SSSH

PočetnaVijestiNacionalne aktivnostiIzmjene Ovršnog zakona, dopuna propisanih izuzeća od ovrha

Savez samostalnih sindikata Hrvatske

Trg kralja Petra Krešimira IV. 2,
10 000 Zagreb

tel: + 385 1 46 55 616
tel:+ 385 1 46 55 013
fax: + 385 1 46 55 040
email: sssh@sssh.hr

Opširnije

Izmjene Ovršnog zakona, dopuna propisanih izuzeća od ovrha

Zagreb, 30. studenoga 2020. – Netom uoči novog zatvaranja gospodarstva, Hrvatski sabor je izglasao izmjene Ovršnog zakona, a u"Narodnim novinama" br.131/20. objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona. Stupio je na snagu prvoga dana od dana objave, odnosno u subotu, 28. studenoga 2020.

Među ostalim, zakonskim su izmjenama dopunjena propisana izuzeća od ovrhe, pa posljedično tome i primanja koja poslodavci/sindikati u slučaju ovršenih/blokiranih redovnih računa radnika u bankama smiju uplaćivati na njihov poseban tzv. zaštićeni račun.

Dio novih primanja koja su, zakonskim izmjenama, izuzeta od ovrha:

  • novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova prehrane radnika, prigodne nagrade (božićnica, naknada za godišnji odmor i sl.), novčane nagrade za radne rezultate i drugi oblici dodatnog nagrađivanja radnika, nagrade radnicima za navršene godine radnog staža do propisanih iznosa do kojih se ne smatraju oporezivim primicima,
  • sredstva koja se uplaćuju namjenski, u svrhu provedbe projekata dodjelom bespovratnih sredstava odnosno potpore ili financijskih instrumenata, koji se financiraju iz nacionalnih sredstava i/ili proračuna Europske unije, osim u slučaju ovrhe od strane davatelja potpore,
  • dnevnice za službena putovanja u tuzemstvu i inozemstvu, dnevnice za rad na terenu u tuzemstvu i inozemstvu i dnevnice za službena putovanja per diem koje se radnicima isplaćuju iz proračuna Europske unije radi obavljanja poslova njihovih radnih mjesta, a u svezi s djelatnosti poslodavca do propisanih iznosa do kojih se ne smatraju oporezivim primicima,
  • pomorski dodatak i pomorski dodatak na brodovima međunarodne plovidbe do propisanih iznosa do kojih se ne smatraju oporezivim primicima,
  • sindikalne socijalne potpore koje članovima sindikata na temelju važećih propisa isplaćuje sindikat,
  • nagrade učenicima i studentima te troškovi sufinanciranja kupnje udžbenika učenicima.

Zakonske izmjene, u pravilu, primjenjuje se na postupke pokrenute nakon datuma početka primjene, osim pojedinih odredaba koje su primjenjive i na postupke u tijeku, dok će pojedine odredbe Zakona stupiti na snagu tek kad se ostvare tehnički uvjeti za njihovu primjenu (podnošenje prijedloga za ovrhu na propisanom obrascu u elektroničkom obliku).

 

Što je najveći problem na području radnoga vremena?

Neplaćeni prekovremeni rad
Nemogućnost utjecaja na radno vrijeme
Rad nedjeljom