SSSH

PočetnaVijestiNacionalne aktivnosti200. sjednica Vlade RH

Savez samostalnih sindikata Hrvatske

Trg kralja Petra Krešimira IV. 2,
10 000 Zagreb

tel: + 385 1 46 55 616
tel:+ 385 1 46 55 013
fax: + 385 1 46 55 040
email: sssh@sssh.hr

Opširnije

200. sjednica Vlade RH

Zagreb, 17. prosinca 2014. - Vlada RH danas će održati svoju 200. sjednicu. Iz dnevnog reda otvorenog dijela sjednice izdvajamo:  Nacrt prijedloga stečajnog zakona,  Prijedlog uredbe o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju,  Prijedlog smjernica za razvoj i provedbu aktivne politike zapošljavanja u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2015. godine do 2017. godine,  Prijedlog uredbe o visini minimalne plaće,  Prijedlog odluke o utvrđivanju godišnje kvote dozvola za zapošljavanje stranaca za kalendarsku godinu 2015. godinu...

Cijeli dnevni red i materijale za točke dnevnog reda pogledajte na:  
https://vlada.gov.hr/sjednice-i-odluke/200-sjednica-vlade-republike-hrvatske-15321/15321       
 

HRT o današnjoj sjednici Vlade

Portal Index.hr o izmjenama Stečajnog zakona
 

Povjerenstvo GSV-a za zakonodavstvo, kolektivne pregovore i zaštitu prava, u kojem SSSH ima svojeg predstavnika, na 36. sjednici, održanoj 1. prosinca 2014. godine razmatralo je Nacrt prijedloga Stečajnog zakona. Sindikalne središnjice imale su izdvojeno mišljenje s dopunama pojedinih članaka u kojemu su, među ostalim, iznijele dodatni prijedlog  da se zakonom odredi tko je ovlaštenik pokretanja stečajnog postupka u slučaju obustave predstečajnog postupka zbog neisplate plaće u razdoblju dužem od 30 dana. U tom su smislu zatražile da se radnicima prizna pravo na pokretanje stečajnog postupka u tom slučaju. Radnicima koji su izuzeti iz učinaka predstečajnog postupka i predstečajnog sporazuma, a kojima poslodavac ne isplaćuje plaću, osigurana je zaštita kroz obustavu predstečajnog postupka, što središnjice smatraju nedostatnim, te predlažu da im se osigura pravo pokretanja stečajnog postupka nakon obustave.

Povjerenstvo GSV-a za zapošljavanje, obrazovanje i usklađivanje s tržištem rada, u kojemu SSSH ima svojeg predstavnika, na 16. sjednici, održanoj 1. prosinca 2014. godine, razmatralo je Prijedlog Smjernica za razvoj i provedbu aktivne politike zapošljavanja u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2015. do 2017. godine.

Povjerenstvo je podržalo sljedeće predložene izmjene koje će, na temelju prijedloga socijalnih partnera, biti učinjene u Prijedlogu Smjernica:

a) socijalni partneri će se uključiti u proces praćenja provedbe Smjernica za razvoj i provedbu aktivne politike zapošljavanja u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2015. do 2017. godine,
b) Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava javno će objavljivati detaljna godišnja izvješća o troškovima i realizaciji mjera, prema metodologiji koja je dana u prilogu Smjernica za razvoj i provedbu aktivne politike zapošljavanja u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2015. do 2017,
c) poboljšati će se kvaliteta praćenja mentorstva u stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa kroz provjeru ostvarenih obrazovnih ishoda provedene mjere,
d) prilikom javne nabave za ugovaranje usluga obrazovanja inzistirati će se na odabiru kvalitetne usluge, odnosno odabire se ekonomski najpovoljnija, a ne najjeftinija ponuda,
e) socijalni partneri će biti uključeni u radnu skupinu za izradu kriterija za ugovaranje usluga obrazovanja kako bi se osigurala kvaliteta ugovorenih usluga,
f) uslijed neravnomjernih dosadašnjih ulaganja u mjere aktivne politike zapošljavanja nezaposlenih sa različitim obrazovnih razinama povećat će se uključenje nezaposlenih u mjeru „Obrazovanje nezaposlenih“ na 15.000 uključenih godišnje u razdoblju 2015 do 2017, počevši od 2015.

Isto tako je zaključeno da će socijalni partneri podržati Prijedlog Smjernica za razvoj i provedbu aktivne politike zapošljavanja u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2015. do 2017. godine, uz uvjet prihvaćanja prijedloga socijalnih partnera kako slijedi:

a) da se u suradnji sa Ministarstvom znanosti, obrazovanja i sporta iz operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijal ESF-a uvede mjera potpore stručnoj praksi za srednje škole (posebno strukovne četverogodišnje) i visoko obrazovanje i to financiranjem i mjerenjem uspješnosti rada mentora kod poslodavaca,
b) da se ujednači omjer korištenja mjera aktivne politike zapošljavanja po svim obrazovnim razinama nezaposlenih i to na način da postotak uključenih u mjere u odnosu na ukupni postotak nezaposlenih u skupini osoba sa visokim obrazovanjem, srednjim obrazovanjem ili obrazovanjem ispod završene srednje škole bude ujednačen.

 

Što je najveći problem na području radnoga vremena?

Neplaćeni prekovremeni rad
Nemogućnost utjecaja na radno vrijeme
Rad nedjeljom