SSSH

PočetnaVijestiMeđunarodne aktivnostiTripartitni socijalni summit – europski sindikati zahtjevaju konkretne i hitne promjene za spas Europe

Savez samostalnih sindikata Hrvatske

Trg kralja Petra Krešimira IV. 2,
10 000 Zagreb

tel: + 385 1 46 55 616
tel:+ 385 1 46 55 013
fax: + 385 1 46 55 040
email: sssh@sssh.hr

Opširnije

Tripartitni socijalni summit – europski sindikati zahtjevaju konkretne i hitne promjene za spas Europe

Bruxelles, 24. listopada 2013. - Delegacija Europske konfederacije sindikata (ETUC) 25. listopada 2013. sudjeluje u Tripartitnom socijalnom summitu za rast i zapošljavanje, uoči sastanka Europskog vijeća. ETUC će ponoviti svoj poziv za učinkovitom socijalnom dimenzijom EU i za zaustavljanjem napada na prava radnika. Deregulacija prijeti potkopavanjem potpore građana europskom projektu.

ETUC će na sastanku zahtijevati sljedeće:

-    Vijeće mora promijeniti smjer i pokrenuti ambiciozan europski plan oporavka s ciljem ulaganja dodatnih 2% BDP-a godišnje tijekom sljedećih deset godina, oslanjajući se na nacionalne i europske resurse. Cilj je ponovno pokrenuti gospodarstvo i dovesti do održivog rasta, reindustrijalizirati Europu i stvoriti dostojanstvena radna mjesta, posebno u zemljama koje su najviše pogođene krizom.

-    Socijalni indikatori (kako je predloženo u Komunikaciji Europske komisije) moraju imati stvaran i obvezujući učinak na ekonomske politike. ETUC ne može biti zadovoljan dok god ti socijalni indikatori nemaju nikakvu težinu u kreiranju ekonomske politike.

-    Jednaka prava moraju važiti za detaširane radnike. ETUC podržava slobodno kretanje radnika unutar Europske unije. Međutim, zabrinuti smo da sama mobilnost, bez jednakog tretmana svih, nije rješenje koje će dovesti do održivog rasta i zapošljavanja te prijeti rizik da će se mobilnost koristiti za socijalni dumping i dumping na području plaća. Mi želimo jednaki tretman svih europskih radnika.

-   Zaustaviti deregulaciju i napade na radnička prava. Komunikacija Komisije „REFIT – spremni za rast“ je neuravnotežena i prijeti potkopati potporu građana europskom projektu. Namjera Komisije bila je pojednostaviti zakonodavstvo EU-a i smanjiti zakonodavne i administrativne prepreke za poduzeća, no očito je da napadaju radnička prava i pravnu stečevinu za koju su se europski sindikati borili. Europska komisija tako razara ključne elemente europskog socijalnog modela.

Bernadette Ségol, glavna tajnica ETUC-a, zaključila je kako „još uvijek nema jasnog signala ili volje na europskoj razini za konkretne promjene. Europa, europski radnici zaslužuju više“.

ETUC će na Tripartitnom socijalnom summitu također predstaviti Zajedničku deklaraciju europskih socijalnih partnera o uključivanju socijalnih partnera u europsko ekonomsko upravljanje. Međutim, ETUC naglašava da usvajanje te deklaracije i sudjelovanje u procesu konzultacija ni na koji način ne predstavlja legitimaciju sadašnjih politika EU-a na području ekonomskog upravaljanja, o čemu je ETUC već iznio svoj stav u nizu rezolucija, u svojem Socijalnom ugovoru, te u deklaraciji o socijalnoj dimenziji EU-a.

Što je najveći problem na području radnoga vremena?

Neplaćeni prekovremeni rad
Nemogućnost utjecaja na radno vrijeme
Rad nedjeljom