SSSH

PočetnaVijestiNacionalne aktivnosti215. sjednica GSV-a

Savez samostalnih sindikata Hrvatske

Trg kralja Petra Krešimira IV. 2,
10 000 Zagreb

tel: + 385 1 46 55 616
tel:+ 385 1 46 55 013
fax: + 385 1 46 55 040
email: sssh@sssh.hr

Opširnije

215. sjednica GSV-a

Zagreb, 22. prosinca 2017. – Na jučerašnjoj sjednici Gospodarsko-socijalnog vijeća imenovani su novi predsjednik i dva dopredsjednika GSV-a. Za predsjednika je imenovan Ivan Mišetić, kao predstavnik Hrvatske udruge poslodavaca, a za dopredsjednike Miroslav Hrašćanec (HURS), kao predstavnik reprezentativnih sindikalnih središnjica te Marko Pavić, ministar rada i mirovinskoga sustava, kao predstavnik Vlade RH.

Na dnevnome redu bio je i Europski semestar  (Izvješće o mehanizmu upozoravanja;  Godišnji pregled rasta; te priprema za Europski semestar za 2018.). Članovi GSV-a iz redova socijalnih partnera tražili su da u proces Europskog semestra budu pravodobno uključeni, a ne da prije samog usvajanja Nacionalnog programa reformi o njemu budu informirani. Naime, prema  dosadašnjem iskustvu socijalni partneri zapravo nisu bili u poziciji utjecati na sadržaj NPR-a. Predstavnici SSSH istakli su kako su od predstavnika Vlade RH očekivali da se odredi odnosno pozicionira Hrvatsku u odnosu na prioritete sadržane u  ovim europskim dokumentima. Također su istakli nezadovoljstvo što nijednom riječju nije naglašeno kako Europski stup socijalnih prava postaje referentni okvir za praćenje socijalnih učinaka koordinirane ekonomske politike, što je novost u odnosu na Europski semestar ranijih godina.

Nastavno, članovi GSV-a informirani su o sastanku europskog Odbora za zapošljavanje (EMCO) o temi socijalnog dijaloga i Europskog semestra te ulozi i uključenosti socijalnih partnera u navedene procese. Ispred sindikalnih središnjica članove GSV-a informirala je Ana Milićević Pezelj ( SSSH) koja je sudjelovala u radu Odbora te tom prilikom komentirala Vladin izvještaj. Naime, predstavnici Europske komisije  od Vlade RH zatražili su odgovore na konkretna pitanja, među ostalim,   kako će Vlada osigurati da sva ministarstva obvezno uključuju socijalne partnere u izradu propisa, razmišlja li Vlada o razvoju tripartitnog socijalnog dijaloga i primjeni uloge GSV-a iz savjetodavne ka suodlučivanju (kroz zajedničke razvojne sporazume i dr.) te  što će Vlada učiniti na smanjivanju fragmentacije sindikalnog pokreta u Hrvatskoj. Ova su  pitanja sastavni dio zaključaka sastanka te će EK pratiti njihovu provedbu.

Promjene u sustavu poreza i doprinosa, te proračun Republike Hrvatske za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu također su bile točke dnevnog reda. U tome su kontekstu upoznati s izmjenama Zakona o minimalnoj plaći, te izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak, čija je najznačajnija mjera propisivanje da se trošak smještaja i prehrane radnika, koji s poslodavcem imaju sklopljen ugovor o radu na određeno vrijeme za sezonske poslove, pod propisanim uvjetima, neće više biti smatran dohotkom od nesamostalnog rada. Predstavnici SSSH istakli su kako SSSH već niz godina upućuje inicijative Ministarstvu financija i Poreznoj upravi da se troškovi prehrane koju poslodavac, ako to želi, organizira za radnike, rastereti fiskalnog opterećenja odnosno da takvu organiziranu prehranu poslodavac može voditi kao materijalni trošak. U tom smislu SSSH je zatražio da prehrana i za radnike s ugovorom o radu na neodređeno vrijeme ima isti porezni tretman kao i za one na određeno vrijeme, ako poslodavac želi organizirati prehranu za svoje radnike kako ne bi dolazilo do diskriminacije temeljem oblika ugovora o radu. Porezna uprava, očekivano, prijedlog nije prihvatila.

Vezano uz minimalnu plaću, za sljedeću godinu ministar rada najavio je nastavak rada na utvrđivanju kompenzacijskih mjera za poslodavce, rast minimalnih plaća za radnike u 2019. godini, rad MRMS-a i  socijalnih partnera na novom Zakonu o minimalnoj plaći te praćenje primjene važećeg Zakona.

 

Jeste li za vraćanje dobi za starosnu mirovinu na 65 godina:

DA
NE
NE ZNAM