnardić.

Brnardić je naglasila problem nedostatka supstancijalnog socijalnog dijaloga i koncepta partnerstva u formiranju javnih politika, kao i nepostojanja koherentnih i integriranih politika. Kao primjer je navela ukidanje osiguranja za slučaj nezaposlenosti – unatoč oštrom protivljenju sindikata – čime je Vlada od radnika koji zarađuju svoju bruto-plaću, stvorila proračunske ovisnike. Tako nešto je neprihvatljivo u kontekstu provedbe Europskog stupa socijalnih prava ali dokazuje nefunkcioniranje socijalnog dijaloga.
- Stajalište SSSH je da je implementaciji Stupa potrebno pristupiti iz perspektive društva koje omogućuje punu zaposlenost, pravedne plaće od kojih je moguće dostojanstveno živjeti i sigurne poslove. Pritom kao prioritet vidimo poticanje i podupiranje kolektivnog pregovaranja, kako na hrvatskoj, tako i na europskoj razini (u Hrvatskoj nam je tek potrebna izgradnja sustava kolektivnog pregovaranja i uspostava sustava politike plaća) i povećanje pokrivenosti broja radnika i sektora kolektivnim ugovorima.
Predstavnica SSSH naglasila je i kako je potrebno snažnije i odlučnije zaštititi prava radnika na atipičnim oblicima rada, radnika preko platformi i samozaposlenih radnika i suzbijati zlouporabu nestandardnih ugovora, što uključuje intervencije na nacionalnoj razini kao i novo europsko zakonodavstvo. To podrazumijeva i potrebu za proširivanjem socijalne zaštite. U kontekstu dinamike rada u vezi s COVID-19 epidemijom potrebno je razmišljati o donošenju Direktive o privatnosti na radnom mjestu, a koje će pogotovo urediti pitanje digitalnog nadzora poslodavaca nad radnicima, zaključila je Brnardić.

Savjetovanje o Europskom stupu socijalnih prava je otvoreno do 30. studenoga 2020., a osim putem on-ine obrasca https://europa.eu/!fd83KB doprinos je moguće poslati i elektroničkom poštom Glavnoj upravi za zapošljavanje, socijalna pitanja i uključivanje.


 

Što je najveći problem na području radnoga vremena?

Neplaćeni prekovremeni rad
Nemogućnost utjecaja na radno vrijeme
Rad nedjeljom